Monipuolisia teollisuus- ja ­varastotontteja tarvitaan myös jatkossa

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Logistiikan muuttuviin tarpeisiin tulee varautua alueita suunniteltaessa. Verkkokaupan kasvu, toimitusketju­rakenteiden muutos ja ekologisempaan ­kuljetusjärjestelmään pyrkiminen vaikuttavat myös toimitilojen tarpeisiin. ­Kaavoituksessa ja teollisuus- ja varastotonttien muodostamisessa sekä niiden luovuttamisessa tulisi huomioida nykyistä paremmin yritysten erilaiset tarpeet ja mahdollistaa tehokas ja tarkoituksenmukainen toiminta kiinteistöillä. Erityisesti mikro- ja pk-yritysten tilatarpeet pitäisi nähdä nykyistä laajemmin. Lue […]

Yritysalueiden suunnittelussa tulee varautua myös raideliikenteeseen

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Yritysalueiden suunnittelussa kannattaa säilyttää varauksia rautateille, jotta ne voidaan tehdä mahdolliseksi myöhemmin. Suomessa on kohtuullisen hyvä määrä tavarakuljetuksia rautateillä, jos vertailukohteena käytetään niiden %-osuutta tavaraliikenteen tonnikilometreistä. Tätä selittää luonnollisesti suurteollisuuden massat. Markkinoilla on silti yrityksiä myös kappaletavarapuolella, jotka haluaisivat käyttää enemmän junakuljetuksia, mutta tarjolla ei ole sopivaa palvelua. Alalle tulon kynnys on […]

Logistiikan ratkaisut kiertotalouden mahdollistajana – huomioita yritysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen

Lähes sähköomavarainen Cargo Center Itävallan Grazissa. Kuva: www.cargo-center-graz.at. TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän kehittää tulevaisuuden kiertotalouspuistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin? Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat mahdollistamaan perinteistä kierrätystä korkeamman jalostusasteen kiertotalouden; näemmekö me kiertotalouden vielä liian suppeasti myös yritysalueita suunnitellessamme? Kierto- ja jakamistalous ovat monella […]

Siirry työkalupalkkiin