YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2000
Nordiskt Häfte
(Ilmestyi 23.06.2000)

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (3 851 kB)

 

 

4 Markku Villikka
ÄR DEN NORDISKA KULTUREN EN MYT?
  
  
6 Pekka Halme
FASTIGHETSBILDNING I FINLAND – BENCHMARKING
  
  
  Teema "Fastighetsbildning och fastighetsregistrering"
9 Helge Onsrud
NY LOV OM EIENDOMSREGISTRERING
  
  
  Teema "Fastighetsbildning och fastighetsregistrering"
12 Lars JanssonGöran Eriksson
FASTIGHETSBILDNING OCH FASTIGHETSREGISTRERING
  
  
  Teema "Fastighetsbildning och fastighetsregistrering"
14 Leiv Bjarte Mjøs
NY MATRIKKEL I NORGE
  
  
  Teema "Fastighetsbildning och fastighetsregistrering"
16 Henning Elmstrøm
MATRIKULÆRE ÆNDRINGER I DANMARK – SYSTEM OG PRISUDVIKLING
  
  
  Teema "Fastighetsbildning och fastighetsregistrering"
19 Thorkild Ærø
HJEM & DOMÆNE – OM FORSKELLIGE EJERFORMER VERSUS BOLIGVALG
  
  
  Teema "Bostadsmarknaden"
26 Ted Lindqvist
BOSTADSMARKNADEN I SVERIGE – ÖVERSKOTT ELLER BOSTADSBRIST?
  
  
  Teema "Bostadsmarknaden"
29 Erik Lönnfeldt
I FINLAND ÄGER MAN SIN BOSTAD – MYTER OCH FAKTA OM DEN FINLÄNDSKA BOSTADSMARKNADEN
  
  
  Teema "Bostadsmarknaden"
31 Göran Tillberg
ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG I SVERIGE – UTVECKLING OCH FRAMTID
  
  
  Teema "Bostadsmarknaden"
33 Espen Paus
BOLIGMANGEL I OSLO OG OSLOREGIONEN?
  
  
  Teema "Bostadsmarknaden"
35 Knut O. Flåthen
PRIMAR – OUR CENTER FOR EUROPEAN ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS – IS OPERATIONAL!
  
  
  Teema "Norden och världen"
36 Lars Palm
GRÄNSREGIONALT SAMARBETE – GRÄNSLØS GIT
  
  
  Teema "Norden och världen"
38 Karin Haldrup
MERE END GRÆNSER REFLEKSIONER OVER UDFØRELSEN AF MATRIKULERINGSPROJEKTER
  
  
  Teema "Norden och världen"
41 Tommy Österberg
RAPPORT FRÅN ETT INTERNATIONELLT SEMINARIUM OM BESITTNINGSRÄTT TILL MARK OCH FASTIGHETSINFORMATION FÖR ATT UNDERSTÖDJA EN UTHÅLLIG UTVECKLING I VÄRLDEN
  
  
  Teema "Norden och världen"
42 Mika-Petteri Törhönen
SYSTEMATIC REGISTRATION FOR CAMBODIA – THE BACKGROUND, THE JUSTIFICATION AND THE METHOD
  
  
  Teema "Norden och världen"
46 Barbro JulstadGöran Eriksson
NYA MÖJLIGHETER TILL BLANDAT ÄGANDE VID STADSFÖRNYELSE
  
  
  Teema "Urban förnyelse"
49 Arne Præstegaard
DEN PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRS ROLLE I BYFORNYELSESPROCESSEN
  
  
  Teema "Urban förnyelse"
52 Erik Plathe
VIRKEMIDLER FOR Å MULIGGJØRE EN BEDRE AREALUTNYTTELSE I BYGGESONEN
  
  
  Teema "Urban förnyelse"
58 Jussi Heinämies
FÖRNYELSE AV STADSCENTRA – EXEMPEL FRÅN STORA OCH MEDELSTORA STÄDER I FINLAND
  
  
  Teema "Urban förnyelse"
60 Olav Mathisen
KOMPETANSEKRAV TIL MORGENDAGENS LANDMÅLER
  
  
  Teema "Forskning, utbildning och arbetsmarknad"
62 Hans Mattsson
THE EDUCATION AND PROFESSION OF LAND SURVEYORS IN WESTERN EUROPE
  
  
  Teema "Forskning, utbildning och arbetsmarknad"
66 Stig EnemarkEsben Munk Sørensen
PROFESSIONS- OG KOMPETENCEUDVIKLING FOR LANDINSPEKTØRER I DANMARK
  
  
  Teema "Forskning, utbildning och arbetsmarknad"
71 Kauko Viitanen
FÖRÄNDRINGAR AV LANTMÄTARUTBILDNINGEN I FINLAND
  
  
  Teema "Forskning, utbildning och arbetsmarknad"
73 Lennart Sjögren
VAD GÖR LANTMÄTAREN OM 10 ÅR? TANKAR KRING LIVET OCH DEN FRAMTIDA ARBETSMARKNADEN
  
  
  Teema "Forskning, utbildning och arbetsmarknad"
75 Michael Tophøj Sørensen
DEN USTYRLIGE DETAILHANDEL
  
  
  Pohjoismainen kongressipalkintoesitelmä
78 Ola Øvstedal
GPSPROG – EN VERKTØYKASSE FOR ANALYSE AV GPS-OBSERVASJONER
  
  
  Pohjoismainen kongressipalkintoesitelmä
80 Camilla Gädda
FÖRNYELSE AV BEBYGGDA OMRÅDEN
  
  
  Pohjoismainen kongressipalkintoesitelmä
83 OMBUDSMANNARAPPORT FRÅN SVERIGE 1999–2000
  
  
  Vuosiraportti
84 Jens Bruun Andersen
OMBUDSMANNARAPPORT FRÅN DANMARK 1999–2000
  
  
  Vuosiraportti
85 Leiv Bjarte MjøsGunnar Balle
OMBUDSMANNARAPPORT FRÅN NORGE 1999–2000
  
  
  Vuosiraportti
88 Erik Lönnfeldt
OMBUDSMANNARAPPORT FRÅN FINLAND 1999–2000
  
  
  Vuosiraportti
90 Markku Villikka
TAK TIL DEN GAMLE REDAKTØR GUNNAR BALLE
  
  

Takaisin Ylös