Kuljetusjärjestelmän vastuullisuus ja maankäyttö

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Kuljetusjärjestelmän vastuullisuutta tarkastellaan liian suppeasti. Päivittyvä EU-sääntely pitää sisällään riskejä Suomen kannalta, joita olisi syytä tarkastella myös maankäytön näkökulmista. Suomessa on yritetty viimeisen 10 vuoden ajan edistää elinkeinoelämän tavarakuljetusten kilpailukykyä nk. High Capacity Transport (HCT) -ajoneuvoilla, jotka tunnetaan puhekielessä myös ”jättirekkoina”. Useimmissa muissa maissa kansainvälisesti ajoneuvojen maksimipaino on 44 tonnin tasolla ja […]

Verkkokaupan vaikutuksia maankäyttöön

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Verkkokauppa muuttaa ­nopeasti ­tapaamme hankkia ja kuluttaa. ­Samalla toimitusketjurakenteet ovat ­muuttumassa kohti kiertotaloutta. Kun kuluttajien ­käyttäytyminen ­markkinoilla aina hybridityön ­yleistymiseen asti ja yritysten ­palvelumallit etenevät nyt nopeasti, mitä vaikutuksia näillä on maankäytön suunnitteluun? Varasto- ja ­käsittelytilaa tarvittaneen lisää, mutta mihin ja ­millaista – ja mihin jäljelle jäävien ­kaupan palveluiden tulisi sijoittua? Verkkokauppa […]

Monipuolisia teollisuus- ja ­varastotontteja tarvitaan myös jatkossa

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Logistiikan muuttuviin tarpeisiin tulee varautua alueita suunniteltaessa. Verkkokaupan kasvu, toimitusketju­rakenteiden muutos ja ekologisempaan ­kuljetusjärjestelmään pyrkiminen vaikuttavat myös toimitilojen tarpeisiin. ­Kaavoituksessa ja teollisuus- ja varastotonttien muodostamisessa sekä niiden luovuttamisessa tulisi huomioida nykyistä paremmin yritysten erilaiset tarpeet ja mahdollistaa tehokas ja tarkoituksenmukainen toiminta kiinteistöillä. Erityisesti mikro- ja pk-yritysten tilatarpeet pitäisi nähdä nykyistä laajemmin. Lue […]

Yritysalueiden suunnittelussa tulee varautua myös raideliikenteeseen

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Yritysalueiden suunnittelussa kannattaa säilyttää varauksia rautateille, jotta ne voidaan tehdä mahdolliseksi myöhemmin. Suomessa on kohtuullisen hyvä määrä tavarakuljetuksia rautateillä, jos vertailukohteena käytetään niiden %-osuutta tavaraliikenteen tonnikilometreistä. Tätä selittää luonnollisesti suurteollisuuden massat. Markkinoilla on silti yrityksiä myös kappaletavarapuolella, jotka haluaisivat käyttää enemmän junakuljetuksia, mutta tarjolla ei ole sopivaa palvelua. Alalle tulon kynnys on […]

Logistiikan ratkaisut kiertotalouden mahdollistajana – huomioita yritysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen

Lähes sähköomavarainen Cargo Center Itävallan Grazissa. Kuva: www.cargo-center-graz.at. TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän kehittää tulevaisuuden kiertotalouspuistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin? Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat mahdollistamaan perinteistä kierrätystä korkeamman jalostusasteen kiertotalouden; näemmekö me kiertotalouden vielä liian suppeasti myös yritysalueita suunnitellessamme? Kierto- ja jakamistalous ovat monella […]

Siirry työkalupalkkiin