YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
40 vuoden haasteena metsäomaisuuden arviointi: Kryptiset kauppahinta-aineistot
  Simo Hannelius
  Lisätiedot Maanmittauslaitos on kerännyt 1970-luvun lopulta alkaen tietoja kiinteistökaupoista. Niitä käytetään kauppa-arvomenetelmän soveltamiseksi ja menetelmien kehittämiseksi. Kauppahintojen aineistoja kokonaisuutena on käytetty valitettavan vähän tutkimuksissa ja hinta-analyyseissä niihin asetettuihin odotuksiin nähden. Metsätilakauppojen metsävaratiedot on kerätty neljästi koko maasta, ja viimeiseksi 2015–2016. Artikkelissa arvioidaan, mitä on jäänyt käteen menetelmien soveltamiseksi.
  Avainsanat kiinteistökaupat, kauppa-arvomenetelmä, kauppahinta, metsäomaisuus, arviointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2018 Sivu 25
Hintatilaston metsätilakaupat syynissä: Taittuiko lamavuosista alkanut nousutrendi vuonna 2005?
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Avainsanat barometrikysely, kauppahinnat, kauppahintarekisteri, metsätilamarkkinat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 36
Ilvessalon perintö markkinoiden haasteissa
  Simo Hannelius
  Lisätiedot Metsätutkimuksen suurmies Yrjö Ilvessalo toi metsätyyppiteorian käytäntöön. Metsätyypeillä on ollut suuri vaikutus metsätalouden kysymyksissä, mutta onko niille käyttöä markkinataloudessa?
  Avainsanat boniteetti, metsätyyppiteoria, kiinteistöarviointi, metsäverotus, jyvitys, kiinteistönmuodostamislaki, kauppa-arvomenetelmä, diskonttaus, metsälaki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2015 Sivu 10
Kauppahintarekisteri ja metsätilabaromeri luotaavat markkinatilannetta
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2002 Sivu 20
Markkinavoimat metsäalalla 2007
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Lisätiedot Kauppahintarekisteristä ja -tilastoista sekä välittäjiltä on saatavissa hintatietoja entistä enemmän ja paremmin, ja hinnat elävät kysynnän ja tarjonnan mukaan.
  Avainsanat metsätilakauppa, metsätilamarkkinat, metsäomaisuuden arviointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 12
Metsä vastaa talouden matalapaineisiin
  Simo Hannelius
  Lisätiedot Osakkeiden arvot ovat romahtaneet ja monien kiinteistöjen myynti takkuaa. Metsä sen sijaan piti hyvin pintansa viime vuonna.
  Avainsanat metsänarviointi, metsän hinta, hintatilastot
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 14
Metsäteollisuuden vaikeudet lamauttivat metsätilakaupan
  Simo Hannelius
  Lisätiedot Rahan globaalit mainingit heijastuvat kotimaan metsätilojen markkinoille. Markkinat elpyvät ja tarjonta on lisääntymässä ensi vuonna.
  Avainsanat metsätilakaupat, kauppahintarekisteri, metsätilabarometri
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2010 Sivu 28
Metsätilabarometri luotaa metsätilamarkkinoita: Kantohintatason nousu siirtymässä metsätilojen kauppahintoihin
  Simo Hannelius – Markku Airaksinen
  Lisätiedot Nousseet kantohinnat siirtyivät kiinteistöjen markkinahintoihin viime vuoden loppupuoliskolla, ja hintojen odotetaan yhä vahvistuvan. Metsätilakauppaa tehtiin edellisen vuoden tahtiin. Asiantuntijat arvioivat metsätilojen markkinakuvan valoisaksi ja yhteneväisesti. Hintainformaatiota on ollut käytettävissä aiempaa paremmin, ja se on edistänyt markkinoiden toimintaa.
  Avainsanat edustava kiinteistökauppa, kantohinta (stumpage price), markkinahinta, metsätilabarometri, metsätila
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 24
Metsätilabarometri selvitti – kysyntää etelässä, metsien hintataso silti vakaa
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2001 Sivu 8
Metsätilabarometri tukee kiinteistöarviolausunnon markkina-analyysiä
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2003 Sivu 25
Metsään sijoittamisen kannattavuus on heikkenemässä
  Simo Hannelius
  Avainsanat metsänarviointi, metsäbarometri, kiinteistönarviointi, sijoittaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 16
Perustutkimuksesta hyötyä tarkistettaessa vanhoja teorioita
  Simo Hannelius
  Lisätiedot Maanmittauslaitos rahoitti metsätilojen auppahintatutkimuksen aineiston 2006–07 keruun. Aineistossa verrattiin perinteisiä summa-arvoja kauppahintoihin ja ne olivat selviä yliarvioita hintoihin verrattuina.
  Avainsanat asiantuntijajärjestelmä, Faustmann, sisäinen korko, summa-arvomenetelmä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2010 Sivu 26
Puuntuotantotilojen kysyntä lisääntyi 2003
  Markku Airaksinen – Simo Hannelius
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2004 Sivu 30
”Låt oss alltså bli svenskar”
  Simo Hannelius
  Lisätiedot Keskustelua Ruotsin lunastuslain uudistuksista ja mahdollisista vastaavista muutokista Suomen lunastuslaissa.
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 2/2011 Sivu 65

Annetulla hakuehdolla löytyi 14 artikkeli(a).

Uusi haku