YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2/2016
(Ilmestyi 27.05.2016)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (5 480 kB)

 

 

3 Ari Laitala
EI PELKÄSTÄÄN VIERESTÄ HUUDELLEN!
  
  
  Vierestä on tietysti helppo huudella. Mutta mitenkä mahtavat olla Maankäytön omat asiat? Ollaanko oltu ajan tasalla? Ollaanko muistettu kehittyä? Mitenkä on laita vision ja mission vai joko ne poistuivat kehittämisen muotisanastosta?
6 Pekka Lehtonen
ERKKI-SAKARI HARJU SUUNTAA KARTTA-ALAN KOKEMUSTAAN HISTORIAKIRJOIHIN
  
  
  Erkki-Sakari on kulkenut Mauno Kajamaan viitoittamaa tietä kartografian moniosaajaksi.
  Avainsanat: kartografia, kartografian historia, sotilaskartoitukset
10 Erkki-Sakari Harju
HANKE SUOMEN LIITTÄMISEKSI KOLMANNEN VALTAKUNNAN KARTASTOJÄRJESTELMÄÄN
  
  
  Syyskuun 3. päiväänä 1942 jalkaväenkenraali Erik Heinrichs vastaanotti Saksan yhteysesikunta Nordin päällikön, kenraali Waldemar Erfurthin kirjeen, jossa Saksan sotilaskartoitus- ja mittausosaston johtaja esitti kutsun päämajan topografisen osaston komentajalle, maanmittaushallituksen pääjohtajalle sekä Geodeettisen laitoksen johtajalle saapua vierailulle Berliiniin keskustelemaan Saksan ja Suomen geodeettisen ja kartografisen yhteistyön syventämisestä.
  Avainsanat: Saksa, sotahistoria, kartografia, Eurooppalainen karttaunioni
13 O. J. SIMPSON, KKO VS. KHO JA MAANMITTAUSLAKI VÄYRYSEN ASIALLA (VETURIMIES)
  
  
14 Hannu HyyppäHarri KaartinenMarika AhlavuoJuha HyyppäAntero Kukko
PISTEPILVILLÄ DIGITALISOITUA 3D-SUOMEA
  
  
  Pistepilviä keräävät tulevaisuudessa yksittäiset kansalaiset, työkoneet ja autot, jolloin muodostuu pistepilviekosysteemi. Pointcloudhankkeessa eri alojen osaajat hakevat yhdessä ratkaisuja, joiden avulla julkishallinnon säästöt ja yritysten kasvu ovat mahdollisia.
  Avainsanat: älykäs kaupunki, 3D-malli, pistepilviteknologia, digitalisaatio
18 Jamie Donovan
MAANMITTAUSPÄIVÄT 2016 JYVÄSKYLÄSSÄ
  
  
  Maanmittauspäivät palasivat kymmenen vuoden tauon jälkeen Jyväskylän Paviljonkiin.
  Avainsanat: Maanmittauspäivät, Mittaripysti
20 Arvo Kokkonen
MAANMITTAUSALAN TULEVAISUUTEEN VAIKUTTAVAT MEGATRENDIT
  
  
  Maankäyttö julkaisee Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkosen puheen, jonka hän piti Maanmittauspäivien 2016 avajaisissa Jyväskylässä 8.3. Sitaatit toimituksen.
  Avainsanat: Maanmittauspäivät, megatrendi, maanmittausala, big data, kaupungistuminen, globalisaatio
22 Matti Holopainen
KUNTIEN YHTEISTYÖN MERKITYS KOROSTUU KUNTATALOUDEN LIIKKUMAVARAN PIENENTYESSÄ UUDESSA HALLINTORAKENTEESSA
  
  
23 Niina Syrjälä
MAANMITTAUSALA HERÄTTI KIINNOSTUSTA ROVANIEMELLÄ
  
  
  Lapin ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan opiskelijat järjestivät Rovaniemellä Lapin mittauspäivät maaliskuussa. Tapahtuma kokosi paikalle yrityksiä ja edustajia ympäri Suomen sekä aikaisemmista vuosista poiketen myös paljon ulkopuolisia vierailijoita.
  Avainsanat: Lapin mittauspäivät, Lapin AMK
24 Jürgen Grönfors
KIITTÄMINEN JA HUOMIONOSOITUKSET (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
25 Jürgen Grönfors
MAANMITTARIT KOKOONTUVAT VAASASSA (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
28 Raimo Koivistoinen
YKSITYISTIELAKI MUUTOKSEN KOURISSA (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
  Avainsanat: yksityistielaki
30 Petri SolonenJaakko Sirkjärvi
TONTINVUOKRAUKSESTA ERÄISSÄ KAUPUNGEISSA JA ERITYISESTI LAHDESSA
  
  
  Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan opiskelun osana Petri Solonen teki opinnäytetyön Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan asuinkäyttöön tarkoitettujen tonttien vuokrauskäytäntöjen yhdistämisestä Nastolan ja Lahden yhdistyessä 1.1.2016 lähtien. Käytäntöjen lisäksi työssä perehdyttiin maanvuokraamista koskevaan lainsäädäntöön sekä Kuntaliiton suosituksiin ja EY:n valtiotukisäännöstöön.
  Avainsanat: tontinvuokrauskäytäntö, maanvuokraaminen, Lahti, Nastola
35 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
KULTTUURIALOISTA 3D:N SUURKÄYTTÄJIÄ
  
  
  Yhdistämällä valokuvamaista visuaalisesti näyttävää materiaalia digitaaliseen saavutetaan kulttuurialalla uudenlaisia kävijäkokemuksia ja elämyksiä. Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) mahdollistavat yhä laajemman saavutettavuuden ja elämyksien kokemisen digitaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalinäyttelyt ovat oiva esimerkki tästä.
  Avainsanat: virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, tarinnankerronta, digitalisaatio, kulttuuriala
38 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Luonnonsuojelulakia on muutettu koskien rajojen merkitsemistä maastoon. Metsähallituksesta annettu lainsäädäntö vaikuttaa myös tie- ja ratatoimituksissa valtiolle maksettaviin korvauksiin. Eduskunnan käsittelyssä ovat olleet ns. KaPA-laki (HE 59/2016 vp.), KML:n muutospaketti (HE 102/2015 vp.) ja ratojen rajaamistoimitukseen liittyvä lakipaketti (HE 49/2016 vp.). Uusi tuomioistuinlaki (HE 7/2016 vp.) merkitsisi muun ohella maaoikeuksien toimintaan liittyvää uutta sääntelyä. Yksityistielain kokonaisuudistuksen valmistelu on aloitettu LVM:ön johdolla.
40 Kaarina VartiainenSalla Jäntti
PORO-HARAVAN AVULLA YLLÄPIDETÄÄN PORONHOIDON PAIKKATIETOJA
  
  
  Poronhoitoa ei aina ole osattu ymmärtää ja ottaa tarpeeksi huomioon maankäytön suunnittelussa. Tähän on tulossa parannusta, kiitos Poro-Haravan ja paliskuntien aktiivisuuden. POROT- ja TOKAT-hankkeissa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla porotalouden paikkatietoaineistot saadaan kerättyä ja ylläpidettyä ja suunnittelijoiden käyttöön.
  Avainsanat: poronhoito, paikkatietoaineisto, Poro-Harava, maankäytön suunnittelu, TOKAT-hanke
43 Sampo Hatunen
VENEVALKAMA-ALUEEN LUNASTUSOIKEUS
  
  
  Kyseessä on maaoikeuden tuomio, joka ei löydy FINLEX-hakemistosta. Tapaus sisältää mielestäni jotain uutta ja periaatteellista, mitä ainakaan minun tietooni ei aiemmin ole tullut, mistä syystä juolahti mieleeni, että tapaus saattaisi kiinnostaa muitakin kuin minua.
  Avainsanat: lunastus, maaoikeus, vesijättö
44 Antti Pajula
OSAKASTIETOJEN PAREMPI SAATAVUUS VAUHDITTAISI KUOLINPESIEN PÄÄTÖKSENTEKOA
  
  
  Kuolinpesien osakastietojen avaaminen nykyistä laajemmin viranomaisten käyttöön parantaisi esimerkiksi metsää omistavien perikuntien palveluntarjontaa. Tiedoista voisivat hyötyä Suomen metsäkeskuksen ohella myös muut viranomaistahot, kuten Maanmittauslaitos tai kunnat.
  Avainsanat: kuolinpesä, osakastiedot, metsänomistus, metsätilarakenne
47 Antti Kuparinen
ILKKA LEINONEN 1921-2015 (IN MEMORIAM)
  
  
47 Tuomo Heinonen
EMERITUS-PROFESSORI OLAVI MYHRBERG 1935–2016 (IN MEMORIAM)
  
  
47 Pekka Lehtonen
OLLE MILLGÅRD 1926–2016 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös