Katse kohti erilaisia täydennysrakentamistyyppejä ja niihin liittyviä maapoliittisia konflikteja

TEKSTI: TUULIA PUUSTINEN, PAULIINA KRIGSHOLM, TEA LÖNNROTH JA HEIDI FALKENBACH Täydennysrakentamista pyritään edistämään kasvavilla kaupunkialueilla maailmanlaajuisesti useista syistä, usein erityisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen. Kasvun suuntaamisen olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään katsotaan tukevan ilmastotavoitteita sekä esimerkiksi EU:n maaperästrategian ’no net land take’ -tavoitetta. Ympäristöhyötyjen lisäksi täydennysrakentamiseen liitetään monia taloudellisia ja sosiaalisia etuja, kuten säästöt infrastruktuurikustannuksissa, mahdollisuus […]

Pysäköintialueet täydennysrakentamisen tulevaisuutena?

TEKSTI: CARLOS LAMUELA WHEMBY-puutalot ­suunnitellaan siten, että olemassa olevat ­pysäköintipaikat muutetaan ­autosuojaksi ­uuden ­rakennuksen avoimeen ­pohjakerrokseen. Näin kaupunkiliikkumisen muutos ja taloyhtiön ­täydentäminen yhdistetään uudeksi kestävän ­kaupunkirakentamisen konseptiksi. Suomessa toteutuskelpoinen täydennysrakentaminen vaatii monien haasteiden ylittämistä. Vaikka täydennysrakentaminen on monien kaupunkien agendalla, taloudelliset-, ekologiset-, tekniset- ja hyväksyttävyyteen liittyvät tavoitteet vaativat usein tarkempaa pohdintaa ja lisäselvityksiä. ”Mikä olisi […]

Täydennysrakentaminen taloyhtiön tontilla – väitöskirja yhteisen päätöksenteon edellytyksistä

TEKSTI: TUULI PUUSTINEN Lähiöiden pääasiassa 1960–70-­luvuilla massatuotetun rakennuskannan ­korjausvelka on yksi asuntosektorin suurimmista haasteista Suomessa. Peruskorjausten rahoitustarve onkin keskeinen motiivi tämän tyyppiselle täydennysrakentamiselle. Julkisen sektorin näkökulmasta täydennysrakentamisen toivotaan vaikuttavan paitsi korjausvelan vähentämiseen, myös kasvavien kaupunkialueiden tiivistämistarpeisiin sekä lähiöiden elinvoimaisina säilyttämiseen. Erityisen haasteen täydennysrakentamiselle luo kuitenkin taloyhtiön omistusrakenne ja yhteisen päätöksenteon vaatimus. Tutkin väitöskirjassani taloyhtiön omalla […]

Siirry työkalupalkkiin