Logistiikan ratkaisut kiertotalouden mahdollistajana – huomioita yritysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen

Lähes sähköomavarainen Cargo Center Itävallan Grazissa. Kuva: www.cargo-center-graz.at. TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän kehittää tulevaisuuden kiertotalouspuistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin? Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat mahdollistamaan perinteistä kierrätystä korkeamman jalostusasteen kiertotalouden; näemmekö me kiertotalouden vielä liian suppeasti myös yritysalueita suunnitellessamme? Kierto- ja jakamistalous ovat monella […]

Itäharjun maaperän haitta-aineiden ja jätteiden hyödyntämismahdollisuudet selvitetään suunnittelutyön alkuvaiheessa

LEENA JOKIRANTA Turun Itäharjun teollisuusalueen uudistustyössä pyritään määrätietoisesti toteuttamaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita. – Tavoitteena on pienentää uudisrakentamisen hiilijalanjälkeä, johtava asiantuntija Kim Brander Ramboll Oy:stä toteaa. Itäharjun alue on tällä hetkellä voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Viime vuosina teollisuusalueella on toiminut mm. metalli- ja betoniteollisuusyrityksiä, autopurkaamoja ja -korjaamoja sekä huoltoasemia ja […]

Kunnilla iso rooli rakentamisen kiertotalouden edistäjänä

MARKKU RAIMOVAARA Rakentaminen tuottaa kaivos­teollisuuden jälkeen suurimman osan Suomen jätevolyymista. ­Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille ja muille toimijoille iso ­haaste: EU-lainsäädäntö asettaa ­rakennusjätteiden materiaalina hyödyntämisen tavoitteeksi 70 % vuoteen 2020 mennessä. Tähän on vielä matkaa. ­ Rakennus- ja ­purkujätteille on tarpeen etsiä ja luoda uusia ­käyttömuotoja sekä kehittää ­jätteiden ja ­maamassojen parempaa hallintaa. […]

Siirry työkalupalkkiin