YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Selvitysmiehen raportti yksityistielain kehittämistarpeista ja aluepoliittista pohdintaa
  Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Selvitysmies Esko Hämäläisen raportti yksityistielain uudistamiseksi ja yksityisten teiden liikennepolitiikan kehittämiseksi julkaistiin 5.11.2014. Ehdotus sisältää lukuisia muutoksia nykylainsäädäntöön. Näkyvin muutos lukijakunnan kannalta olisi yksityistielain siirtäminen osaksi kiinteistönmuodostamislakia. Myös yksityisteiden rahoitukseen hän esittää uudistuksia. Maanteiden lakkauttamiset eivät suoraan kuulu raportin keskeiseen sisältöön, mutta hänen esittämänsä tilastotiedot saivat kirjoittajan aluepoliittiseen pohdiskeluun.
  Avainsanat yksityistielaki, tiekunta, yksityistietoimitus, aluepolitiikka, valtakunnansuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2015 Sivu 42
Uusi yksityistielaki ja tiekunnan ­kokouspäätösten oikaisukeinot
  Sara Pitkälä – Sakari Haulos
  Lisätiedot Uusi yksityistielaki (13.7.2018/560) on tullut voimaan 1.1.2019 ja ollut siis nyt voimassa parisen vuotta. Yksi uuden lain merkittävimpiä uudistuksia koski kuntien tielautakuntien lakkauttamista. Aiemmin tielautakunnille kuuluneet ­tehtävät siirtyivät usealle eri taholle.
  Avainsanat yksityistielaki, tielautakunta, yksityistie, oikaisukeino
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2021 Sivu 4
Yksityistielaki muutoksen kourissa
  Raimo Koivistoinen
  Avainsanat yksityistielaki
  Tyyppi Kolumni  Osasto Härkää sarvista  Nro 2/2016 Sivu 28
Yksityistieverkon syntymisestä maaseudulla
  Markku Markkula
  Lisätiedot Yksityistielakia ollaan uudistamassa. Asiasta on tehty joulukuussa 2015 liikenne- ja viestintäministeriössä päätös. Yksityisteiden verkon syntyhistoria Suomessa on pitkä. Sitä kuvataan lähemmin seuraavassa.
  Avainsanat uusjako, yksityistielaki, tieoikeus, kulkuyhteys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 10

Annetulla hakuehdolla löytyi 4 artikkeli(a).

Uusi haku