Pääkirjoitus: 2010-luku muutti Maankäyttöä – yllättävän vähän

TEKSTI: ARI LAITALA 2010-luku alkaa olla tätä luettaessa sinettiä vaille valmis. Vuosikymmen on suhteellisen lyhyt pyräys Maankäytön pitkässä historiassa. Meidän kvartaalimme on vähän kuin perheyhtiöissä, neljännesvuosisadan mittainen. Mutta on vuosikymmen kuitenkin sen verran ajankulkua, että muutama huomio lehden näkövinkkelistä on paikallaan. Yleisesti ottaen perinteiset joukkoviestimet ovat 2010-luvulla joutuneet hakemaan paikkaansa ja asemoimaan itseään uudelleen. Muutoksen […]

Insinööriosaaminen esillä näyttelyissä – vuorovaikutusta monialaisen tuottamisen keinoin

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO JA HANNU HYYPPÄ Näyttelyissä tutustutaan tilaan koottuun kokonaisuuteen rennosti, osana muuta yleisöä. Parhaimmillaan näyttelykokemus virkistää ja innostaa katsomaan tuttua ja tarinallistettua ympäristöä tai ilmiötä uusin silmin. Näyttelyn kokoaminen alkaa tarinallisen idean, tarkoituksen ja tavoitteiden määrittelyllä. Instituutin artisteja ovat tutkijat ja heidän tekemät digiaineistot. Näyttelyn konsepti rakennetaan aina yhteistyökumppaneiden toiveiden pohjalta. Näyttelykuratointi tai […]

Pitääkö olla huolissaan?

TEKSTI: RAIMO KOIVISTOINEN Ihmiset ovat huolissaan monista asioista. Minusta tuntuu siltä, että huolien määrä ei ole vähenemässä vaan päinvastoin lisääntymässä. Voimakas tekninen kehitys ei ole parantanut tilannetta vaan tuonut yhä uusia huolen aiheita. Vuosi sitten kirjoitin tämän lehden numerossa 4/2018 rakennusten sisäilmaongelmista. Totesin mm. ,että tutkimusten mukaan 92 % suomalaisista on huolissaan rakennusten kosteus- ja […]

Hajanaisuudesta yhteentoimivuuteen – ympäristöministeriö kirittää rakennetun ympäristön digitalisaatiota

Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tavoitetila 2030. Kuva: Ympäristöministeriö. TEKSTI: SAKARI JÄPPINEN, JUHA NURMI JA SATU TASKINEN Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen siirtyvät seuraavan vuosikymmenen aikana digitaaliselle pohjalle. Kansalliset linjaukset rakennetun ympäristön digitalisaatiolle luodaan nyt. Rakennetussa ympäristössä tehdyt ratkaisut vaikuttavat suoraan siihen, miten pystymme vastaamaan aikamme suurien ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen ja heikkenevän luonnon monimuotoisuuden asettamiin […]

Päätöntä päätösvaltaa

TEKSTI: MAARIT NORDMARK Olen ollut kunnallispolitiikassa mukana vapaa-ajalla vuodesta 2001. Näiden vuosien aikana olen ehtinyt nähdä kunnallispolitiikkaa useasta näkökulmasta; olen ollut kunnanhallituksen varajäsen, kunnallisvaltuutettu kahdeksan vuoden ajan ja varavaltuutettu yhtä kauan, jäsen teknisessä lautakunnassa, ryhmänjohtaja kiinteistölautakunnassa ja tällä hetkellä jatkuu toinen kausi rakennuslautakunnan varapuheenjohtajana. Tulen vapaa-ajan poliitikkosuvusta; isäni oli vastaavissa tehtävissä vuosikymmeniä, isäni veli oli […]

Näkökulmia asiakkuuksien johtamiseen koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa

Startup-yritys tai alalla paikkansa vakiinnuttanut yritys tarvitsevat erilaista yliopistoyhteistyötä.. Kuva: Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä. TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, HANNU HYYPPÄ JA ELINA YLIKOSKI Yrityselämän asiakkuudet poikkeavat melkoisesti yliopistojen ja tutkimusta tekevien organisaatioiden vastaavista. Asiakkuuksien hallinta ja niiden arvon johtaminen ovat täsmentyneet yliopistoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun asiakkaat on tunnistettu organisaation tärkeimmäksi pääomaksi, voidaan asiakkuuksia […]

Ilmastotavoitteet velvoittavat myös olemassa olevaa kiinteistökantaa toimenpiteisiin

TEKSTI: LAURA SARIOLA Rakennustietosäätiö RTS sr julkaisi 24.10.2019 uudet RTS-ympäristö­luokituksen kriteerit olemassa oleville palvelu- ja toimitila­kiinteistöille. Tilaisuudessa ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste kertoi, että Suomen tavoitteena on olla johtava kierto­talousmaa 2025 ja hiilineutraali 2045. Hiilineutraaliustavoitteisiin pääseminen edellyttää toimen­piteitä myös olemassa olevassa kiinteistökannassa. Ympäristöministeriössä ollaan parhaillaan laatimassa SYKEn toimesta päästötietokantaa rakennustuotteille, jotta jatkossa hiilijalanjäljen laskenta olisi mahdollista […]

Uudet arviointitermit tulivat! Osaatko ne jo?

TEKSTI: SAIJA TOIVONEN Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys SKAY julkaisi elokuun alussa suomennoksen Kansainvälisistä arviointistandardeista IVS 2017. Uuteen, suomenkieliseen termistöön tutustuttamiseksi SKAY järjesti 24.9.2019 koulutuksen, jossa kerrattiin myös standardin sisältöä käytännön arviointityössä. Kansainväliset arviointistandardit (IVS) ohjaavat arviointitoimintaa hyvin monessa maassa. Niin myös Suomessa. Standardit laaditaan kansainvälisen arviointineuvoston (International Valuation Standards Council, IVSC) toimesta ja niiden tavoitteena on arviointitoiminnan […]

Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA Uuden eduskunnan aikana on annettu vähän uusia lakeja tai alemman ta-son sääntelyä. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma elokuuhun 2020 asti on päivätty 19.9.2019. Suunnitelma sisältää muun ohella kiinteistönmuo-dostamislain muutoksen, joka annettaisiin eduskunnalle kesäkuussa 2020 sekä maantielain, ratalain ja yksityistielain teknisiä muutoksia. Ns. enklaa-vilakia pannaan ajantasalle hallituksen esityksellä HE 61/2019 vp., joka on vastikään annettu eduskunnalle. […]

Rakennetun ympäristön tiedepitchaus kiinnosti jälleen

Kuvassa vasemmalta: Jani, Ana, Pyry, Tero, Sanna, Pauliina, Lauri, Anna, Jussi, Elina, Henrik ja Tiina.. Kuva: Kaisa Jaalama. TEKSTI: ARI LAITALA Järjestyksessään toinen RYTSin järjestämä Science Slam sai jatkoa 23.10.2019 Helsingin Kalevankadun Winecellarsissa. Lähes loppuunmyydyn tilaisuuden avauspuheenvuorona kuultiin Ana Jonesin (Finland Futures Research Centre (FFRC)) esitys Urban Green Futures Podcast. Tämän jälkeen päästiinkin jo varsinaiseen […]

Logistiikan ratkaisut kiertotalouden mahdollistajana – huomioita yritysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen

Lähes sähköomavarainen Cargo Center Itävallan Grazissa. Kuva: www.cargo-center-graz.at. TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän kehittää tulevaisuuden kiertotalouspuistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin? Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat mahdollistamaan perinteistä kierrätystä korkeamman jalostusasteen kiertotalouden; näemmekö me kiertotalouden vielä liian suppeasti myös yritysalueita suunnitellessamme? Kierto- ja jakamistalous ovat monella […]

Yhteisen paikan jako

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1899 numerossa käsiteltyjä asioita. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käydään laajaa keskustelua yhteisen paikan jaosta. Asiasta alusti herra Bergman: Voidakseni selvemmin vastata tähän kysymykseen, arvelen tarpeelliseksi ryhmittää kysymyksenalaiset paikat kahteen lajiin, nimittäin: l:ksi) Sellaiset paikat, jotka ovat alkuperäiseen tarkoitukseensa yhä edelleenkin tarpeelliset; ja 2:ksi) Sellaiset paikat, joita syystä tai toisesta […]

Mister V, nolojen tilanteiden mies

Kaikki muistelmat ja muistelut tahtovat olla täynnä itsekehua, poliitikot ja sotakenraalit pahimpina. Veturimies kirjoittaa sen sijaan joitakin muisteloja, joissa ei ole itsekehua, pikemminkin päin vastoin. Antakaahan anteeksi, jos tässä on jonkun jutun toistoa. Olipa kerran yksityistietoimituksen jatkokokous, jossa katsottiin tien paikkaa kapean kannaksen kautta niemessä oleville mökeille. Ongelmana oli se, että kannaksen juuressa oli kesämökki […]

Energiaratkaisut voivat vaikuttaa myös kaavoitukseen

TEKSTI: LEA MUSTONEN JA SUSAN HEIKKILÄ Lämmitys- ja energiaratkaisut ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Niitä miettivät tavalliset ihmiset oman asumisensa kannalta sekä yhteiskunnalliset toimijat aina hallitusta myöten, sillä Suomi sitoutunut ilmastomuutoksen hillitsemisen ohjelmaan. Vähähiilisyys on tavoitteena Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) energiatehokkuuteen tähtäävissä tutkimushankkeissa. Selvityksen kohteena on, kuinka sähköenergiaa voitaisiin pienessä mittakaavassa tuottaa hukkaenergialla, ja myös polttoprosessissa syntyviä […]

Kartasta paikkatietoon

Leo Blomberg, Erkki-Sakari Harju, Tapio Keisteri, Juha Korhonen, Antti Rainio, Timo Tuhkanen, Matti Vahala: Kartasta paikkatietoon. Digitaalisaation kehitys Maanmittauslaitoksessa ja Merenkulkulaitoksessa 1960–2000. Koko 210 x 297, 299 sivua, nelivärinen, sidottu. ISBN 978-952-7345-03-0. Suositushinta 50 €. Kustantaja Kustannusosakeyhtiö AtlasArt. Kartasta paikkatietoon -teos on monikerroksinen kertomus paikkatiedon digitalisaation kehityksestä Maanmittauslaitoksessa ja Merenkulkulaitoksessa 1960–2000. Maan- ja merenmittaustekniikassa, kartanvalmistusprosesseissa, […]

Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

Ympäristöministeriö on julkaissut kolme uutta opasta rakennusten kestävästä purkamisesta. Oppaiden avulla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä. oppaat ovat Purkutyöt – opas teettäjälle ja tekijälle, Purkukartoitus – opas laatijalle ja Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin hankintoihin. Suurin osa (noin 85 %) Suomessa syntyvästä purkujätteestä muodostuu korjaamisessa ja kokonaisten rakennusten purkamisessa. Kansallinen […]

Kiistellyn Jäämeren radan maakuntakaava lausuntokierrokselle

Pohjoisimman Lapin maakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Lapin liiton hallitus hyväksyi maanantaina, että kaavaehdotus lähetetään viranomaislausunnoille vuoden 2020 alussa. Maakuntakaavassa on ,,. varaus kiistellylle Jäämeren radalle. Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnat kattava kaava tulee julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi ensi vuoden syksyllä. Jäämeren rata on herättänyt vastustavia mielipiteitä erityisesti saamelaisten parissa.

25 000 euron apuraha kuntien toimitila- ja palveluverkoston hallintaan erikoistuneelle start-up-yritykselle

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön vuotuinen apuraha on myönnetty kuopiolaiselle ­Locia Solutions Oy:lle. Apuraha myönnettiin Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella ja sen suuruus on 25 000 euroa. Locia Solutions Oy on erikoistunut kuntien toimitila- ja palveluverkoston suunnitteluun digitaalisuutta ja reaaliaikaista dataa hyödyntäen. Yrityksen esittämän ratkaisun tavoitteena on tukea muutosta tuotantolähtöisestä suunnittelusta ihmislähtöiseen, vähähiiliseen tila- ja palveluverkoston suunnitteluun. Mukana palkittavan […]

Lumitutkimuksen havainnot parantavat lumen seurantaa avaruudesta

Lumitilanteen tarkkailu perustuu pääasiassa satelliittien avulla tehtäviin havaintoihin. Satelliittipohjaisissa lumihavainnoissa on kuitenkin virheitä, ja siksi menetelmiä tarkennetaan maastossa tehtävien mittausten avulla. Tällaisia mittauksia tekevä SnowAPP-mittauskampanja kokosi Ilmatieteen laitoksen Arktiseen avaruuskeskukseen Sodankylään parikymmentä mittaajaa kuukauden pituiseen tutkimustyöhön. Tutkimuksessa mitattiin lumen eri ominaisuuksia kuten sen heijastamaa ja lähettämää sähkömagneettista säteilyä eri aallonpituuksilla. Lisäksi tutkittiin lumen rakennetta, kosteutta […]

Porvoon verotoimiston remontissa pyritään korkeaan materiaalitehokkuuteen

Senaatti painottaa Porvoon verotoimiston pilottihankkeessaan hiilijalanjälkeä pienentäviä menetelmiä, kiertotaloutta ja muovitonta rakentamista. Remontoitavissa tiloissa tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman paljon nykyisiä materiaaleja. Uusien materiaalien osalta valinnoissa painotetaan kierrätettävyyttä ja muovin vähentämistä. Tilojen hiilijalanjälkeä pienentää myös tilankäytön optimointi. Pilotin kautta Senaatti kerää tietoa uusiokäyttöön sopivista materiaaleista, muovista, ja purkujätteistä sekä vertaa kustannuksia aiemmin toteutettuihin rakennushankkeisiin. Muutostyöt alkavat […]

Cubesta rakentaa hybridikerrostalon Asuntomessuille 2020

Ensi kesän Asuntomessuille valmistuu hybridikerrostalo, jonka asukkaat toimivat tulevaisuuden asumisen koehenkilöinä. Valmistaja Cubestan mukaan talossa yhdistyvät puu- ja kivirakenteet ekologisuus ja arkkitehtoninen näyttävyys keskiössä. Hybridikerrostalosta tulee living lab -ympäristö, jossa esitellään ja testataan uudenlaisia asumisen palveluita. Esimerkiksi porrashuoneisiin on suunniteltu kylmäsäilytystilat ruokalähetyksiä varten ja etätöiden tekemiseen on asukkaille varattu oma tilansa. Asunnot on varustettu mm. […]

Helsingin kaupunki selvitti peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen kustannukset ja hiilijalanjäljen

Helsingin kaupungin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi on asuinalueiden maankäytön tehostaminen tiivistämällä kaunkirakennetta täydennysrakentamisella, vanhaa purkamalla ja uutta rakentamalla. Helsingin kaupunki on selvittänyt, mitkä ovat kahden eri toimintatavan – peruskorjauksen ja korottamisen tai purkamisen ja uudisrakentamisen – rakentamiskustannukset ja hiilijalanjälkipäästöt. Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelut teetti selvityksen kahden Helsingin kaupungin asunnot […]

Paikkatietoikkuna auttaa visualisoimaan yhteiskunnallisia ilmiöitä: tyypillinen käyttäjä työikäinen mies

Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelu kokoaa yhteen suuren määrän avointa tietoa useilta suomalaisilta tiedontuottajilta. Paikkatietoikkunassa on yli 1 600 karttatasoa yhdistettynä tilastotietoon. Esimerkiksi Tilastokeskuksen aineistoja on hyödynnettävissä teemakarttojen muodossa: karttoja voi laatia alueittain esimerkiksi väkiluvusta, työllisyysasteesta tai eläkeläisten osuudesta. Tietoja voi tarkastella kunnittain, seutukunnittain tai maakunnittain. Palvelussa vierailee päivittäin noin 3 500 henkilöä. Keväällä toteutettu käyttäjäkysely paljasti, että […]

Ensimmäinen Kansallisen avoimen tieteen palkinto on jaettu

Avoimuus on yksi tieteen ja tutkimuksen keskeisistä periaatteista: avoimuus lisää tieteen saavutettavuutta, löydettävyyttä ja vaikuttavuutta. Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio on jakanut ensimmäisen Kansallisen avoimen tieteen palkintonsa. Kansallinen avoimen tieteen palkinto jaetaan jatkossa vuosittain henkilölle tai tutkimusryhmälle, joka on tutkimus- tai opetustyössään tuonut positiivista julkisuutta avoimelle tieteelle tai muulla tavalla edistänyt suomalaista avoimen tieteen toimintakulttuuria tai […]

Puutarha-alan Innovaatiopalkinto 2019 VTT:lle

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:n kehittämä kasvien kasvihuoneiden sisäilmaan mahdollisesti erittämien kaasujen varhaiseen aistimiseen tähtäävä innovaatio on palkittu Puutarha-alan Innovaatiopalkinnolla. Palkinto jaettiin Hämeenlinnassa Kauppapuutarhaliiton järjestämässä Uuden Tekniikan Päivässä lokakuussa. Palkinnon arvo on 10 000 euroa. Innovaatio perustuu ajatukseen, että kasvit erittävät ympärilleen hapen lisäksi mahdollisesti myös muita kaasuja. Näitä yhdisteitä tunnistamalla ja mittaamalla voidaan esimerkiksi analysoida ja […]

Älykoulu pyrkii lisäämään oppilaiden hyvinvointia

Atea Smart School -ratkaisu yhdistää älykkään koulurakennuksen ja käyttäjien tiedon omasta hyvinvoinnistaan. Ratkaisun avulla voidaan analysoida kiinteistön vaikutusta oppilaiden koulumenestykseen ja hyvinvointiin. Atea Smart School keskittyy oppilaitoksissa hyvinvointiin kolmella osa-alueella: ihmiset eli oppilaat ja henkilöstö, kiinteistö ja IT-laitteet. Osa-alueista kerätään tietoa eri tavoin. esimerkiksi opetustiloista mitataan melutasoa, valon väriä ja määrää, pienhiukkasia sekä lähiaikoina myös joidenkin […]

Siirry työkalupalkkiin