Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seudun MAL-sopimuksen selvitystyö käynnistynyt

Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvityksen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyn eli niin kutsutun MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seuduille. MAL-sopimuksilla pyritään lisäämään kaupunkien elinvoimaa ja torjumaan ilmastonmuutosta. MAL-sopimus koskee nykyisin vain Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seutuja. MAL-sopimus tehdään kaupunkiseutujen ja valtion kesken. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat yhteistyöhön keskenään maankäytöQn, asumisen ja liikenteen alueilla ja samalla […]

Pääkirjoitus: Kuntien maapolitiikka – ryöstöretki vai yhteistä hyvää rakentamassa?

KARIN KOLIS VIIME AIKOINA KUNTIEN maa-alueiden lunastukset ja raakamaakaupat ovat (jälleen) olleet keskustelun alla. Lehtikirjoituksista päätellen kunnat parhaimmassa tapauksessa yrittävät tarjota raakamaasta liian vähän. Pahimmassa tapauksessa kunnat ovat riistäjiä, joita Kuntaliitto on kouluttanut rikastumaan maanomistajien kustannuksella. Kuntien maapolitiikka on aiheena erityisen ajankohtainen, koska maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on lähtenyt liikkeelle. Lisäksi lunastuslakiin ollaan valmistelemassa muutoksia. […]

Tutkimus avaa karttapohjaisten osallistumismenetelmien roolia nykypäivän suunnittelussa

LIINA MARTTILA & KIRSI FORSS Karttapohjaisten ­osallistumismenetelmien avulla voidaan tuottaa uutta tietoa, joka perustuu kansalaisten kokemuksiin ja ­näkemyksiin. Tällaista paikkaan ­sidottua tietoa on viime aikoina hyödynnetty ­etenkin yleis- ja asemakaavoituksessa ja yhä ­enemmän myös liikenne-, viheralue- ja ­luonnonvarojen käytön suunnittelussa. Karttapohjaisilla osallistumismenetelmillä tarkoitetaan verkkopohjaisia kyselyitä, joiden avulla kansalaiset voivat merkitä omia ideoitaan, kokemuksiaan ja mielipiteitään […]

Kattavaa tietomalliaineistoa minuuteissa

AINO KEITAANNIEMI Mobiililaserkeilainten ­soveltuvuutta BIM-tietomallinnukseen testattiin ­tuoreessa diplomityössä. Rakennusten tietomallien eli BIM-mallien (Building Information Model) luominen on ollut tuttua rakennushankkeissa. Perinteisesti tietomalli luodaan rakennuksen suunnittelun ja toteuttamisen aikana. Nykyään tietomalleja tehdään yhä enemmän myös olemassa olevista rakennuksista. Syynä tietomallien laajenemiselle on monia kuten kaupunkien digitalisoituminen, tekoälyn kehitys ja digital twin -periaatteen kehittyminen. Näiden kaikkien takana […]

FIG:n kongressi Istanbulissa 6.–11.5.2018

MARTTI PIETIKÄINEN FIG on kansainvälinen maanmittarien järjestö. Suomesta sen varsinaisia jäseniä ovat Maanmittausinsinöörien liitto MIL ry. ja Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry. FIG:n työskentely tapahtuu paljolti komissioissa. FIG järjestää alueellisten tapahtumien lisäksi kerran vuodessa Working Week -tapahtuman. Joka neljäs vuosi sen paikalla on kongressi. Se eroaa Working Weekistä mm. siinä, että tekninen ohjelma […]

Baltic Valuation Conference balttien sydänmailla

ARI LAITALA Vuotuinen BVC-konferenssi kokosi itämerenmaiden arvioijia 6.–8.9.2018 kuvankauniiseen Riikaan. Konferenssin pääteemaksi oli valikoitunut meilläkin lakiuudistuksen myötä hyvin ajankohtainen korvausarviointi. Alkavan Rail Baltica -hankkeen myötä joudutaan maanomistusoloja järjestelemään Baltian maissa uusiksi jopa tuhansien kiinteistöjen osalta. Lue koko artikkeli PDF-muodossa:  

Saksa ja Suomen sotilaskartoitus

MATTI RANTANEN JA ERKKI-SAKARI HARJU Suomen itsenäistymisen ­alkuvuosina yhteistoiminta Saksan kanssa ja ­saksalainen vaikutus oli merkittävää. Saksa osallistui Suomen hallituksen joukkojen tukemiseen sisällissodassa ja oli mukana keskeisenä toimijana, kun itsenäisen Suomen ­sotilaskartoitusta käynnistettiin. Suomen itsenäistyminen Nykyinen Suomen alue on vuosisatojen aikana ollut monia kertoja taistelukenttänä. Ruotsin vallan aikana Suomi – Itämaa – oli ennen kaikkea […]

Kiinteistöalan maanmittariksi Metropoliasta

AUNE RUMMUKAINEN Maankäyttö-lehdessä 2/2018 ja sen nettiekstrassa on käyty kiinnostavaa keskustelua maanmittareiden kiinteistö­alan opetuksesta. Kiinteistö­tekniikkaa opetetaan maanmittareille myös ­ammattikorkeakouluissa. Metropoliassa maanmittareiden opetukseen kuuluu kiinteistötekniikkaan liittyen seuraavat opintojaksot: Kiinteistötekniikka 10 op, Kiinteistötoimitukset I 5 op, Kiinteistötoimitukset II 5 op, Arviointi- ja lunastustoimitukset 5 op, Arviointitekniikka 5 op ja Kiinteistöoikeus 5 op. Näitä opintojaksoja tukevat Maankäyttö ja […]

HYY Yhtymä on poikkeuksellinen ­kiinteistöomistaja ja -sijoittaja Suomessa

VILLE MOURUJÄRVI HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöomaisuuden varainhoitaja, jonka omistaa lähes 27 000 yliopisto-opiskelijaa. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus ja pitkäjänteisyys. HYY Yhtymälle kiinteistöliiketoiminnassa on kyse pitkän aikavälin kannattavasta kasvusta ja arvonlisäyksestä. Näin ollen liiketoiminnan kulmakivet seisovat terveellä pohjalla. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (lyh. HYY) on Helsingin yliopistossa alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden […]

Ylijäämälämpö yhdyskuntien vähähiilisyysratkaisuna

ARI LAITALA JA JUKKA KORRI Kuten tunnettua, huomattava osa – noin 40 % – Suomen kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksissa käytetystä energiasta. Pääosaa näyttelee rakennusten lämmittämiseen vaadittava energia ja sen tuottaminen. Lähes huomiotta on jäänyt suuren mitta­kaavan mahdollisuus päästöjen pienentämiseksi: teollisten ylijäämälämpöjen laajamittainen hyödyntäminen. Ylijäämälämpöä (jätelämpöä/ hukkalämpöä) syntyy huomattavia määriä. Euroopan mittakaavassa tuore arvio on esitetty Heat […]

Maanmittausta tallentamassa: Skanneri museoon

JÜRGEN GRÖNFORS MUSEOTOIMIKUNNAN TOIMESTA on maanmittausalan kojeita, laitteita, karttoja ja kirjallisuutta kirjattu rekistereihin jo vuosia. Kirjaamista on tehty jo niin kauan, että kohta alkaa epäillä, onko rekisteröintijärjestelmä niin vanha, että sitä ei voi lukea kuin vanhoilla ohjelmilla. No, digitointia on kuitenkin jatkettu. Vanhoja valokuvia on alettu skannata jo joitakin vuosia sitten ja työ etenee hyvää […]

Maankäyttö 120 vuotta sitten: Säästäväisyyttä ja oppiohjelman muutoksia

JÜRGEN GRÖNFORS VUONNA 1898 Hugo Alvar Aalto syntyi Zacharias Topelius kuoli Suomen Liikemiesten kauppaopisto perustettiin SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJAN vuoden 1898 numerossa nimimerkki Krönikööri on pahasti ärsyyntynyt varamaanmittareihin kohdistuneesta pihiydestä: Joskus ennenkin on jo julkisuudessa huomautettu erästä epäkohtaa, joka voi yksityiselle virkamiehelle tuottaa arveluttavia rettelöitä. Tarkoitamme sitä tavatonta säästäväisyyttä, minkä uhriksi maamme varamaamittarit ovat joutuneet. Nämä ylimääräiset […]

Topografien reunanvertauspäivät Seinäjoella

  PENTTI KALLIO Topografit paikkatietojärjestelmän perustekijöinä. ASIA TULI TODISTETUKSI Maanmittaushallituksen topografit ry:n Seinäjoella heinäkuussa 2018 järjestämillä perinteisillä Reunanvertauspäivillä. Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Kari Hautamäki Seinäjoelta esitteli topografien perinteisen tapaamistilaisuuden runsaalle 40 osanottajalle, mihin kaikkeen toimintaan ja suunnitteluun nykyajan tietojenkäsittelytekniikka mahdollistaakaan peruskartan tietosisällön. Se oli peruskartan ensivaiheen ja sen ajantasaistamisvaiheiden sekä karttojen numeeristamisenkin tuloksena tekijöille suorastaan hämmästyttävää […]

Pyykillä

MAARIT NORDMARK Meillä Ruotsissa oli sitten vaalit. Kuten monissa muissakin maissa, vaaleja nimitti populismi ja maahanmuuttovastaisuus. Äänestysprosentti oli hyväksyttävä. 84,4 prosenttia osallistui vaaleihin ja heistä yli 82 prosenttia äänesti oikeisto-vasemmistoakselin puolueita. Ruotsidemokraatit saivat lopulta 62 paikkaa eduskunnassa, vasemmistopuolueet S, V ja ympäristöpuolue – saivat 144 paikkaa ja oikeisto – M (suom. kokoomus), L (liberaalit), C […]

Härkää sarvista: Katso luontoa ja huomaa

Presidentti Sauli Niinistö vastasi 25.8.2018 radion suorassa lähetyksessä hänelle lähetettyihin kysymyksiin. Mielenkiintoisen ohjelman lopuksi soitettiin hänen toivomaansa musiikkia. Se oli Fredin eli Matti Siitosen säveltämä ja Vexi Salmen sanoittama laulu ”Katso luontoa ja huomaa”. Olen ottanut siitä tämän kolumnin alkuun kaksi säettä. Suosittelen kuuntelemaan koko laulun. Ohjelman juontajan kysyessä Niinistöltä perusteita musiikkivalintaan hän ilmoitti tärkeimmäksi […]

Uusia säädöksiä

MARKKU MARKKULA Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2018 lukien. Samalla tarkistettiin kiinteistönmuodostamis-, kiinteistörekisteri- sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksia. Uuden yksityistielain lisäksi 1.1.2019 tulevat voimaan muiden ohella kiinteistönmuodostamislain, yhteismetsälain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. Tielautakuntien toiminta lakkaa 1.1.2020 alkuun mennessä. Maantielain nimi on muuttunut 1.8.2018 lukien laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Ruokavirastosta on annettu uusi laki. […]

Jarrumies: Kvanttimekaniikkaa kiinteistöarviointiin

Kvanttimekaniikan eräs ominaisuus on se, että havaitsija vaikuttaa havainnon lopputulokseen ja myös, että mitään eksaktia ilmiöistä ei voida sanoa, on vain jonkinlaista todennäköisyyttä. Nämä periaatteet sopivat myös erittäin osuvasti kiinteistöarviointiin tai ainakin niin olen ollut tulkitsevani kiinteistöarviolausuntoja katsellessani. Viime vuosisadan alkupuolella Niels Bohr ja Albert Einstein väittelivät kvanttimekaniikasta ja kertoman mukaan Einstein oli sanonut, ettei […]

Maaseudun näkemykset mukana maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa

Kuntaliitto tuo maaseutualueiden ja pienten kuntien näkemykset mukaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lainvalmistelusta käytävään keskusteluun. Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen ministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla. Tavoitteena on, että laki astuu voimaan ensi vaalikaudella. Kuntaliitto valmistautuu lakiuudistukseen kartoittamalla kuntien kokemuksia ja näkemyksiä eri toimialoilta. Pääpiirteiltään maankäyttö- ja rakennuslaki on koettu toimivaksi laiksi, joka luo yhdenvertaisen […]

Kaupunkien merkitys kansainvälisinä toimijoina kasvaa: verkostot tärkeitä

Suomalaisten kaupunkien kansainvälinen toiminta on yleistynyt, ja niiden merkitys kansainvälisinä toimijoina kasvaa. Kaupunkien kansainvälinen ja EU-toiminta on nykyisin entistä suunnitelmallisempaa, määrätietoisempaa ja epämuodollisempaa, osoittaa Kuntaliiton tekemä selvitys. Selvitykseen osallistui 17 suomalaista kaupunkia: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa, Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Salo ja Seinäjoki. Monissa kaupungeissa ystävyyskuntayhteistyö vähenee, kun […]

Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018–2020

Rakennustutkimus RTS:n kesäkuussa toteuttamasta haastattelututkimuksesta selviää, että vuosina 2018–2020 Suomessa aloitetaan kuntien arvioiden mukaan yhteensä 186 puukerrostalon rakentaminen. Tämä on kaksi kertaa enemmän kuin tähän mennessä koko 2010-luvulla. Kaikkiaan puukerrostaloja aikoo rakentaa 73 kuntaa: eniten puukerrostaloja kaavaillaan Turkuun (20 kpl) ja Helsinkiin (15 kpl). Yleisimpiä käytännön keinoja puurakentamisen edistämiseksi ovat kaavoitus sekä puun käyttäminen kouluissa […]

Kuntapilotti-hanke vauhdittaa siirtymistä paperikaavasta digikaavaan

Viisi kuntaa kehittää yhdessä ohjelmistotoimittajien kanssa tietomallipohjaista kaavaa ja digitaalisen kaavoituksen suunnittelukäytäntöjä ympäristöministeriön käynnistämässä Kuntapilotti-hankkeessa. Kokeiluun valittiin Tampere, Lahti, Kuopio, Kempele ja Inkoo. Vuoden kestävässä kokeilussa kunnat testaavat uusia teknisiä ratkaisuja käytännön kaavaprojekteissa. Kuntapilotti-projekti on osa ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset-hanketta, joka edistää digitalisaatiota alueidenkäytön suunnittelussa. Hanke tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta ja sen tavoitteena on tehdä kaavatiedosta […]

Koordinaattijärjestelmät kykenemättömiä huomioimaan maankuoren liikkeitä ajantasaisesti

Pohjoismainen geodeettinen komissio (NKG) jatkaa dynaamisten koordinaattijärjestelmien tutkimusta tavoitteenaan tehdä suositus Pohjoismaiden karttalaitoksille uudeksi järjestelmäksi vuoteen 2022 mennessä. Monet uudet sovellukset, kuten älyliikenne, vaativat tarkkaa reaaliaikaista koordinaattijärjestelmää. Nykyiset koordinaattijärjestelmät eivät pysty ottamaan maankuoren muutoksia kuten mannerlaattojen liikettä ja maannousua ajantasaisesti huomioon. NKG:n yleiskokouksessa Helsingissä 3.–6.9.2018 esiteltiin käynnissä olevaa pilottiprojektia dynaamisen koordinaattijärjestelmän luomisesta Islantiin, jossa maankuoren […]

Kiinteistötalouden maisteriohjelma Aalto-yliopistossa

On hienoa, että kiinteistötalouden koulutus herättää kiinnostusta. Keskustelu on tervetullutta. Hedelmällisen ja rakentavan keskustelun edellytyksenä ovat kuitenkin mielipiteet, jotka pohjaavat tosiseikkoihin. Siksi katsomme tarpeelliseksi oikaista joitakin vääriä tai harhaanjohtavia väitteitä Maankäytön numerossa 2/2018 julkaistussa kirjoituksessa ”Maanmittauksen opetusta ajetaan alas”. Näitä seikkoja on sekä yksittäisissä väittämissä että periaatteellisella tasolla. Kiinteistötalouden koulutusohjelma on käynyt läpi useita uudistuksia […]

Transversaali­skaalasta

Luin asiaa koskevan Jurgen Grönforsin (anteeksi veli hyvä; minun koneessani ei ole saksalaista yytä) jutun juuri tulleesta Maankäytöstä 2/2018. Jos Jurgenin tarkoitus oli sanoa jotain positiivista tuosta kapineesta, yksinkertaisemmin passarista, niin olen eri mieltä. Passarilla ei ollut mitään järkevää virkaa. Jos harpilla ja passarilla otettiin mittoja vanhalta kartalta näennäisen kymmenen sentin tarkkuudella, niin mitenkähän oikein […]

Kaupunkien kehityksessä tulee antaa mahdollisuus myös pienten yritysten sijoittumiselle

Asumispainotteisesta julkisesta keskustelusta unohtuvat usein työpaikat. Oleellista on, miten työpaikat ja palvelut sijoittuvat suhteessa asuntoihin, millaisia liikenne- ja logistiikkavirtoja tarvitaan kasvavien keskustojen asukkaiden työssäkäynnin ja palvelutuotannon varmistamiseen? Pelkästään Uudellamaalla keskimääräisen työmatkan pituus on tällä hetkellä jo 23 kilometriä (Uudenmaan liitto). Voisiko asumista ja työpaikkoja jotenkin sujuvammin lomittaa keskenään? Iso kysymys on myös se, miten kasvavien […]

In Memoriam: Timo Luoma-aho

Timo Luoma-aho 1935–2018 Kotiseutuneuvos Timo Tuomas Luoma-aho siirtyi ajasta ikuisuuteen Espoossa 4.8.2018. Timo syntyi Alajärvellä 22.4. 1935. Valmistuttuaan maanmittausteknikoksi hän työskenteli Espoon kaupungin maanmittausosastolla. Täältä hän siirtyi Maanmittaushallituksen arkistonhoitajaksi, missä tehtävässä hän toimi lähes 20 vuotta. Arkistonhoitajana Timo uudisti ja kehitti monella tapaa MML:n arkistotointa. Historia ja kotiseututyö kiinnosti Timo Luoma-ahoa koulupojasta lähtien. Hänen toimittamanaan […]

In Memoriam: Veikko O. Hyvönen

Veikko O. Hyvönen 1929–2018 Maa- ja vesioikeuden osaaja Maa- ja vesioikeuden professori emeritus Veikko Olavi Hyvönen kuoli Espoossa 9. päivänä heinäkuuta 2018 88-vuotiaana. Hän oli syntynyt Sysmässä 18. päivänä syyskuuta 1929. Hän oli muurarin poika. Uransa alussa Hyvönen oli töissä Maanmittauslaitoksessa. Täältä hän siirtyi Helsingin yliopiston palvelukseen. Siellä hän teki pitkäaikaisen, merkittävän uran maa- ja […]

In Memoriam: Harri Leppänen

Harri Leppänen – vientihankkeiden veturi 1935–2018 Diplomi-insinööri Harri Ossi ­Uolevi Leppänen on poissa. Hän syntyi Liperissä 26.5.1935 ja kuoli Helsingissä 2.7.2018 muutaman vuoden sairastettuaan. Valkolakin hän sai Nurmeksen yhteislyseosta 1953 ja tupsulakin maanmittariteekkarina 1955. Valmistunutta diplomi-insinööriä TKK:n rehtori kätteli ja onnitteli 1963. Harrin opiskelu sujui vaivattomasti ja aikaa jäi monenmoisiin teekkaririentoihin ja harrastuksiin. Hän olikin […]

Siirry työkalupalkkiin