Maanmittareiden YAMK-koulutus Metropoliassa

TEKSTI: AUNE RUMMUKAINEN Metropoliassa järjestetään joka toinen vuosi, parittomina vuosina alkavana maanmittauksen YAMK-koulutusta. Koulutuksen sisältö vaihtuu eri toteutuskerroilla, kun sitä suunnataan eri kohderyhmille. Opiskelupaikkoja koulutuksessa on ollut 30. Vuonna 2015 järjestettiin paikkatietopainotteinen toteutus ja 2017 alkaneen toteutuksen teemana oli tietomallinnus. Syksyllä 2019 alkaneen toteutuksen sisältö on monipuolinen, siinä on jokaiselle jotakin. Meneillään olevan toteutuksen opinnot […]

Kiinteistöalan maanmittariksi Metropoliasta

AUNE RUMMUKAINEN Maankäyttö-lehdessä 2/2018 ja sen nettiekstrassa on käyty kiinnostavaa keskustelua maanmittareiden kiinteistö­alan opetuksesta. Kiinteistö­tekniikkaa opetetaan maanmittareille myös ­ammattikorkeakouluissa. Metropoliassa maanmittareiden opetukseen kuuluu kiinteistötekniikkaan liittyen seuraavat opintojaksot: Kiinteistötekniikka 10 op, Kiinteistötoimitukset I 5 op, Kiinteistötoimitukset II 5 op, Arviointi- ja lunastustoimitukset 5 op, Arviointitekniikka 5 op ja Kiinteistöoikeus 5 op. Näitä opintojaksoja tukevat Maankäyttö ja […]

Kiinteistötalouden maisteriohjelma Aalto-yliopistossa

On hienoa, että kiinteistötalouden koulutus herättää kiinnostusta. Keskustelu on tervetullutta. Hedelmällisen ja rakentavan keskustelun edellytyksenä ovat kuitenkin mielipiteet, jotka pohjaavat tosiseikkoihin. Siksi katsomme tarpeelliseksi oikaista joitakin vääriä tai harhaanjohtavia väitteitä Maankäytön numerossa 2/2018 julkaistussa kirjoituksessa ”Maanmittauksen opetusta ajetaan alas”. Näitä seikkoja on sekä yksittäisissä väittämissä että periaatteellisella tasolla. Kiinteistötalouden koulutusohjelma on käynyt läpi useita uudistuksia […]

Lapin mittauspäivät

SANTERI SATTA Lapin ammattikorkeakoulussa järjestettiin torstaina 15. maaliskuuta jokavuotiset Lapin mittauspäivät, jotka ­pidettiin Jokiväylä 11 kampuksen B-siivessä Rovaniemellä. Päivä ­sisälsi ­erilaisia maanmittausalan toimijoiden esityksiä Borealis-­luentosalissa ja ­ständejä kampuksen pääaulassa. MITTAUSPÄIVÄT ovat Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämä tapahtuma. Opiskelijoilla on ollut apuna tapahtuman järjestelyissä Sami Porsanger, joka toimii maanmittaustekniikan lehtorina ja mittauspäivien vastaavana. Tapahtuman pääjärjeste-lyistä kantoivat päävastuun […]

Maanmittausalan opetusta ajetaan alas – kuinka osaamisvaje paikataan?

JUHANA HIIRONEN Maanmittausalaa on opetettu kaikilla oppiasteilla Maanmittausalaa on voinut toistaiseksi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistossa. Opiskelupaikkoja on ollut lisäksi eri puolilla Suomea. Maanmittausalalta valmistuneet työskentelevät kunnissa, valtiolla tai maanmittaukseen tai paikkatietoihin erikoistuneissa yrityksissä. Ammatillisista oppilaitoksista valmistuu kartoittajaksi opiskelemalla kolmivuotisen maanmittausalan perustutkinnon. Kartoittajat voivat esimerkiksi mitata rakennuspaikkoja tai päivittää karttaa. Ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa opiskellaan […]

Siirry työkalupalkkiin