YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Kiinteistötieto – julkinen, salainen vai henkilötieto?
  Henrik Ungern
  Avainsanat kiinteistötieto, kiinteistötietojärjestelmä, KTJ, tietosuoja, yksityisyyden suoja, lainsäädäntö, henkilötieto, salainen tieto, julkinen tieto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2005 Sivu 22
Kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokseen jäsentää viranomaisten roolia
  Henrik Ungern
  Lisätiedot Kun kiinteistörekisterin lisäksi myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen siirtyy tulevaisuudessa Maanmittauslaitokselle, vahvistuu laitoksen rooli keskeisenä perusrekisteriviranomaisena.
  Avainsanat kirjaamisasiat, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, kiinteistötietojärjestelmä, lainhuuto, kiinnitys, KTJ
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 14
Kirjaamisprosessi täydessä vauhdissa – kohti uusia haasteita
  Henrik Ungern
  Lisätiedot Uuden kirjaamisjärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen etenevät huimaa vauhtia. Oikeusministeriössä on valmisteltu lakiesitys sähköisen kiinteistönkaupan, panttauksen ja kirjaamismenettelyn käsittävästä muutoksesta maakaareen.
  Avainsanat kirjaamisjärjestelmä, kirjaamisasiat, kirjaamisprosessi, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 8
Venäläiset ostavat Suomea,mutta voivatko suomalaiset ostaa Venäjää?
  Henrik Ungern
  Lisätiedot Venäjän lähialueyhteistyö kantaa hedelmää. Viimeisin osoitus tästä ovat Venäjän, erityisesti Karjalan tasavallan, ja Suomen viranomaisten yhteiset kiinteistönkauppajulkaisut ”Kiinteistön hankinta Venäjällä” sekä ”Kiinteistön ja asunnon hankinta Suomessa”.
  Avainsanat Kiinteistökauppa, Venäjä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 10
Väestötietolaki uudistuu – mitä kuuluu kiinteistötiedoille
  Henrik Ungern
  Lisätiedot Sisäasiainministeriö asetti 30. päivänä toukokuuta 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella väestötietolain (503/1993) uudistamista kokonaisuudessaan. Saatuaan työnsä valmiiksi kuluvan vuoden helmikuussa luovutti työryhmä hallituksen esityksen muotoon laaditun mietintönsä alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle maaliskuun puolessa välissä. Tämä kirjoitus perustuu allekirjoittaneen työryhmän jäsenenä saamiin kokemuksiin.
  Avainsanat väestötietolaki, kiinteistötieto, väestötietojärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmä, tietosuoja
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 44

Annetulla hakuehdolla löytyi 5 artikkeli(a).

Uusi haku