MAL-sopimukset laajenevat Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

Valtio sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut ovat saaneet maankäytön, asumisen ja liikkumisen (MAL) sopimusten neuvottelut päätökseen. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piiri saavuttaa 55 % Suomen asukkaista. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. Uudet MAL-sopimukset laaditaan vuosille 2021–2031. Sopimusten tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Toimenpiteet […]

Luonnon tilaa selvitetty Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupunki haluaa jatkossa säilyttää luonnon mahdollisimman monimuotoisena. Kaupungin viime vuonna tekemästä asukaskyselystä käy ilmi, että lähiluonto kuten luontopolut ja Saimaan rakentamattomat rannat koetaan tärkeiksi. Kyselyä hyödynnettiin osana tuoretta luonnon monimuotoisuusselvitystä. Laajan selvityksen on tarkoitus ohjata jatkossa kaikkea kaupungin toimintaa kaavoituksesta palvelujen ostamiseen. Lappeenrannan luonnon nykytilan selvittämiseksi kaupungin ympäristösuunnittelija Anna Vuori tarkasteli erilaisia luontotyyppejä, joita […]

Suunnitelmat tuhansista uusista asunnoista Helsinkiin kaatuivat

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Hernesaaren asemakaavan. Syynä päätökselle oli muun muassa pelko liikennesumpun syntymisestä alueelle. Kaupunki aikoo todennäköisesti hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hernesaareen on suunniteltu esimerkiksi rakentamista 7 600 asukkaalle ja 3 000 uudelle työpaikalle. Mukaan halutaan myös risteily- ja venesatamat sekä lumen vastaanottopaikka. Helsingin hallinto-oikeuteen tehtiin kaavasta kaksi valitusta, joissa käsiteltiin muun muassa Hernesaaren […]

Luken hanhipeltokokeilu käynnistyy Pohjois-Karjalassa

Luonnonvarakeskus Luke käynnistää kaksivuotisen Hanhipelto-hankkeen, jonka tarkoituksena on tutkia hanhille osoitettujen peltojen toimivuutta ja erilaisia karkoitusmenetelmiä. Testipellot perustetaan kesäkaudella 2021 Pohjois-Karjalaan, jossa hanhet aiheuttavat etenkin kevätmuuton yhteydessä mittavia vahinkoja maatalou­delle. Perustettavia peltokokonaisuuksia on neljä ja ne muodosuvat kuuden eri viljelijän pelloista. Kaikkiaan yli kaksikymmentä viljelijää oli kiinnostunut kokeilusta. Hanhipelloilla valkoposkihanhet saavat rauhassa ruokailla, mutta niitä […]

Asiakastiedon palvelut hyödyntävät uutta dataa ja rajapintoja

Asuntokaupan, kiinteistönvälityksen ja isännöinnin digitalisoituminen sekä erilaisten rajapintojen avautuminen ovat mahdollisuus kehittää uusia alaa tehostavia palveluja ja parantaa vanhoja. Asiakastiedon mukaan digitaalisten palveluiden kysyntä on kasvussa ja tietopalveluiden kehityksen painopisteet liittyvät erityisesti huoneistoihin ja taloyhtiöihin. Yksi tärkeä alan digitalisoitumista eteenpäin vievä voima on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä. Se on esimerkiksi helpottanut osakehuoneistomuotoisiin asuntoihin liittyvien tietojen liikkumista. […]

Osallistu Tuusulan rakkauden kartan laadintaan

Tuusulan kunta kerää 5.5.–27.6.2021 välillä yleisön vinkkejä sydäntä liikahduttavista paikoista alueella. Vinkkien kerääminen on osa huhtikuussa käynnistynyttä Tuusulan Rakkauden taidetta -teemavuotta. Hankkeen tarkoituksena on tehdä koko Tuusulaa tunnetuksi ja tuoda lämpöä koronan leimaamaan aikaan. Rakkauden kartta julkaistaan kesällä 2021. Oman kokemuksensa sydäntä lähinnä olevasta paikasta voi kertoa verkkosivuilla rakkaudentaidetta.fi/rakkaudenkartta. Osallistuneiden kesken arvotaan paikallinen piknik-kori.

Äänikenttä laajentaa Espoon karakallion taidealuetta

Espoon Karakallion taidealueelle syntyy ensimmäinen äänitaideteos, kun alueelle muodostuu äänikenttä. Kenttä tuo amukanaan täysin uutta sisältöä äänitaiteen muodossa ja syventää olemassa olevia teoksia. Sen tavoitteena on vahvistaa Karakallion asemaa julkista taidetta tarjoavana alueena. Tulevaisuudessa äänikenttä mahdollistaa esimerkiksi äänen tutkimisen taiteen työkaluna teosta laajemminkin. Äänikentän ohella alueen taidesisältö syvenee muutenkin, kun vuonna 2020 aloitettu Sanateos laajenee. […]

Imatralla kartoitetaan liito-oravien elinalueita

Eri puolilla Imatraa selvitetään parhaillaan liito-oravan elinalueita ja pesäpuita. Tarkasteluja tehdään alueille, joille on tulossa asemakaavahankkeita. Liito-oravaselvityksiä tehdään yhteensä yhdeksällä eri alueella toukokuun puoliväliin saakka. Liito-orava on paikkauskollinen eläin se elää koko ikänsä alueella, johon se on syntymävuotensa syksynä asettunut. Liito-orava kättää usein jopa samaa pesäpaikkaakin vuodesta toiseen. Liito-oravien elinalueita paikallistetaan esimerkiksi niiden jätösten avulla.

Sipoonkorvessa laittomien tulipaikkojen purkutalkoot

Sipoonkorven kansallispuistossa järjestettiin laittomien tulipaikkojen purkutalkoot 8.5.2021. WWF:n ja Metsähallituksen järjestämissä talkoissa purettiin yhteensä noin 170 tulipaikkaa. Laittomat tulipaikat kuluttavat luontoympäristöä ja siksi ne on tärkeä poistaa. Kansallispuistojen lisääntyneet kävijämäärät näkyvät myös laittomien tulipaikkojen määrässä. Viime syksynä vastaavanlaisissa talkoissa Nuuksiossa purettiin 350 laitonta tulipaikkaa. Laiton tulipaikka on esimerkiksi väärään paikkaan kasattu nuotiorinki tai maahan palaneet […]

Kehitteillä uusi valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä

Suomeen kehitetään uutta valtakunnallista osoitetiedot yhteen kokoavaa osoitetietojärjestelmää. Tavoitteena on tarjota yhtenäinen järjestelmä, josta tiedot saadaan laadukkaina ja ajantasaisina. Laadukkaat osoitetiedot ovat oleellinen osa toimivaa yhteiskuntaa, sen palveluita ja toimintaa yleensä. Ne esimerkiksi tehostavat navigointia, mahdollistavat logistiikkaketjujen toimimisen ja nopeuttavat avun saantia hätätilanteessa. On tärkeää kuunnella tiedon käyttäjiä iinä, millaisia tarpeita heillä on tiedolle ja […]

Siirry työkalupalkkiin