Ensimmäinen Mittari-rekry Metropoliassa

TEKSTI: AUNE RUMMUKAINEN Joulukuun alussa Metropolian Myllypuron kampuksella järjestettiin ensimmäinen Mittari-rekry-tapahtuma, jota oli koetettu järjestää jo pari vuotta. Mittari-rekry pidettiin Kiinteistö- ja rakennusalan Kira-rekry-tapahtuman yhteydessä, pääosin erillisessä tilassa. Mittari-rekryyn osallistui 18 yritystä. Tapahtumassa on runsaasti opiskelijoita tutustumassa yrityksiin. He ottivat tilaisuudesta kaiken irti oman ammatillisen kiinnostuksensa pohjalta tutustuen moniin alan ammattilaisiin sekä vertaillen erilaisia yrityksiä […]

Opiskelu korona-aikana

TEKSTI: AUNE RUMMUKAINEN Maanmittareiden opetus Metropolian ammattikorkeakoulussa aloitettiin tänä syksynä koronan kajossa. Opiskelunsa aloittaville pidettiin aluksi lähitunteja, mutta muutoin opetus järjestetään etäopetuksena. Ainoastaan erilaiset harjoitukset, joita ei voida syystä tai toisesta toteuttaa etäyhteyksin, pidetään kampuksella. Opiskelijoilla on etänä käytettävissä mittaus- ja paikkatietosovelluksista Microstation ja sen päällä toimiva Stella. Myös avoimen lähdekoodin sovelluksia, kuten QGIS:iä käytetään. […]

Maanmittareiden YAMK-koulutus Metropoliassa

TEKSTI: AUNE RUMMUKAINEN Metropoliassa järjestetään joka toinen vuosi, parittomina vuosina alkavana maanmittauksen YAMK-koulutusta. Koulutuksen sisältö vaihtuu eri toteutuskerroilla, kun sitä suunnataan eri kohderyhmille. Opiskelupaikkoja koulutuksessa on ollut 30. Vuonna 2015 järjestettiin paikkatietopainotteinen toteutus ja 2017 alkaneen toteutuksen teemana oli tietomallinnus. Syksyllä 2019 alkaneen toteutuksen sisältö on monipuolinen, siinä on jokaiselle jotakin. Meneillään olevan toteutuksen opinnot […]

Kiinteistöalan maanmittariksi Metropoliasta

AUNE RUMMUKAINEN Maankäyttö-lehdessä 2/2018 ja sen nettiekstrassa on käyty kiinnostavaa keskustelua maanmittareiden kiinteistö­alan opetuksesta. Kiinteistö­tekniikkaa opetetaan maanmittareille myös ­ammattikorkeakouluissa. Metropoliassa maanmittareiden opetukseen kuuluu kiinteistötekniikkaan liittyen seuraavat opintojaksot: Kiinteistötekniikka 10 op, Kiinteistötoimitukset I 5 op, Kiinteistötoimitukset II 5 op, Arviointi- ja lunastustoimitukset 5 op, Arviointitekniikka 5 op ja Kiinteistöoikeus 5 op. Näitä opintojaksoja tukevat Maankäyttö ja […]

Siirry työkalupalkkiin