YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Helsingin kaupungin palvelukartta
  Mikko Ristikangas – Mirjam Heikkinen
  Lisätiedot Asukkaat ja viranomaiset voivat hakea erilaisia palveluita helposti samalla kertaa samasta palvelusta.
  Avainsanat karttapalvelu, palvelukartta, Sito, karttakäyttöliittymä, paikkatietoaineisto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 30
Maanmittauslaitos muutti hinnoitteluaan - aineistot edullisemmin oppilaitoksille ja viranomaisille
  Kirsi Mäkinen
  Lisätiedot Maanmittauslaitos muutti hinnoitteluaan vuoden vaihteessa. Viranomaiset ja oppilaitokset saavat nyt Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistot käyttöönsä pelkillä toimituskuluilla.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, paikkatietoaineisto, hinnoittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 30
Pihaporoja uusilla asuinalueilla - poronhoidon tilasto- ja kartta-aineistot avuksi
  Anu Kotilainen – Kaarina Vartiainen
  Lisätiedot Porolla on poronhoitoalueella vapaa laidunnusoikeus. Poronhoitoalueella poroja vierailee asuinalueilla ja niitä tavataan varsinkin uusien talojen pihoilla. Vapaasta laidunnusoikeudesta huolimatta poroilla ei ole oikeutta aiheuttaa vahinkoja pihoilla. TOKAT-hankkeessa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla poronhoitoon ja porotalouteen liittyviä paikkatietoaineistoja saadaan kerättyä ja ylläpidettyä. Tavoitteena on saada nämä aineistot suunnittelijoiden käyttöön, sillä alueiden hyvällä suunnittelulla on vaikutusta myös pihaporojen vierailujen vähenemiseen.
  Avainsanat poronhoito, Paikkatietoaineisto, Poro-Harava, maankäytön suunnittelu, TOKAT-hanke
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2017 Sivu 28
Poro-Haravan avulla ylläpidetään poronhoidon paikkatietoja
  Kaarina Vartiainen – Salla Jäntti
  Lisätiedot Poronhoitoa ei aina ole osattu ymmärtää ja ottaa tarpeeksi huomioon maankäytön suunnittelussa. Tähän on tulossa parannusta, kiitos Poro-Haravan ja paliskuntien aktiivisuuden. POROT- ja TOKAT-hankkeissa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla porotalouden paikkatietoaineistot saadaan kerättyä ja ylläpidettyä ja suunnittelijoiden käyttöön.
  Avainsanat poronhoito, paikkatietoaineisto, Poro-Harava, maankäytön suunnittelu, TOKAT-hanke
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2016 Sivu 40

Annetulla hakuehdolla löytyi 4 artikkeli(a).

Uusi haku