Alueiden ympäristösertifiointi tukee kaavoitusta

TEKSTI: SUSANNA KARI Ympäristösertifiointi tarjoaa tehokkaan työkalun kestävän kehityksen huomioimiseksi aluekehityksessä. Väkiluku maailmassa kasvaa, kaupungit laajenevat. Rakennetun ympäristön leviämistä luonnonmaisemaan on pyritty hillitsemään esimerkiksi täydennysrakentamisella, mutta ihminen jättänyt asuinympäristönsä kädenjälkeä myös suoraan rakentamiseen sopivien paikkojen ulkopuolelle. Pohjia on täytetty, kosteaa kuivattu. Aiemmin suoja-alueiksi määriteltyjä palasia napattu käyttöön. Samaan aikaan huoli toimintamme ympäristökuormituksesta ja hiilijalanjäljestä on […]

Kaupunki, keskusta, kaavoitus ja kauppa(keskus)

TEKSTI: KAISA VUORIO Kauppakeskukset ovat olleet pitkään hyvinkin erilaisia mielipiteitä kirvoittava keskustelunaihe. Myös mielikuva kauppakeskuksesta on hyvinkin erilainen eri keskustelijoilla. Toisille se on hypermarket, toisille pieni liikerakennus ja jollekin sadan erilaisen myymälän ja palvelun kokonaisuus. Kauppakeskusyhdistys on määritellyt kauppakeskuksen tietyn kokoiseksi ja ominaisuuksia omaavaksi rakennukseksi. Taivun miettimään, onko määrittelylle mitään tarvetta. Käytän usein venevertausta: losseilla, […]

Päätöntä päätösvaltaa

TEKSTI: MAARIT NORDMARK Olen ollut kunnallispolitiikassa mukana vapaa-ajalla vuodesta 2001. Näiden vuosien aikana olen ehtinyt nähdä kunnallispolitiikkaa useasta näkökulmasta; olen ollut kunnanhallituksen varajäsen, kunnallisvaltuutettu kahdeksan vuoden ajan ja varavaltuutettu yhtä kauan, jäsen teknisessä lautakunnassa, ryhmänjohtaja kiinteistölautakunnassa ja tällä hetkellä jatkuu toinen kausi rakennuslautakunnan varapuheenjohtajana. Tulen vapaa-ajan poliitikkosuvusta; isäni oli vastaavissa tehtävissä vuosikymmeniä, isäni veli oli […]

Energiaratkaisut voivat vaikuttaa myös kaavoitukseen

TEKSTI: LEA MUSTONEN JA SUSAN HEIKKILÄ Lämmitys- ja energiaratkaisut ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Niitä miettivät tavalliset ihmiset oman asumisensa kannalta sekä yhteiskunnalliset toimijat aina hallitusta myöten, sillä Suomi sitoutunut ilmastomuutoksen hillitsemisen ohjelmaan. Vähähiilisyys on tavoitteena Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) energiatehokkuuteen tähtäävissä tutkimushankkeissa. Selvityksen kohteena on, kuinka sähköenergiaa voitaisiin pienessä mittakaavassa tuottaa hukkaenergialla, ja myös polttoprosessissa syntyviä […]

Miten edistää omaisuudensuojaa aktiivista maapolitiikkaa harjoitettaessa

Tukholmassakin aktiivinen maapolitiikka on vahvasti käytössä; kuvassa Hammarby Sjöstadia. Kuva: Eero Valtonen. TEKSTI: EERO VALTONEN Aktiivisella maapolitiikalla, jossa kunta hankkii kehitettävän maan, kaavoittaa alueen, rakentaa tontteja palvelevan infrastruktuurin ja myy tai vuokraa tontit kiinteistökehittäjille rakennettaviksi, on varsin vahva kannatus Suomessa. Esimerkiksi Kuntaliitto korostaa kunnille suunnatussa Maapolitiikan oppaassaan aktiivisen maapolitiikan tärkeyttä muun muassa kunnan omistaman maan […]

Riittävä suunnittelu ja suunnittelutarve- ja poikkeamispäätöksenteko

ALEKSI HEINILÄ Maankäyttö- ja rakennuslain  (132/1999, MRL) mukaiset ­­poikkeamis- ja ­suunnittelutar­veratkaisumenettelyt ovat olleet ongelmallisia niin ­oikeudellisesti kuin käytännön ­maankäytön suunnittelunkin ­näkökulmasta. Näiden menettelyiden soveltaminen nimenomaan osana lain järjestelmää on omiaan ­helpottamaan ­päätöksentekijän tehtävää, jota ­lainsäätäjä on ­viime ­vuosina ehkä ­pikemminkin ­vaikeuttanut. Maankäytön riittävä suunnitelmallisuus on järjestelmän lähtökohta Jo vuoden 1958 rakennuslakia (370/1958, RakL) säädettäessä silloisen […]

Siirry työkalupalkkiin