Maankäyttö 4/2023 – Sisällys ja PDF

3 Ari Laitala Tekoäly voi tehdä sinusta korvaamattoman TEEMA: KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA JA JOHTAMINEN • KIINTEISTÖMARKKINAT • KIINTEISTÖARVIOINTI 4 Ari Tella Maapohjan kiinteistöverouudistus 8 Saija Toivonen Tyhjää täynnä vai täynnä uusia mahdollisuuksia? Australialaisen konkariprofessorin tärpit vajaakäytön taltuttamiseen 11 Mirosława Czaplińska BVC Varsovassa – arvioinnin aihepiirit laajenevat 13 Peter Ache Ukrainan ja Israelin sotien vaikutus kiinteistöjemme hintoihin 16 […]

Maapohjan kiinteistöverouudistus

TEKSTI: ARI TELLA Kiinteistöverotus on Suomessa jo vuosikymmeniä vanha instituutio, joka ­jakaa ­mielipiteitä. Kiinteistöverotus katsotaan tänä päivänä kuitenkin vakaaksi ja ­perustelluksi omaisuuden verotustavaksi, joka tarjoaa kunnille vakaan tulolähteen. Kiinteistövero on nykymuodossaan ollut käytössä vuodesta 1993, jolloin arvostukset perustuivat varallisuusverotusarvoihin. Rakennukset verotetaan edelleen indeksikorjatuilla 1970-luvun arvostamisperusteilla ja maapohjankin arvoja on laajemmin ajantasaistettu 15 vuotta sitten. Niin […]

Tyhjää täynnä vai täynnä uusia mahdollisuuksia?

Australialaisen konkariprofessorin tärpit vajaakäytön taltuttamiseen TEKSTI: SAIJA TOIVONEN Tyhjiin ja vajaakäyttöisiin toimitiloihin voi törmätä tätä nykyä niin ­Helsingissä kuin ­Sydneyssäkin. Vajaakäytöstä on ­tullut ­kroonistuva vaiva, jota vahvistavista ­muutosvoimista ei ole puutetta. Huokailun ja käsien vääntelyn sijaan asiaan asialle voi yrittää tehdä jotakin. Sydneyn teknillisen yliopiston professori Sara Wilkinson tarttui ­haasteeseen ja kehitti tutkimushankkeessaan joukon ­apukeinoja. […]

BVC Varsovassa – arvioinnin aihepiirit laajenevat

TEKSTI: MIROSŁAWA CZAPLIŃSKA 33. Baltic Valuation Conference (BVC) järjestettiin 7.–9.9.2023 Puolan Varsovassa. Käsitellyt aiheet keskittyivät neljään teemaan, mutta paljon muustakin kuultiin. Konferenssikutsussa mainitut aihepiirit olivat 1) Kiinteistöarvioinnin tarkkuuden arviointi (kuka arvioi ja missä määrin) ja sen vaikutus kiinteistöarvioijan ammatilliseen vastuuseen, 2) arvoon vaikuttavat ominaisuudet (esim. vihreät rakennukset) markkinalähestymistavassa ja tapoja havaita ne ja selvittää niiden […]

Vesivoima suomalaisessa kiinteistöjärjestelmässä

TEKSTI: SAKARI HAULOS Vesivoimaa on hyödynnetty vuosisatoja. Vanhimmat laitokset ovat olleet jauho­myllyjä, mutta nykyisin vesivoimaa käytetään sähköenergian tuotantoon. ­Vesivoimalle on muotoutunut oma ­erityinen asemansa kiinteistöjärjestelmässä. Vanhoja vesivoimalaitoksia toisaalta uusittaessa ja toisaalta lakkautettaessa joudutaan pohtimaanm kenelle vesivoiman käyttöoikeus kuuluu. Kysymys ei useinkaan ole helppo ja asian selvittäminen vaatii syvällistä kiinteistö- ja vesioikeuden historian tuntemusta. Mitä vesivoima […]

Opinto-ohjauksen merkitys maanmittausalan osaajapulassa

TEKSTI: SATU ELOMAA – TIIA MIKKONEN – AMINA MOKHTARI – ULLA MIKKANEN Maanmittausalan suuri potentiaali ja laajat työllistymismahdollisuudet tulevat tutuiksi alan opiskelijoille niin opintojen, työharjoitteluiden kuin alan julkaisujenkin kautta. Toisaalta tutuiksi tulevat myös alaa koettelevat ongelmat, joista yksi on alan vähäisestä tunnettuudesta johtuva opiskelija- ja työntekijäpula. Maanmittausalan vähäinen tunnettuus ja vaikeus saada houkuteltua etenkin nuoria […]

Suuret suomalaiset geodeetit

TEKSTI: PASI LAURILA – REINO RUOTSALAINEN – MARTIN VERMEER – MAURI VÄISÄNEN Maanmittaajat ovat olleet yli 400 vuotta kehittämässä suomalaisten elinoloja ja hallintoa. Järjestäytynyt, toimiva ja kehittyvä yhteiskunta tarvitsee kiintopisteitä, karttoja ja paikkatietoja, kiinteistöjen rekisteritietoja sekä maankäytön suunnittelua. Geodeetit ovat osa maanmittaajien ammattikuntaa. He rakentavat ja ylläpitävät maanmittauksen perustaa, paikannuksen infrastruktuuria. Geodesia ja geodeetit Geodesia […]

Maankäyttö 3/2023 – Sisällys ja PDF

3 Ari Laitala Älykaupungin päivitys (pääkirjoitus) TEEMA: ÄLYKKÄÄT KAUPUNKIYMPÄRISTÖT • YHDYSKUNTASUUNNITELU • KAAVOITUS 4 Marika Ahlavuo, Lars Miikki, et al. Älykaupungit vaativat ­enemmän rakentamisen kiertotalous- ja paikkatieto-osaamista 8 Susanna Kari Biofilia tuo luonnon rakennettuun ympäristöön – ja hyötyy älyteknologiasta 10 Ilkka Aaltio ja Mikko Raikaa Digipurku-hanke kehittää keinoja purkurakennusten materiaalien ja osien kiertoasteen nostamiseen 12 […]

Maankäyttö 2/2023 – Sisällys ja PDF

3 Ari Laitala Viisautta hallitusneuvottelijoille TEEMA: MAANKÄYTTÖ • LUONNONYMPÄRISTÖT • KIINTEISTÖTOIMITUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 4 Karolina Itäinen Kansainvälinen vertailu kiinteistöjärjestelmän kehittämisen apuna 8 Mauri Asmundela Lunastuskorvaukset metsämaalla – väärä vaiko väärin ymmärretty korvaustaso 11 Susanna Kari Luonnontilassa – rakentamisen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 14 Jouni Kari Startupina pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden katoamista 18 Maankäyttö 120 vuotta sitten 19 […]

Siirry työkalupalkkiin