Pysäköintialueet täydennysrakentamisen tulevaisuutena?

TEKSTI: CARLOS LAMUELA WHEMBY-puutalot ­suunnitellaan siten, että olemassa olevat ­pysäköintipaikat muutetaan ­autosuojaksi ­uuden ­rakennuksen avoimeen ­pohjakerrokseen. Näin kaupunkiliikkumisen muutos ja taloyhtiön ­täydentäminen yhdistetään uudeksi kestävän ­kaupunkirakentamisen konseptiksi. Suomessa toteutuskelpoinen täydennysrakentaminen vaatii monien haasteiden ylittämistä. Vaikka täydennysrakentaminen on monien kaupunkien agendalla, taloudelliset-, ekologiset-, tekniset- ja hyväksyttävyyteen liittyvät tavoitteet vaativat usein tarkempaa pohdintaa ja lisäselvityksiä. ”Mikä olisi […]

YODA fokusoi osallistavaa suunnittelua olennaiseen

MIKKO KURTTILA JA ANNE TOLVANEN Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on kehitetty YODA-­työkalu ­tukemaan osallistavaa ­suunnittelua ja monitavoitteista päätöksentekoa. Erityisen hyvin se sopii erilaisiin maankäytön ­suunnittelun tilanteisiin. Työkalun avulla kootaan yhteen eri toimijoiden näkemykset tarkasteltavana olevien vaihtoehtojen suhteen. Tätä kautta YODA auttaa löytämään parhaan kompromissiratkaisun monimutkaisissa valintatilanteissa, kun osallistujien näkemykset ja eri tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa. Maankäytön suunnittelu […]

Siirry työkalupalkkiin