Pohjoismaat tiivistävät rakentamisen yhteistyötä EU:ssa

Pohjoismaat tiivistävät entisestään rakentamiseen liittyvää yhteistyötä ja vaikuttamista EU:ssa. Mailla on yhteiset tavoitteet edistää muun muassa kiertotaloutta ja vähähiilistä rakentamista ja siten samalla parantaa kilpailukykyään. Pohjoismaiden rakentamisesta ja asumisesta vastaavat ministerit ovat syyskuussa 2020 linjanneet, että Pohjoismaiden tulee pitää yhtä erityisesti EU:n rakennustuoteasetuksen uudistuksessa. Ratkaistavana on muun muassa se, miten maiden yhteiset tarpeet huomioidaan mahdollisimman […]

Valtiolta 10 miljoonaa elvytysrahaa kuntien lähivirkistysalueiden kehittämiseen

Ulkoilureitit ja muut virkistys- ja viheralueet ovat olleet tänä vuonna paikoin ruuhkautuneita koronapandemian vuoksi. Nykyiset palvelurakenteet ovat osoittautuneet joissain tapauksissa riittämättömiksi. Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalous­arviossa kunnille osoitettiin tukipaketti, jonka tarkoituksena on tukea talouskasvua kunnissa. Lisätalousarviossa on varattu kunnille yhteensä noin 10 miljoonaa euroa avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen. Avustushaku avataan […]

Vanhat Suomen kartat luetteloihin

Suomi tuli osaksi Euroopan karttaa 1400-luvun lopulla. Siitä lähtien tietoa vanhoista Suomen kartoista on paljon ja Kansallisarkiston sekä Kansalliskirjaston karttakokoelmat ovat hyvin laajoja. Maanmittauslaitoksessa on toteutettu selvitys, jonka tavoitteena oli saada tiedot kartoista yhteen ja paremmin saataville. Selvitystyön tuloksena on koostettu Maanmittauslaitoksen verkkosivuille karttaluetteloita, jotka listaavat olemassa olevia karttoja ja karttasarjoja sekä mistä ne löytyvät. […]

GRESB-vastuullisuusarviointi lisääntynyt koronapandemiasta huolimatta

Kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusarvioinnin (Global Real Estate Sustainability Benchmark) vuoden 2020 raportointijakso on ohi. Osallistujien määrä kasvoi edellisten vuosien tapaan jälleen koronapande­miasta huolimatta. Vuoden 2020 arviointiin osallistui maailmanlaajuisesti 1229 kiinteistösalkkua, mikä on 22 %:n nousu vuoteen 2019 verrattuna. GRESB mittaa ja vertailee kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta salkkutasolla. Raportointi mahdollistaa yhtiöiden ja -rahastojen oman toiminnan vertailun muihin toimijoihin […]

Suomalaiset kiinnostuneet osuuskunta-asumisesta ja ryhmärakennuttamisesta

Arctic Smart Village Oy:n tekemän Kestävä Asuminen 2020 -kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaiset ovat kiinnostuneet uudenlaisen asumisen vaihtoehdoista. Kyselyn taustalla oli tavoite kartoittaa suomalaisten tiedon tasoa ja mielipiteitä osuuskunta-asumiseen, ryhmärakennuttamiseen ja energiaomavaraisuuteen liittyen. Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui 380 henkilöä koko Suomen alueelta. Kyselyn mukaan osuuskunta-asuminen ja ryhmärakennuttaminen ovat vielä vieraita suomalaisille. Vastaajista vain noin 10 % […]

Kannanotto: Päätösvalta kunnalle kaivostoiminnan sijoittamisessa

Savonlinnan kaupunginjohtajan Janne Laineen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia tulee muuttaa niin, että kaivoksen perustaminen edellyttää kunnan hyväksymää kaavoitusta. Lisäksi maanomistajille, alueen asukkaille ja viranomaisille olisi annettava nykyistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaivoshankkeisiin eri vaiheissa, mukaan lukien luvan myöntäminen malminetsintään ja koekairauksiin. Savonlinnan kaupunki suhtautuu kielteisesti tuleviin kaivoshankkeisiin Saimaan alueella. Savonlinnan kaupunki on toimittanut kannanoton Suomen ministereille […]

Suunnistus – Älylaji

Yrjö ”Yki” Teeriahon viimeisin kirja kertoo nimensä mukaisesti huippusuunnistuksesta. Suunnistus – Älylaji -kirja käy läpi Jukolan viestin historiaa ja yhdistää sen kirjoittajan omiin kokemuksiin vuosien varrelta. Kirja kattaa myös hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuksen sekä kertoo kansainvälisestä suunnistuksesta suomalaisesta näkökulmasta. Kirjaan ovat kirjoittaneet omat tarinansa Suomen suunnistuksen huiput kuten ­Minna Kauppi, Marika Teini ja Jani Lakanen. […]

Pienet merkit voivat paljastaa jotain suurta

Linnut ja ilmasto – Matka muuttuvaan luontoon on visuaalinen ja mielenkiintoinen lukumatka. Kirja on kertomus, jossa eri lintulajit pääsevät vuorollaan keskiöön valaisemaan ilmastonmuutoksen taustatekijöitä ja seurauksia. Töyhtöhyyppien pesillä on entistä suurempi riski jäädä peltotyökoneiden alle, satakielet myöhästyvät muutoltaan ja ruskeat lehtopöllöt ovat runsastuneet verrattuna Pohjolassa perinteisesti tyypilliseen harmaaseen lehtopöllöön. Nämä ovat esimerkkejä tapauk­sista, joiden avulla […]

Pertti Saarelainen 1940–2020

Entinen maanmittausjohtaja Pertti Saarelainen kuoli Joensuussa 7. päivänä toukokuuta 2020. Hän oli syntynyt Pielisjärvellä 4.11.1940 ja oli siten kuollessaan 79-vuotias. Päästyään ylioppilaaksi Lieksan yhteislyseosta ja suoritettuaan asevelvollisuutensa Pohjois-Karjalan rajavartiostossa (RUK-kurssi 108) hän aloitti Helsingin Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla syksyllä 1962. Hän valmistui diplomi-insinööriksi ensimmäisten joukossa vuoden 1968 alussa yli 30 henkisestä kurssista. Maanmittausinsinöörille kuuluvan auskultoinnin hän […]

Unto Korhonen 1931–2020 Fotogrammetrian tutkijasta suurlähettilääksi

Suurlähettiläs ja tekniikan lisensiaatti Unto Kullervo Korhonen kuoli 15.4.2020. Hän oli syntynyt 10.5.1931 Pielisensuussa. Korhonen valmistui ylioppilaaksi Joensuun lyseossa 1950 ja diplomi-insinööriksi Teknillisen Korkeakoulun maanmittausosastolta 1955. Tekniikan lisensiaatiksi hän valmistui 1963. Unton kansainvälinen suuntautuminen näkyi jo varhain: hän suoritti useita opintomatkoja Norjaan, Tanskaan, Saksaan, Sveitsiin ja Ruotsiin. Apuahoja tutkimukseen hän sai mm TKK:lta, Teekkarirahastolta sekä […]

Siirry työkalupalkkiin