Pääkirjoitus: Energiamurros etenee – kiinteistönomistajat nyt tarkkana

TEKSTI: ARI LAITALA Sähköä tulee pistorasiasta ja lämpöä piisaa kun vaan muistaa vääntää termostaatin riittävän isolle. Niinpä. Suomessa on läpi vuosikymmenten ollut erittäin toimiva energiainfra. Esimerkiksi sähkönjakelun toimintavarmuus on huippuluokkaa, vaikka myrskyt hetkittäin maaseudun sähkönjakelua koettelevatkin. Tämä kaikki kertoo myös perusteellisesta systeemiosaamisesta sekä toimintaympäristön vakaudesta ja ennakoitavuudesta. Samalla hiukan erikoistakin on se, että energian hinta […]

Kunnan maa- ja metsätalousmaat hyötykäyttöön

Hämeenlinnan kaupungin Suomen valtiolle tilusjärjestelyyn myymät peltolohkot korostettuna Tuuloksessa. Pirstaleisen peltoalueen järjestely helpottuu, kun alueella on suunnittelun käytössä vaihtomaita Kuva: Kimmo Sulonen. TEKSTI: KIMMO SULONEN JA KALLE KONTTINEN Kunnan maapolitiikkaan liittyy usein voimakas tarve asemakaavoitettujen keskusta-alueiden ja niiden ­läheisyydessä olevien potentiaalisten maiden ­kehittämiselle. Kuntien maavarannon tilanne kuitenkin vaihtelee ja monilla saattaa olla maavarantoa alueilla, joiden […]

Hoivakiinteistöt – hyvä sijoitus, mutta kenelle?

TEKSTI: MAARIT NORDMARK Julkisen kiinteistönomistuksen ulkoistaminen on päivän sana sekä Ruotsissa että Suomessa. Julkisten palvelujen ulkoistamisessa Ruotsissa on edetty sosiaali- ja koulupalvelujen kautta ja Suomessa terveydenhuollon kautta kattamaan vanhusten palvelut, ryhmäasunnot ja muut sosiaaliset palvelut. Seuraavana vaiheena ovat palveluasunnot, päiväkodit, koulut, terveyskeskukset ja muut julkisen sektorin rakennukset. Kiinteistösijoittajille pitkät julkisen hallinnon vuokrasopimukset ovat mannaa, ja […]

Aurinkoenergian hyödyntämisen reunaehtoja

TEKSTI: MARKKU TAHKOKORPI Aurinkoenergian hyödyntäminen on lisääntynyt ­maailmanlaajuisesti viime vuosina. Tämä on johtunut ensisijaisesti aurinkosähkön kustannustason ­laskusta, jonka ansiosta aurinkosähkö on jo monin paikoin halvin uusi sähkön tuotantomuoto. Viimeisimmät huutokauppahinnat laitosmittakaavan aurinko­sähkövoimaloille ovat jo olleet alle 2 eurosenttiä/kWh. Aurinkolämmössä ei ole nähty vastaavaa kehitystä, sillä suhteellinen kasvu on ollut pienempää korkeamman lähtötason takia. Kustannusten lasku […]

Kuntien kaavamonopoli ja toimiva ­kuntakaavoitus tästä eteenpäin

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä tavoitellaan muun muassa kaavajärjestelmän yksinkertaistamista. Tavoite on kannatettava. Mutta se tehtäisiin siten, että lopputulos aidosti tuo tehokkuutta kaavoitukseen, kaavan toteuttamiseen ja lopputuloksen kanssa toimimiseen kuntalaisten arjessa? Kuntien kaavamonopoli on yleisesti tunnistettu lähtökohta uudistustyötä tehtäessä. Kaaavamonopoli tarkoittaa kunnan päätäntävaltaa mutta myös vastuuta kaavojen valmistelusta, päättämisestä, toteuttamisesta ja kunnossapidosta. […]

Miten edistää omaisuudensuojaa aktiivista maapolitiikkaa harjoitettaessa

Tukholmassakin aktiivinen maapolitiikka on vahvasti käytössä; kuvassa Hammarby Sjöstadia. Kuva: Eero Valtonen. TEKSTI: EERO VALTONEN Aktiivisella maapolitiikalla, jossa kunta hankkii kehitettävän maan, kaavoittaa alueen, rakentaa tontteja palvelevan infrastruktuurin ja myy tai vuokraa tontit kiinteistökehittäjille rakennettaviksi, on varsin vahva kannatus Suomessa. Esimerkiksi Kuntaliitto korostaa kunnille suunnatussa Maapolitiikan oppaassaan aktiivisen maapolitiikan tärkeyttä muun muassa kunnan omistaman maan […]

Kappale kauheinta Suomea

TEKSTI: RAIMO KOIVISTOINEN Lauluohjelmistooni kuuluu Martti Pohjalaisen 1970-luvulla tekemä laulu Kappale kauneinta Suomea. Sen ajatusmaailma muuntui kuluneena kesänä otsikossa olevaan muotoon metsissä kulkiessani. Innostuin etsimään lakkoja Jyväskylän ympäristöstä, kun niitä näytti jonkin verran tulevan. Muutamia kiloja sainkin kokoon, mutta harharetkiäkin tein soille maastokartan kanssa marjapaikkoja etsiessäni. Tein sen aikaisemminkin tutuksi tulleen havainnon, että kaikki korvet […]

Kiinteistönvälittäjän matkassa

Anna stailaajan ja kuvaajan kanssa valmistelemassa uutta myytäväksi tulevaa kohdetta kuvaukseen. TEKSTI: ARI LAITALA Kiinteistönvälitysala näyttää muuttuneen vuosikymmenessä melkoisesti. Alalle on tullut uudentyyppistä yritystoimintaa, uusia osaamisvaatimuksia ja digipalvelujen merkitys näyttää tulevaisuudessa edelleenkin kasvavan. Myös alan koulutustarjonta on monipuolistunut ja tarjolla on esim. AMK-tasoisia tutkintoja. Mutta miltä muutos näyttää sisältäpäin? Poimimme haastatteluun Anna Tapojärven, joka toimii […]

Tarvitaanko rakennetun ympäristön alalla osaamispääoman johtamista?

Rakennetun ­ympäristön kompleksisuus ja ­digitaalisuus asettavat uusia vaatimuksia niin osaamiselle kuin tulkinnoille. Kuva: Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo. TEKSTI: MARIKA AHLAVUO JA HANNU HYYPPÄ Osaamispääoman johtamisessa on huomioitava organisaation henkilö-, rakenne- ja suhdepääoma. Ihmisten ja organisaation toiminnan johtaminen vaatii jatkuvaa tiedon ”päivittämistä”, vastuiden uudenlaista jakamista ja nykyistä ketterämpää sekä monialaisempaa toimintaa ja tiimiä. Osaamispääoman johtamisen […]

Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuus ja korvauskäytäntö maanalaisten tilojen lunastuksissa kansainvälisesti

Tunnelien päällä voi olla myös liiketoimintaa. Kuva: Mikael Still. TEKSTI: PIA MÄKILÄ JA MIKAEL STILL Suomessa kiinteistön voidaan ­katsoa ­ulottuvan oikeudellisesti ­rajoittamattomasti kohti maapallon ydintä. Kiinteistön taloudellista arvoa ­mietittäessä on oleellista se, ­kuinka syvälle ­maanpinnan alapuolelle ­kiinteistön omistaja voi ­tosiasiallisesti kiinteistöään hyödyntää. Kansainvälisesti monissa muissakaan maissa kuin Suomessa kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuutta ei ole laissa määritelty […]

Onko ministä megaksi?

Miniasunto luonnon helmassa amerikkalaisittain. Jos muualla, liittyy ­Suomessakin miniasumisen nippuun vähintäänkin tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Milloin miniasunto tarvitsee rakennusluvan? Onko se rakennus ollenkaan, vaiko rakennelma vai kenties liikuteltava laite? Millaiselle tontille se voidaan sijoittaa? Missä määrin jätevesilainsäädäntö koskee miniasuntoja? Voiko kotikunta määräytyä miniasunnon ja asumisen perusteella? Syntyykö tätä kautta kenties oikeus kunnan sosiaalisiin palveluihin kuten terveydenhuoltoon? Jonkinlainen […]

Avoimuudella tieto käyttöön?

TEKSTI: HANNU HYYPPÄ, MARIKA AHLAVUO, MATTI KURKELA JA JUHA HYYPPÄ Aalto-yliopisto on 11 ­ammattikorkeakoulun ­kanssa mukana opetus- ja kulttuuri­ministeriön kolmi­vuotisessa (2018–2020) hankkeessa, jossa avoimuutta kehitetään eteenpäin ­teemalla ”Avoin TKI, oppiminen ja ­ekosysteemi”. Hanke jatkaa avoimen ­tieteen linjoilla ­pyrkien ­edistämään ­hankkeiden, tulosten, ­aineistojen ja ­toimintamallien avoimuutta sekä tulosten vaikuttavuutta. Koska nykyinen hallitus kannustaa yrityksiä myös aineettomiin […]

Maan muutos, ilmastonmuutos

TEKSTI: SUSANNA KARI Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi uusimman raporttinsa elokuun alussa Genevessä. Raportti käsittelee aihetta, joka usein jää muun muassa fossiilisten polttoaineiden varjoon ilmastoasioista keskusteltaessa – maankäytön ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä. Viimeisen parin kuukauden aikana hiilipäästöistä on puhuttu jälleen korostetusti, kun tuhatsivuinen Climate Change and Land -ilmastoraportti julkaistiin elokuussa. Raportti on tähän asti laajin julkaistu […]

Tuulipuistossa – offshore

Middelgrunden tuulifarmi sijaitsee vain 3,5 km Kööpenhaminan edustalta. Farmilla on 20 kahden megawatin turbiinia. Kun puisto rakennettiin 2000, paikallinen luonnonsuojelujärjestö vastusti hanketta ensin, mutta pyörsi sitten kantansa. Tuulipuistolla on 10 001 omistajaa. Paikallinen energiayhtiö omistaa voimalasta 50 % ja loput 10 000 omistajaa muodostuvat mm. yksityishenkilöistä. Ratkaisu on Tanskassa suorastaan tyypillinen. Esim. kaukolämpöverkoista suurin osa […]

Jyvitys

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjan vuoden 1899 numerossa käsiteltyjä asioita. Maan arvon määrittäminen on tarpeen maita jaettaessa uudelleen maanomistajien välillä tai erilaisissa halkomistoimenpiteissä. Asia on laajasti esillä SMYA:ssa ja yhdistyksen kolmannessa kokouksessa. Asiaa käsitellään erilaisin tuottoarvolaskelmin ja esimerkein. Esille otetaan myös maanviljelijöiden tavat ja tuntemukset. Maanmittausasetus v. 1848 säätää että korkein jyväluku on 10, […]

Taidamme jatkaa reunojen vertaamista

TEKSTI: YKI TEERIAHO Maanmittaushallituksen Topografit ry ­järjesti ­perinneyhdistyksensä 19. Reunanvertauspäivät ­Jyväskylässä hotelli Alexandrassa 10.–11.8.2019. Päivät avasi uuttera puheenjohtajamme Mikko Pohjala, josta on tullut jo käsite topografien johtoon. Häneen luotetaan. Häntä ei vaihdeta. Mikko kosketti meitä, tuomalla tietoomme vuoden aikana joukostamme poistuneen seitsemän topografin nimet. Pidimme hiljaisen hetken. Hän toi esiin paikkatiedon nopean eteenpäin menon, unohtamatta […]

Maankäyttöalat vahvasti edustettuina Business Finlandin rahoittamissa ­kasvumoottoreissa

Business Finland on etsinyt kahdella kilpailulla parhaita ideoita, joilla eri alojen ekosysteemitoimijat voisivat synnyttää Suomeen vähintään miljardin euron arvosta uutta liiketoimintaa. Tiukan kasvumoottorikisan voittaneet alustayhtiöt esittäytyivät Business Finlandin uuden pääjohtajan Nina Kopolan johdolla medialle 13.9.2019. Toimitusjohtaja Berndt Schalin esitteli Flexens yrityksen kehittämää energiaratkaisua. Yritys toteuttaa yhdessä laajan suomalaisen yritysekosysteemin kanssa maailman ensimmäisen koko yhteiskuntaa kattavan […]

Droonien hyödyntäminen teollisuudessa ja yhteiskunnan tukena esillä Drone Tournament -tapahtumassa

Ultrahack järjesti syyskuun alussa kaikkien aikojen ensimmäisen Drone Tournament -tapahtuman Helsingissä. Tapahtumaan laadituissa haasteissa tiimien tehtävänä oli löytää innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja kiinteistöhuollon tarpeisiin hyödyntäen drooneja eli kauko-ohjattavia ilma-aluksia. Järjestelyihin osallistui Ultrahackin lisäksi myös muita toimijoita, muun muassa Espoon ja Helsingin kaupungit sekä Maanmittauslaitos ja Luonnonvarakeskus Luke. Kilpailijat esittivät haastetehtäviin monipuolisia ratkaisuja. Esimerkiksi kattojen […]

Paikkatietomarkkinat 18.–19.11.2019 Helsingissä

Vuoden 2019 Paikkatietomarkkinat järjestetään 18.–19.11 Helsingissä (Messukeskus Siipi). Tänä vuonna keskitytään ilmastoon ja pohditaan yhteentoimivia paikkatietoja: tapahtuman ensimmäisen päivän teema on Katse ilmastoon ja toisen päivän taas Yhteentoimivan paikkatiedon Suomi. Maksuton tilaisuus kokoaa yhteen tuhannet paikkatietoalan ammattilaiset, opiskelijat ja harrastajat. Ohjelmassa on mm. näyttely, luentoja ja tietoiskuja sekä verkostoitumista ja messutunnelmaa.

FRUSHissa ratkottiin kiertotalouden haasteita

Kolmatta kertaa järjestetty kiertotalouden kasvuyritys- ja start-up-tapahtuma FRUSH keräsi tuhatkunta kävijää Forssan Kehräämölle 18.–19.9.2019. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli tekstiili ja ruoka. Tapahtuma koostui mm. luennoista, pitsauskilpailusta sekä opiskelijoiden ja yritysten verkostoitumistapahtumasta. FRUSHin järjestelyistä vastasivat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Forssan Yrityskehitys Oy. Ensi vuoden FRUSHissa on tarkoitus korostaa vastuullisuutta eri näkökulmista. Järjestäjien mukaan vuoden 2020 tapahtumassa […]

Jelling ensimmäinen pohjoismainen maailmanperintöpalkinnon voittaja

Ensimmäistä kertaa myönnetyn pohjoismaisen maailmanperintöpalkinnon voittajaksi valittiin tanskalainen Jellingin maailmanperintökohde. Palkittuun kohteeseen kuuluvat Jellingin hautakummut, riimukivet ja kirkko. Hautakummut ja toinen riimukivistä ovat esimerkkejä pakanallisesta pohjoismaisesta kulttuurista, toinen riimukivistä ja kirkko puolestaan kuvastavat kristinuskon tuloa Tanskaan 1100-luvulla. Pohjoismaisen maailmanperintöpalkinnon myönsi Pohjoismainen maailmanperintöyhdistys. Palkinnon tavoitteena on tuoda esiin pohjoismaisten maailmanperintökohteiden ja niiden sidosryhmien tekemää työtä ja […]

RAKEVA-palkinto 2019 buildingSMART Finland -yhteisölle – kultaiset ansiomerkit neljälle

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus on myöntänyt vuoden 2019 RAKEVA-palkinnon 2019 buildingSMART Finland -yhteisölle ja sen puheenjohtajalle Tomi ­Henttiselle tietomallien standardisoimisen eteen tehdystä työstä sekä tietomallintamisen kulttuurin levittämisestä. RAKEVA-palkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. RTS on myöntänyt vuoden 2019 kultaiset ansiomerkit […]

Paperiset osakekirjat siirtyvät huoneistotietojärjestelmään

Tämän vuoden alussa on otettu käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä, joka koostuu taloyhtiön ja osakehuoneistojen viranomaistiedoista (esim. omistajatiedot ja panttaukset). Huoneistotietojärjestelmän ylläpidosta vastaava taho on Maanmittauslaitos. Tietojen siirtäminen järjestelmään tapahtuu kahdella askeleella: ensin taloyhtiö siirtää yhtiön osakeluettelon Maanmittaus­laitokselle ja vasta tämän siirron jälkeen yksittäinen osakas voi hakea omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjan mitätöintiä. Osakehuoneistolle on haettava omistuksen […]

Maankäyttöpäätösten digitalisaation valmistelu etenee

Vuoden alussa käynnistetty Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanke on edennyt. Hankkeen tavoitteena on kirkastaa maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation kokonaiskuvaa ja se jalkautuukin tulevana syksynä lukuisiin tilaisuuksiin eri puolella Suomea. Tilaisuudet tarjoavat kaavoituksen ja rakentamisen asiantuntijoille mahdollisuuden kuulla hankkeen etenemisestä ja osallistua tulevaisuuden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen taustalla on ajatus, että maankäytön suunnittelun ja rakentamisen […]

Eteläpohjalainen Luoma-aho on Vuoden kylä

Vuoden kyläksi on valittu eteläpohjalainen noin 3 500 asukkaan Luoma-aho. Kilpailun valintaraati kiinnitti huomiota erityisesti rakenteilla olevaan kylätaloon, joka on osoitus kylän jatkuvasta kehittämisestä. Valinnassaan Suomen kylät ry mainitsi lisäksi kylän lapsiperhemyönteisyyden ja poikkeuksellisen elinkeinorakenteen: kylällä on runsaasti teollisuus- ja palvelualojen yrityksiä – työpaikkoja on enemmän kuin asukkaita. Suomen Kylät ry palkitsee joka vuosi aktiivisen ja […]

Kun maamme keskuksia kehitetään…

Pohjan uusi kunnantalo heinäkuussa 1986. Kuva: Aulis Tenkanen. TEKSTI: AULIS TENKANEN Vuonna 1970 Pohjan kunta järjesti Suomen kansalaisille ja Suomen Arkkitehtiliiton jäsenille ”Pohjan kunnan keskustan aatekilpailun”, joka koski kirkonkylää ja Gumnäsin aluetta. Kilpailun tehtävänannossa kirkonkylän arvioitiin kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti. Asukasmääräksi vuonna 2000 ennustettiin 5 000 henkeä ja keskustapalveluihin tukeutuvien määräksi 8 000–10 000 asukasta. Rakennusten […]

Ossi Heiskanen 1926–2019

TEKSTI: HANNU AARNIO, SUVI TUOMI JA ARVO VITIKAINEN Kiinteistötekniikan emeritusprofessori Ossi Tapio Heiskanen kuoli 92-vuotiaana Espoossa 26. huhtikuuta 2019. Hän oli syntynyt Konnevedellä 19. kesäkuuta 1926. Lapsuutensa ja nuoruutensa Heiskanen kuitenkin vietti vuodesta 1932 lähtien Tuusniemellä, missä hänen isänsä toimi Tuusniemen seurakunnan kirkkoherrana. Ossi Heiskanen kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion lyseosta vuonna 1946. Diplomi-insinööriksi hän valmistui Teknillisen […]

Siirry työkalupalkkiin