YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Itänaapuri naapurina
  Marjo Wallenius
  Lisätiedot Etelä-Karjalan kunnat ja kaupungit eivätkä pääosin alueen suuret maanomistajatkaan eivät halua rajoittaa kiinteistöjen myyntiä itänaapureille. Kuntien taholta toivottiin riittävää opastusta ja neuvontaa, jotta kiinteistökaupat ja rakentaminen onnistuisi parhain päin.
  Avainsanat kiinteistökauppa, Venäjä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 6

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku