BVC Varsovassa – arvioinnin aihepiirit laajenevat

TEKSTI: MIROSŁAWA CZAPLIŃSKA 33. Baltic Valuation Conference (BVC) järjestettiin 7.–9.9.2023 Puolan Varsovassa. Käsitellyt aiheet keskittyivät neljään teemaan, mutta paljon muustakin kuultiin. Konferenssikutsussa mainitut aihepiirit olivat 1) Kiinteistöarvioinnin tarkkuuden arviointi (kuka arvioi ja missä määrin) ja sen vaikutus kiinteistöarvioijan ammatilliseen vastuuseen, 2) arvoon vaikuttavat ominaisuudet (esim. vihreät rakennukset) markkinalähestymistavassa ja tapoja havaita ne ja selvittää niiden […]

Ukrainan ja Israelin sotien vaikutus kiinteistöjemme hintoihin

Onko kyse sodasta vai turvattomuuden pelosta? TEKSTI: PETER ACHE Prologi: Kiinteistön laatu indikaattorina Kiinteistöjä tarkastellaan usein pelkästään taloudellisesta näkökulmasta. Paljonko sijoittaminen tähän kiinteistöön maksaa? Auttaako kotini arvonkehitys turvaamaan eläkkeeni? Voinko myydä kiinteistön hyvällä voitolla? Kuitenkin kiinteistön itsensä arvoon, perheen kodin tai asunnon merkitykseen elämänlaadulle tai toimisto- tai tehdasrakennuksen merkitykseen työympäristön laadulle kiinnitetään usein vähemmän huomiota. […]

GIS – Kiinteistöarvioinnin uusi etulinja

TEKSTI: RADOSŁAW GACA 2000-luku on dynaamisen tiedon saavutettavuuden aikaa. Tämä koskee myös paikkatietoa. Vielä muutama vuosi sitten paikkatiedon hyödyntäminen vaati erityisiä lupia, pätevyyksiä tai muita erityistoimia. Nyt se on meidän jokaisen käytettävissä käytännössä milloin tahansa. Satelliitti- ja fotogrammetriset kuvat sekä datan prosessointi ja kaikki siihen liittyvä vaikuttavat kognitiivisiin kykyihimme ja niitä voidaan hyödyntää niin ammatillisesti […]

Jälkiviisaus on aina ollut suurinta viisautta – ja niin myös kiinteistöarvioinnissa

Viimeisin otsikkoon löyhästi liittyvä juttu on Sunny Car Centerin sotku. Hämeenlinnaan piti hankkeen puuhamiehen mukaan rakentaa valtava autokauppakeskus 2010-luvun alkupuolella. Veturimiestä ihmetytti tuolloin, että puuhamiehen sanoja lainaten hän osasi tuolloin 10 sanaa englantia, mutta hankkeeseen oli lupautunut erään Afrikan maan presidentin leski Wilson sijoittamaan 63 miljoonaa ehdolla, että hänelle lähetetään 10 % tuosta summasta joitain […]

Luennolla, viimeisellä

TEKSTI: ARI LAITALA Professori Kauko Viitanen emeritus piti jäähyväisluentonsa Otaniemessä. Tilaisuuteen 3. maaliskuuta 2023 oli saapunut suuri joukko, ehkä parisensataa, kuulijaa Viitasen uran varrelta. Silmämääräisesti arvioiden koolla näytti olevan ainutlaatuinen kattaus suomalaisia kiinteistöalan osaajia. Tilaisuus tuntuikin tarjoavan varsinaisen tarkoituksensa ohella tilaisuuden monelle iloiselle jälleennäkemiselle. Luentonsa aluksi Viitanen kertasi uransa varhaisimpia vaiheita ja päätymistään TKK:lle. Tätä […]

Metsäalueiden hinnoittelun periaatteet murroksessa

TEKSTI: SAMPO HATUNEN Metsäalueiden hinnat ja hintoihin vaikuttavat tekijät ovat viimeisen ­kymmenen vuoden aikana kokeneet suuria muutoksia. Minulla lähipiirissä on useita, jotka ovat jollain tasolla perehtyneet tähän aihepiiriin. Kurssitoverini ja moni muukin maanmittari on mukana suuressa yhteismetsässä osaomistajana, kalakaverini on ostanut Lapista suuria metsäalueita, lähinnä ymmärrän intressin perustuvan luontoarvoihin ja jahtikaverini toimii suuren metsäyhtiön puutavaran […]

BVC – lentoon lähdössä?

TEKSTI: ARI LAITALA Perinteikäs kiinteistöarviointiin ­keskittyvä Baltic Valuation Conference (BVC) ­palasi ­alkuperäiseen konseptiinsa parin ­välivuoden jälkeen. Useimmat esitykset keskittyivät tälle kertaa lentokenttä­vaikutusten huomioimiseen kiinteistö­arvioinnissa. COVID-pandemian alkamisen myötä joutuivat monet konferenssijärjestäjät tekemään nopeita ratkaisuja: peruako koko konferenssi vaiko lähteä etäjärjestelyihin. Kumpiakin ratkaisuja tehtiin ja nähtiin. Viime vuonna alkoivat myös erilaiset hybridi­toteutukset yleistyä. Perusratkaisuna on usein ollut […]

Auktorisoitujen osaamiselle on kysyntää!

TEKSTI: RAISA HARJU Ensimmäiset kiinteistöarvioinnin auktorisoinnit on myönnetty 20 vuotta sitten! Mikä on muuttunut, mihin suuntaan tarve käyttää auktorisoitua arvioijaa on kehittynyt ja mitä seuraavaksi on luvassa? Tarve luotettavaan kiinteistöarviointiin heräsi 1980-luvun loppupuolella ja vuona 1995 perustettiin Kiinteistöarvioinnin Auktorisointiyhdistys KA ry vastaamaan tähän tarpeeseen. Alusta alkaen eräänä auktorisointitoiminnan päätavoitteena nähtiin pyrkimys kiinteistöarvioinnin laadun parantamiseen. Laatua […]

Uudet arviointitermit tulivat! Osaatko ne jo?

TEKSTI: SAIJA TOIVONEN Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys SKAY julkaisi elokuun alussa suomennoksen Kansainvälisistä arviointistandardeista IVS 2017. Uuteen, suomenkieliseen termistöön tutustuttamiseksi SKAY järjesti 24.9.2019 koulutuksen, jossa kerrattiin myös standardin sisältöä käytännön arviointityössä. Kansainväliset arviointistandardit (IVS) ohjaavat arviointitoimintaa hyvin monessa maassa. Niin myös Suomessa. Standardit laaditaan kansainvälisen arviointineuvoston (International Valuation Standards Council, IVSC) toimesta ja niiden tavoitteena on arviointitoiminnan […]

BVC 2019 tarjosi tieteellisen kattauksen

­ Kiinteistöarviointiyhdistyksen puheenjohtaja Saija ­Toivonen (vasemmalla) vaihtaa ­kuulumisia järjestelyistä vastanneiden Peter Palmin ja Victoria Tattin kanssa. Kuva: Ari Laitala. TEKSTI: ARI LAITALA JA SAIJA TOIVONEN Tällä kertaa perinteikäs kiinteistöarviointiin keskittyvä Baltic Valuation Conference järjestettiin rinnakkaisena 9.-11.5 Malmön yliopiston järjestämän Real Estate Research Conference:n kanssa. Rinnakkaiselo toteutui yhteisissä arvioin­tia käsittelevissä sessioissa sekä mm. yhteisenä illanviettona 9.5. […]

Baltic Valuation Conference balttien sydänmailla

ARI LAITALA Vuotuinen BVC-konferenssi kokosi itämerenmaiden arvioijia 6.–8.9.2018 kuvankauniiseen Riikaan. Konferenssin pääteemaksi oli valikoitunut meilläkin lakiuudistuksen myötä hyvin ajankohtainen korvausarviointi. Alkavan Rail Baltica -hankkeen myötä joudutaan maanomistusoloja järjestelemään Baltian maissa uusiksi jopa tuhansien kiinteistöjen osalta. Lue koko artikkeli PDF-muodossa:  

Kryptiset kauppahinta-aineistot

SIMO HANNELIUS Maanmittauslaitos on ­kerännyt 1970-luvun lopulta alkaen ­tietoja kiinteistökaupoista. Niitä ­käytetään kauppa-arvomenetelmän ­soveltamiseksi ja menetelmien ­kehittämiseksi. ­Kauppahintojen aineistoja ­kokonaisuutena on käytetty valitettavan vähän tutkimuksissa ja hinta-analyyseissä niihin asetettuihin odotuksiin nähden. Metsätilakauppojen metsävaratiedot on kerätty neljästi koko maasta, ja ­viimeiseksi 2015–2016. ­Artikkelissa ­arvioidaan, mitä on jäänyt käteen ­menetelmien soveltamiseksi. Maapakettilait 1970-luvulla Neljäkymmentä vuotta sitten elettiin […]

Siirry työkalupalkkiin