Maankäyttö 3/2020 – Sisällys ja PDF-lehti

Ari Laitala: 2*1,5 Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, Juha Hyyppä, et al. Suomen Akatemian laserkeilauksen huippuyksikön vaikuttavuus Veturimies Kirsi Laine Lounais-Suomessa isojako oli toivottu uudistus Matti Holopainen Pystyykö hallinto aitoon yhteistyöhön ja mitä se tarkoittaa? Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Mika Lindholm Mitä vuonna 2021? Kuinka varautua muuttuvaan ­tulevaisuuteen? Pauliina Krigsholm Miltä näyttää Suomen kiinteistöjärjestelmän tulevaisuus? Maarit […]

Pääkirjoitus: 2*1,5

TEKSTI: ARI LAITALA Puolitoista näyttää olevan luku, jolla tulee olemaan huomattavan suuri merkitys elämäämme. Niin sinun, minun kuin meidän kaikkien muidenkin elämään. Lähellä, kaukana, niin pienissä kuin suurissakin asioissa; tasapuolisesti ikään, uskontoon, sukupuoleen, etniseen taustaan, suuntautumiseen, asuinpaikkaan jne. katsomatta. 1,5 metriä tuntuu olevan se luku, jota useimmiten suositellaan turvaväliksi koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Suositusten vaihteluväli näyttää […]

Suomen Akatemian laserkeilauksen huippuyksikön vaikuttavuus

Droonitutkimus ja sen algoritmit sekä metsäntutkimuksessa että rakennetussa ympäristössä mahdollistavat nopeita kartoituksia, Kuva: MeMo.. TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, HANNU HYYPPÄ, JUHA HYYPPÄ, ANTERO KUKKO, HARRI KAARTINEN, PETRI RÖNNHOLM, MIKKO VASTARANTA, MARKUS HOLOPAINEN, XIAOWEI YU JA HENRIK HAGGRÉN Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) professori Juha Hyypän johtama ­laserkeilauksen huippuyksikkö toimi vuosina 2014–2019. Huippu­yksikössä olivat mukana Aalto-yliopistosta professori Hannu Hyyppä, […]

Erittäin salainen, ellei peräti taas salaliitto

TEKSTI: VETURIMIES Pyysin maanmittauslaitoksen toimitusinsinööriltä jokin aika sitten erästä arvovaltaista tilaisuutta varten viime vuonna lopetetusta toimituksesta pöytäkirjan kopiota. Kännykkääni tuli ilmoitus, että sähköposti oli saapunut ja selasin hieman sitä ulkoilun lomassa. Kun saavuin kotikoneelleni, en saanutkaan enää liitetiedostona olevaa pöytäkirjaa auki ja viestissä oli teksti ” salassa pidettävä”. Noh, jopa on maanmittaustoimituspaperit menneet salaisiksi, kun […]

Lounais-Suomessa isojako oli toivottu uudistus

Tutkijalle avautui mahdollisuus testata käytännössä hevoskyntöä työhevostapahtumassa Suomen maatalousmuseo Saran pihalla syyskuussa 2018. Kuva: Jouko Pukki. TEKSTI: KIRSI LAINE Isojako oli talonpoikien tavoittelema uudistus Lounais-Suomen sisämaassa, jossa se toteutettiin pääosin Ruotsin ajan lopulla. Talonpojat olivat valmiita merkittäviin ­maankäytön muutoksiin, kunhan heidän ­taloutensa säilyi vakaana. Tämä ­selviää ­toukokuussa 2020 Turun ­yliopiston Suomen historian ­oppiaineessa ­tarkastetusta väitöskirjastani […]

Pystyykö hallinto aitoon yhteistyöhön ja mitä se tarkoittaa?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Oma kokemukseni on, että nyt pandemian aikana eri toimijoiden ja ihmisten yhteistyövalmius ja -asenne on oleellisesti parantunut. Tuntuu, että keskustelussa ollaan valmiimpia kuin aiemmin ottamaan huomioon toisten näkökulmia ja tarpeita, vaikka lopputuloksena olisi jotain pois omasta budjetista, tai kyvystä vaatia rahoitusta oman organisaationsa käyttöön. ”Talvisotailmiö” tässä ajassa? Olisi toivottavaa, että tämä säilyisi […]

Mitä vuonna 2021?

Monialaisten mobiilisovelluksien määrä on valtava. Suomalainen start-up Meru Health on kehittänyt digitaalisen masennuksen ja burnoutin hoito-ohjelman. TEKSTI: HANNU HYYPPÄ, MARIKA AHLAVUO JA MIKA LINDHOLM Nykyiset trendit ja megatrendit sekä niiden ­vaikutukset ulottuvat niin yksilöiden kuin ­yritysten, ministeriöiden, kaupunkien ja kuntien, tutkimuslaitosten sekä koulutusorganisaatioiden toimintaan ja strategioihin. Katsauksia tulevaisuuden signaaleista, trendeistä, teknologioista ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnan […]

Miltä näyttää Suomen kiinteistöjärjestelmän tulevaisuus?

TEKSTI: PAULIINA KRIGSHOLM Kiinteistöjärjestelmien tulevaisuus on aihe, joka puhuttaa vuodesta toiseen. Tutkin väitöskirjassani kehittyneiden kiinteistöjärjestelmien ja ­erityisesti Suomen kiinteistöjärjestelmän ­tulevaisuudenkuvia. Tässä artikkelissa avaan hieman tutkimuksen taustaa sekä kuvaan lyhyesti työssä tunnistetut vaihtoehtoiset muutospolut Suomen kiinteistöjärjestelmälle. Maahan ja kiinteistöihin liittyvien oikeuksien ja rajoitusten kirjaamiseen liittyy Suomessa pitkä traditio, joten harvoin edes pysähdymme miettimään, mikä on kiinteistöjärjestelmän*) […]

Epävarmuudessa elämisestä

TEKSTI: MAARIT NORDMARK Ihmisenä elämiseen kuuluu sekä muutoksiin sopeutuminen että nykyisten olosuhteiden ekstrapolointi trendeiksi. Sivistyssanakirjan mukaan ekstrapolointi tarkoittaa yhden muuttujan funktion lineaa­rista interpolointia, jossa arvo jonkin välin ulkopuolella – mutta yleensä lähellä – olevassa pisteessä lasketaan funktion arvoista välin päätepisteissä ikään kuin funktio olisi lineaarinen. Emme sovella tätä ainoastaan matematiikassa, mutta myös elämässä. Jos olemme […]

Luonnoltaan arvokkaita metsäalueita kartoitetaan WWF:n tuella

Metsähallituksen tuore avohakkuu Pohjois-Pohjanmaan Taivalkoskella. Taustalla näkyvästä aivan vastaavasta hakkuilta säästyneestä metsästä löytyi lukuisia uhanalaisten lajien esiintymiä. Kuva: Ari Aalto. TEKSTI: ARI AALTO WWF Suomi jakoi vuoden 2020 Panda-palkinnon ­vapaaehtoisista asiantuntijoista ­koostuvalle ­ryhmälle, joka kartoittaa ­luonnoltaan arvokkaita ­metsiä valtion, metsäyhtiöiden ja ­pohjoisen suurten yhteismetsien ­alueilla. Kohteet valitaan etukäteen ­avoimen tiedon avulla. Luonnoltaan arvokkaiden metsien eli […]

Pysäköintialueet täydennysrakentamisen tulevaisuutena?

TEKSTI: CARLOS LAMUELA WHEMBY-puutalot ­suunnitellaan siten, että olemassa olevat ­pysäköintipaikat muutetaan ­autosuojaksi ­uuden ­rakennuksen avoimeen ­pohjakerrokseen. Näin kaupunkiliikkumisen muutos ja taloyhtiön ­täydentäminen yhdistetään uudeksi kestävän ­kaupunkirakentamisen konseptiksi. Suomessa toteutuskelpoinen täydennysrakentaminen vaatii monien haasteiden ylittämistä. Vaikka täydennysrakentaminen on monien kaupunkien agendalla, taloudelliset-, ekologiset-, tekniset- ja hyväksyttävyyteen liittyvät tavoitteet vaativat usein tarkempaa pohdintaa ja lisäselvityksiä. ”Mikä olisi […]

Digitaalisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen kaupunkisuunnittelussa

TEKSTI: KRISTA PAASIKALLIO Menestyksekkään ­kaupunkisuunnittelun ja maankäytön vaatimukset ovat yhä moninaisempia. Kaupunkilaisia ja heidän tarpeitaan ja toiveitaan on ­kuunneltava. Lisäksi odotukset viestinnän ja ­sisäisen tiimityön suhteen ovat ­korkealla, kun samaan aikaan työn ulkoisten yhteistyö­kumppaneiden kanssa pitäisi olla sujuvaa. Digitaalisuudesta on tullut ­modernille kaupungille lähes ehdoton vaatimus, jota kevään koronavirus­pandemia on kiihdyttänyt. Monet suomalaiset kaupungit ovat […]

Miten etätyön yleistyminen tulee vaikuttamaan asumiseen ja rakentamiseen?

Pientalojen rakennuslupa kpl ja kem2 sekä keskipinta-ala (vas). TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Kuntien välinen muuttovoitto näyttää alkuvuonna ­kertyneen keskuskaupunkien sijasta niitä lähellä oleviin kuntiin. Pitkään jatkunut trendi on siis kääntynyt, ja isoja kysymyksiä ovatkin etätyön yleistymisen ja ­vakiintumisen vaikutukset asumiseen ja rakentamiseen tulevina vuosina. Etätyön yleistymistä on ennakoitu jo pidempään, mutta COVID-19-pandemian puhkeaminen kevättalvella 2020 nopeutti […]

Virtuaalitodellisuudesta ratkaisu kiinteistön ylläpidon koulutukseen

Kehitetyssä kiinteistönhuollon opetuksen VR-sovelluksessa käyttäjä tutustuu tilan kohteisiin ja niiden ominaisuuksiin, katsoo toimintoja koskevia opetusvideoita ja suorittaa tehtäviä, joissa tilan kohteita pitää paikallistaa. TEKSTI: JUHO-PEKKA VIRTANEN, ARI LAITALA, PÄIVI SUIHKONEN, HANNU HYYPPÄ, MARIKA AHLAVUO, ARTTU JULIN JA MATTI KURKELA Virtuaalitodellisuus (VR) on ­kypsynyt opetusteknologiaksi, joka ­mahdollistaa tekemällä oppimisen ­uusilla ­virtuaalisilla tavoilla. ­Hyödyntämällä rakennetun ­ympäristön 3D-malleja […]

Polyteknisessä opistossa erimielisyyksiä

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1900 numerossa käsiteltyjä asioita. I. Meurman kirjoittaa pitkästi koulutuksesta ja opettajakunnan näkemyksistä Polyteknisessä Opistossa: Ylihallituksessa auskultanttitutkintoja suoritettaessa on tultu huomaamaan ettei opetus Polyteknisen opiston maanmittaus-ammattikoulussa ole ollut sillä kannalla että maamittareiksi aikovalta siellä olisivat voineet saada vastaista toimintaansa varten riittävää ajan vaatimusten mukaista tieteellistä opetusta, johon Ylihallitus on […]

Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA Ns. coronapandemian seurauksena on eduskunta antanut väliaikaista lainsäädäntöä, jossa on muun ohel-la mahdollistettu etäosallistuminen kiinteistötoimituksen kokouksiin sekä kirjallinen toimitusmenettely. Viimeksi todetusta on mahdollisesti tulossa kesän 2020 jälkeen hallituksen esitys. Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Yrjö Teeriaho – Suunnistus ja kartta eivät toisistaan kauas karkaa

TEKSTI: PEKKA LEHTONEN Yrjö ”Yki” Teeriaho on tehnyt paljon työtä karttojen ja Lappiin liittyvien asioiden kanssa ja ollut monin tavoin keskeinen toimija suunnistuksen parissa itse kilpailemisen lisäksi. Hän on ollut myös tuottelias kirjailija ja nyt on käsillä 12. kirja: Suunnistus – Älylaji. Useimmat Ykin aiemmista kirjoista ovat käsitelleet Lappia ja etenkin Saariselkää ympäristöineen. Ykin tuotanto […]

Puolustusvoimien entisille linnakesaarille kaavaillaan uutta toimintaa Helsingissä

Helsingin edustalla sijaitseville Kuninkaansaarelle ja Vallisaarelle ollaan kaavoittamassa uutta elämysmökkikylää. Saaret ovat entisiä sotilasalueita ja niiltä löytyy myös luolastoja, joihin on suunniteltu muun muassa maanalaista taidegalleriaa sekä ravintolaa. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi hanketta koskevan asemakaavan elokuussa. Kaavaratkaisu koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta sekä niiden läheisyydessä olevia pienempiä saaria ja luotoja Suomenlinnan ja Santahaminan välissä. Saaret sijaitsevat 20 […]

Kirkkonummelle kaavoitetaan vastuullinen rakennuspaikka suurdatakeskukselle

Kirkkonummen kunta, energiayhtiö Fortum ja maanomistaja EKE-Rakennus Oy edistävät laativat yhdessä asemakaavaa suurdatakeskusta varten. Kolabackenin alueen asemakaavan laadinta lähti liikkeelle Fortumin ja maanomistajan aloitteesta kunnan myötävaikutuksella. Kirkkonummi kuuluu hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon, ja tulevalta datakeskustoimijalta velvoitetaankin päästöttömän energian käyttöä. Kaava suosittelee alueella muun muassa aurinkopaneeleja, ja myös datakeskuksen hukkalämmöt halutaan hyödyntää. Fortum on sitoutunut sulkemaan Suomenojan […]

Kiinteistöliiton selvityksen mukaan Rovaniemi ja Savonlinna kiinteistökustannusten kalleimmat – Kempele ja Kokkola edullisimmat

Kirkkonummen kunta, energiayhtiö Fortum ja maanomistaja EKE-Rakennus Oy edistävät laativat yhdessä asemakaavaa suurdatakeskusta varten. Kolabackenin alueen asemakaavan laadinta lähti liikkeelle Fortumin ja maanomistajan aloitteesta kunnan myötävaikutuksella. Kirkkonummi kuuluu hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon, ja tulevalta datakeskustoimijalta velvoitetaankin päästöttömän energian käyttöä. Kaava suosittelee alueella muun muassa aurinkopaneeleja, ja myös datakeskuksen hukkalämmöt halutaan hyödyntää. Fortum on sitoutunut sulkemaan Suomenojan […]

Pohjoismaat tiivistävät rakentamisen yhteistyötä EU:ssa

Pohjoismaat tiivistävät entisestään rakentamiseen liittyvää yhteistyötä ja vaikuttamista EU:ssa. Mailla on yhteiset tavoitteet edistää muun muassa kiertotaloutta ja vähähiilistä rakentamista ja siten samalla parantaa kilpailukykyään. Pohjoismaiden rakentamisesta ja asumisesta vastaavat ministerit ovat syyskuussa 2020 linjanneet, että Pohjoismaiden tulee pitää yhtä erityisesti EU:n rakennustuoteasetuksen uudistuksessa. Ratkaistavana on muun muassa se, miten maiden yhteiset tarpeet huomioidaan mahdollisimman […]

Valtiolta 10 miljoonaa elvytysrahaa kuntien lähivirkistysalueiden kehittämiseen

Ulkoilureitit ja muut virkistys- ja viheralueet ovat olleet tänä vuonna paikoin ruuhkautuneita koronapandemian vuoksi. Nykyiset palvelurakenteet ovat osoittautuneet joissain tapauksissa riittämättömiksi. Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalous­arviossa kunnille osoitettiin tukipaketti, jonka tarkoituksena on tukea talouskasvua kunnissa. Lisätalousarviossa on varattu kunnille yhteensä noin 10 miljoonaa euroa avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen. Avustushaku avataan […]

Vanhat Suomen kartat luetteloihin

Suomi tuli osaksi Euroopan karttaa 1400-luvun lopulla. Siitä lähtien tietoa vanhoista Suomen kartoista on paljon ja Kansallisarkiston sekä Kansalliskirjaston karttakokoelmat ovat hyvin laajoja. Maanmittauslaitoksessa on toteutettu selvitys, jonka tavoitteena oli saada tiedot kartoista yhteen ja paremmin saataville. Selvitystyön tuloksena on koostettu Maanmittauslaitoksen verkkosivuille karttaluetteloita, jotka listaavat olemassa olevia karttoja ja karttasarjoja sekä mistä ne löytyvät. […]

GRESB-vastuullisuusarviointi lisääntynyt koronapandemiasta huolimatta

Kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusarvioinnin (Global Real Estate Sustainability Benchmark) vuoden 2020 raportointijakso on ohi. Osallistujien määrä kasvoi edellisten vuosien tapaan jälleen koronapande­miasta huolimatta. Vuoden 2020 arviointiin osallistui maailmanlaajuisesti 1229 kiinteistösalkkua, mikä on 22 %:n nousu vuoteen 2019 verrattuna. GRESB mittaa ja vertailee kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta salkkutasolla. Raportointi mahdollistaa yhtiöiden ja -rahastojen oman toiminnan vertailun muihin toimijoihin […]

Suomalaiset kiinnostuneet osuuskunta-asumisesta ja ryhmärakennuttamisesta

Arctic Smart Village Oy:n tekemän Kestävä Asuminen 2020 -kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaiset ovat kiinnostuneet uudenlaisen asumisen vaihtoehdoista. Kyselyn taustalla oli tavoite kartoittaa suomalaisten tiedon tasoa ja mielipiteitä osuuskunta-asumiseen, ryhmärakennuttamiseen ja energiaomavaraisuuteen liittyen. Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui 380 henkilöä koko Suomen alueelta. Kyselyn mukaan osuuskunta-asuminen ja ryhmärakennuttaminen ovat vielä vieraita suomalaisille. Vastaajista vain noin 10 % […]

Kannanotto: Päätösvalta kunnalle kaivostoiminnan sijoittamisessa

Savonlinnan kaupunginjohtajan Janne Laineen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia tulee muuttaa niin, että kaivoksen perustaminen edellyttää kunnan hyväksymää kaavoitusta. Lisäksi maanomistajille, alueen asukkaille ja viranomaisille olisi annettava nykyistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaivoshankkeisiin eri vaiheissa, mukaan lukien luvan myöntäminen malminetsintään ja koekairauksiin. Savonlinnan kaupunki suhtautuu kielteisesti tuleviin kaivoshankkeisiin Saimaan alueella. Savonlinnan kaupunki on toimittanut kannanoton Suomen ministereille […]

Suunnistus – Älylaji

Yrjö ”Yki” Teeriahon viimeisin kirja kertoo nimensä mukaisesti huippusuunnistuksesta. Suunnistus – Älylaji -kirja käy läpi Jukolan viestin historiaa ja yhdistää sen kirjoittajan omiin kokemuksiin vuosien varrelta. Kirja kattaa myös hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuksen sekä kertoo kansainvälisestä suunnistuksesta suomalaisesta näkökulmasta. Kirjaan ovat kirjoittaneet omat tarinansa Suomen suunnistuksen huiput kuten ­Minna Kauppi, Marika Teini ja Jani Lakanen. […]

Pienet merkit voivat paljastaa jotain suurta

Linnut ja ilmasto – Matka muuttuvaan luontoon on visuaalinen ja mielenkiintoinen lukumatka. Kirja on kertomus, jossa eri lintulajit pääsevät vuorollaan keskiöön valaisemaan ilmastonmuutoksen taustatekijöitä ja seurauksia. Töyhtöhyyppien pesillä on entistä suurempi riski jäädä peltotyökoneiden alle, satakielet myöhästyvät muutoltaan ja ruskeat lehtopöllöt ovat runsastuneet verrattuna Pohjolassa perinteisesti tyypilliseen harmaaseen lehtopöllöön. Nämä ovat esimerkkejä tapauk­sista, joiden avulla […]

Pertti Saarelainen 1940–2020

Entinen maanmittausjohtaja Pertti Saarelainen kuoli Joensuussa 7. päivänä toukokuuta 2020. Hän oli syntynyt Pielisjärvellä 4.11.1940 ja oli siten kuollessaan 79-vuotias. Päästyään ylioppilaaksi Lieksan yhteislyseosta ja suoritettuaan asevelvollisuutensa Pohjois-Karjalan rajavartiostossa (RUK-kurssi 108) hän aloitti Helsingin Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla syksyllä 1962. Hän valmistui diplomi-insinööriksi ensimmäisten joukossa vuoden 1968 alussa yli 30 henkisestä kurssista. Maanmittausinsinöörille kuuluvan auskultoinnin hän […]

Unto Korhonen 1931–2020 Fotogrammetrian tutkijasta suurlähettilääksi

Suurlähettiläs ja tekniikan lisensiaatti Unto Kullervo Korhonen kuoli 15.4.2020. Hän oli syntynyt 10.5.1931 Pielisensuussa. Korhonen valmistui ylioppilaaksi Joensuun lyseossa 1950 ja diplomi-insinööriksi Teknillisen Korkeakoulun maanmittausosastolta 1955. Tekniikan lisensiaatiksi hän valmistui 1963. Unton kansainvälinen suuntautuminen näkyi jo varhain: hän suoritti useita opintomatkoja Norjaan, Tanskaan, Saksaan, Sveitsiin ja Ruotsiin. Apuahoja tutkimukseen hän sai mm TKK:lta, Teekkarirahastolta sekä […]

Siirry työkalupalkkiin