Kansainvälinen vertailu kiinteistöjärjestelmän kehittämisen apuna

TEKSTI: KAROLINA ITÄINEN – PAULIINA KRIGSHOLM – KIRSIKKA RIEKKINEN Kiinteistöjärjestelmän tietojärjestelmät ovat monessa maassa, mukaan lukien Suomessa, tulossa elinkaarensa päähän. Tämä osaltaan synnyttää tarvetta kartoittaa, millaisia ominaisuuksia uudistetulta kiinteistöjärjestelmältä tarvitaan ja mihin suuntaan järjestelmää tulisi kehittää. Luotettava kiinteistöjärjestelmä luo toimivan maanhallinnan pohjan, ja mahdollistaa monien yhteiskunnan toimintojen, kuten maan verotuksen, kiinteistöjen rajojen määrittelyn sekä maankäytön […]

Lunastuskorvaukset metsämaalla – väärä vaiko väärin ymmärretty korvaustaso

TEKSTI: MAURI ASMUNDELA Metsämaiden lunastuskorvaukset erityisesti voimajohtolinjojen ­käyttöoikeuksia lunastettaessa ovat nousseet kovasti julkisuuteen. Taustalla on lisääntynyt lunastusten määrä: tuulivoimaloita rakennetaan ­tällä hetkellä maahamme ­ennätysmäärin. Yleensä ns. tuulivoimapuistot täytyy liittää valtakunnan sähköverkkoon voimajohtolinjalla, jonka rakentamista varten täytyy saada käyttöoikeus pitää johtoa toisen omistamalla maalla. Yleisin tapa hankkia käyttöoikeus on hakea valtioneuvostolta lunastuslupa, jonka perusteella maanomistajalle korvataan […]

Valmistellut verotusarvot pitää julkaista

TEKSTI: SAIJA TOIVONEN – JYRKI HALOMO Maanmittauslaitoksessa ja Tilastokeskuksessa tehty kiinteistöverotuksen uudistamiseen liittyvä laaja ja perusteellinen selvitys on jäämässä pimentoon. Tästä syystä Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry esittää, että kiinteistöverotuksen uudistushankkeen yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan sekä maa-alueiden että rakennusten osalta. Maanmittauslaitoksessa maa-alueiden osalta ja Tilastokeskuksessa rakennusten osalta valmisteltu kiinteistöverotuksen uudistamishanke ei edennyt julkaisemiseen asti meneillään olleen hallituskauden aikana. […]

Neljä vuosikymmentä maanmittausta

TEKSTI: SUSANNA KARI Maanmittauslaitoksen pitkäaikainen pääjohtaja, diplomi-insinööri Arvo ­Kokkonen jäi eläkkeelle syksyllä 2022. Miten hän löysi tiensä maanmittauksen pariin ja miten ala on muuttunut tässä välissä? Arvo Kokkosen ura maanmittaustoiminnan maailmassa käynnistyi melkein tarkalleen 50 vuotta sitten. Kesällä 1972 hän pääsi mittamiehen apulaiseksi rajamerkkien siirtotoimitukseen Kärsämäelle, joka on Kokkosen syntymäkunta. Ensimmäinen kosketus maanmittaukseen oli kuitenkin […]

Miten käy kiinteistöinsinöörin?

TEKSTI: HEIKKI KAIKKONEN Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) ­annetun lain (453/2002) ­mukaisesti KTJ:n ­perustamisesta, hallinnosta, ­ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja ­järjestelmän ­kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos (MML). Kiinteistötoimitusten ja muiden viranomaispäätösten osalta merkittäviä ­ylläpitokumppaneita on 71 kiinteistö­rekisterinpitäjänä toimivaa kuntaa (2022) sekä eräät muut viranomaistahot. Kunnat tuottavat vuosittain ­kiinteistörekisterin rekisteritapahtumista n. 14–16 % ja MML n. 84–86 %. Kiinteistörekisterin ylläpitoon kuuluu keskeisenä henkilönä […]

Erittäin salainen, ellei peräti taas salaliitto

TEKSTI: VETURIMIES Pyysin maanmittauslaitoksen toimitusinsinööriltä jokin aika sitten erästä arvovaltaista tilaisuutta varten viime vuonna lopetetusta toimituksesta pöytäkirjan kopiota. Kännykkääni tuli ilmoitus, että sähköposti oli saapunut ja selasin hieman sitä ulkoilun lomassa. Kun saavuin kotikoneelleni, en saanutkaan enää liitetiedostona olevaa pöytäkirjaa auki ja viestissä oli teksti ” salassa pidettävä”. Noh, jopa on maanmittaustoimituspaperit menneet salaisiksi, kun […]

Mikä on Maanmittauslaitoksen rooli ja asema Suomessa?

Pääosa uusista tiloista muodostetaan rakentamistarkoituksiin. Suomalainen yhdyskuntarakenne syntyy pitkälti maanmittaustoimitusten ­kautta. Jokaisella maanmittaustoimituksella on vaikutus ympäristöömme. TEKSTI: TIMO LINKOLA Maanmittauslaitos ymmärretään usein varsin tekniseksi organisaatioksi, jota politiikka ei ­paljoakaan kosketa. Jos laitoksen kehittämiseen liittyy jotain politiikkaa, se annetaan ­laitokselle valmiina maa- ja metsätalousministeriöstä. Keskustelu Maanmittauslaitoksen poliittisesta roolista ja asemasta Suomessa ei ole avointa. Julkisesti sellaista […]

Siirry työkalupalkkiin