YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Hallitus esittää muutoksia kuntien etuosto-oikeutta koskevaan lakiin
  Jyrki Hurmeranta
  Avainsanat etuosto-oikeus, kiinteistökauppa, maapolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 14
Kaavojen toteuttamisvastuita uudistetaan
  Jyrki Hurmeranta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2002 Sivu 24
KHO linjasi kunnan maapolitiikan keinojen suhdetta
  Jyrki Hurmeranta
  Lisätiedot Kunnan maapolitiikan keinojen keskinäisestä suhteesta ei ole lakiteksteissä nimenomaista mainintaa ja koska asiasta on eräissä tapauksissa esiintynyt erilaisia käsityksiä, oli KHO:n selventävä ennakkopäätös tarpeen.
  Avainsanat maapolitiikka, KHO, ennakkopäätös
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 30
Lunastamalla maata tonttituotantoon
  Jyrki Hurmeranta
  Lisätiedot Vaikka kunnilla on monipuoliset mahdollisuudet lunastaa maata yhdyskuntarakentamista varten, pitäydytään kuntien raakamaan hankinnassa edelleen yleensä vain vapaaehtoisten keinojen käyttöön. Tonttipula ja yhdyskuntarakenteen hajoaminen ovat viime aikoina lisänneet päättäjien kiinnostusta myös lunastuksen käyttöön kuntien maanhankinnassa. Kokemukset maan lunastamisesta eräissä kasvukeskuksissa ovat olleet myönteisiä.
  Avainsanat kunnan maapolitiikka, lunastaminen, lunastuslupa, raakamaa, tonttituotanto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 21
Osittamisrajoitusten purkamisesta enemmän haittaa kuin hyötyä
  Jyrki Hurmeranta
  Lisätiedot Ehdotus kiinteistöjen osittamisrajoitusten purkamisesta sai lausuntokierroksella vain vähän kannatusta. Osittamisrajoitukset nähtiin jatkossakin alueidenkäytön ohjausjärjestelmän tarpeellisena osana. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet puoltavat vahvasti rajoitusten säilyttämistä. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edistäviä kiinteistöteknisiä toimia on tarpeen kehittää eri osapuolten yhteistyönä.
  Avainsanat osittamisrajoitukset, kiinteistön muodostamislaki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 26

Annetulla hakuehdolla löytyi 5 artikkeli(a).

Uusi haku