Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittu Suomen parhaana maisemahankkeena

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on palkittu Suomen parhaana maisemahankkeena 2020. Avoimet rantaniityt ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja perinteiselle maisemalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti Perämeren rantaniittyjen kunnostuksen vuonna 1995, jolloin arvokkaita rantaniittyjä oli alueella jäljellä enää vain parisataa hehtaaria. Alueita on onnistuttu kunnostamaan ja palauttamaan laidunnuksen piiriin yhteensä 4 000 hehtaaria. Erityisesti […]

Uudet säätietoaineistot tukevat rakennusten suunnittelua

Juuri päättyneessä Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeessa on tuotettu säähavaintoihin pohjautuvia tietoaineistoja tukemaan kestävää rakentamista. Aineistoja voidaan käyttää laskelmien pohjana arvioitaessa esimerkiksi rakennusten energiantarvetta ja rakennusfysikaalista toimintaa nykyisessä ja tulevassa ilmastossa. Rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarpeen laskentaa varten tuotettu niin kutsuttu testivuosiaineisto pyrkii kuvamaan mahdollisimman keskimääräisiä sääolosuhteita Suomen neljällä eri energialaskennan ilmastovyöhykkeellä. Vyöhykkeitä edustamaan valittiin tutkimuksessa Vantaa (vyöhyke […]

Kiinteistövero jää ennalleen suuressa osassa kuntia

Juuri päättyneessä Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeessa on tuotettu säähavaintoihin pohjautuvia tietoaineistoja tukemaan kestävää rakentamista. Aineistoja voidaan käyttää laskelmien pohjana arvioitaessa esimerkiksi rakennusten energiantarvetta ja rakennusfysikaalista toimintaa nykyisessä ja tulevassa ilmastossa. Rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarpeen laskentaa varten tuotettu niin kutsuttu testivuosiaineisto pyrkii kuvamaan mahdollisimman keskimääräisiä sääolosuhteita Suomen neljällä eri energialaskennan ilmastovyöhykkeellä. Vyöhykkeitä edustamaan valittiin tutkimuksessa Vantaa (vyöhyke […]

Saimaannorppasaaristoja esitetään Unescon maailmanperintöluetteloon

Suomi suunnittelee Saimaan norppasaaristojen esittämistä uudeksi luonnonperintökohteeksi Unescon maailmanperinnön aieluetteloon. Kohde sijaitsee Suomen suurimmalla järvellä Saimaalla ja se koostuisi pääosin valtion suojelemista Natura 2000 -alueista. Unescon maailmanperintösopimuksen tarkoituksena on säilyttää maapallon arvokkain luonto- ja kulttuuriperintö. Kohteen hyväksyminen maailmanperintöluetteloon edellyttää, että kohde on yleismaailmallisesti erityisen arvokas. Arvon säilyminen tulee myös turvata. Ministeriöt pyrkivät toimittamaan uusilla kohteilla […]

Uudella tekniikalla tutkitaan maapallon pintaa

Kansainvälinen tutkijatiimi on kehittänyt uuden entistä tarkemman tavan mitata maastopintojen kykyä heijastaa auringonvaloa. Mallilla voidaan tulkita maan pinnan ominaisuuksien muutoksia ja niiden vaikutusta esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Tuoretta mallia voidaan soveltaa myös muun muassa avaruusromuun liittyvään tutkimukseen. Tutkimuksen myötä syntynyt tekniikka soveltuu erityisesti jyvämäisten pintojen tutkimiseen. Tällaisia pintoja ovat esimerkiksi hiekka ja lumi, joista molemmat peittävät merkittävän […]

Kaarlelan uusjako mukana laajassa historiikissa

Kaarlelan uusjako on yksi Suomen laajimmista uusjaoista. Aiheelle on varattu oma osionsa ruotsiksi ilmestyneessä teoksessa Karleby sockens historia IV 1939–1976, joka on Kaarlelan pitäjän historiasta kertovan teossarjan neljäs ja samalla viimeinen osa. Teos käsittää Kaarlelan pitäjän viimeiset neljäkymmentä vuotta ennen kuin se yhdistettiin Kokkolan kaupunkiin vuonna 1977. Maanjaon lisäksi teoksessa käsitellään muun muassa sota-aikaa, kunnallistoimintaa […]

Tulevaisuudessa taloyhtiöissä huoneisto­kohtaiset etäluettavat vesimittarit

Osakkaiden taloyhtiölle maksamat vesimaksut määräytyvät uuden lakimuutoksen myötä vastaisuudessa asennettavien huoneistokohtaisten vesimittareiden perusteella. Eduskunta hyväksyi EU:n energiatehokkuusdirektiiviin pohjautuvan lain 3.11.2020. Asuntokohtaiset vesimittarit tulivat pakollisiksi uudiskohteissa jo vuonna 2011 ja putkiremonttien yhteydessä vuonna 2013. Muutokset koskevat niitä taloyhtiöitä, joissa lain voimaantulon jälkeen haetaan rakennuslupaa käyttövesiputkistojen uusimiselle tai uudisrakentamiselle. Näihin kohteisiin on jatkossa asennettava kylmän ja lämpimän […]

Pekka V. Virtanen 1929–2020 – Yhdyskuntasuunnittelun ja maapolitiikan vaikuttaja

Professori Pekka Veikko Virtanen syntyi Lappeenrannassa 1929. Hän kuoli Espoossa 15.8.2020. Viipurista koulunkäynti eteni Imatran yhteiskouluun. Virtanen valmistui Teknillisestä korkeakoulusta (TKK) diplomi-insinööriksi 1951, tohtoriksi 1975. Hän kirjoitti alansa kysymyksistä niin ammattilehtiin kuin mielipidesivuille. Hänen julkaisuistaan on otettu myös uusintapainoksia ja niitä on käytetty oppimateriaaleina. Virtanen työskenteli 1953–1955 puolustusvoimien topografikunnassa. Sen jälkeen hän toimi kiinteistöinsinöörinä ja […]

Siirry työkalupalkkiin