YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2010
(Ilmestyi 22.09.2010)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (5 743 kB)

 

 

5 Martin Vermeer
MITTAAMISEN MULLISTUKSET MAANMITTAUSALALLA
  
  
  On pelottavaa, kuinka pieni on Suomessa ja Pohjoismaissa tiettyjen teknologioiden osaajien lukumäärä.
  Avainsanat: maanmittaus, geodesia, satelliittipaikannus, laserkeilaus, digitaalitekniikka, koulutus, tutkimus, osaaminen, asiantuntemus
6 Pasi Laurila
AIKA JA PAIKKA
  
  
  Tarkka ajan määritys ja nopea paikannus ovat välttämättömiä monien yhteiskunnan ja yritysten ylläpitämien palveluiden ja tietojärjestelmien sekä ihmisten arkielämän kannalta.
  Avainsanat: ajanmittaus, paikannus, satelliittipaikannus, tähtitieteellinen paikannus
9 Seppo Tötterström
KATSAUS VRS-TEKNOLOGIAN NYKYTILAAN JA TULEVAISUUTEEN
  
  
  VRS-teknologia on jo vakiintunut viime vuosina päämenetelmäksi tarkoissa GPS/GNSS-mittaussovelluksissa niin Suomessa, Euroopassa kuin useissa muissakin maissa ympäri maailman.
  Avainsanat: VRS, VRS-järjestelmä, VRS-mittaus, VRS-verkko, GPS/GNSS, mittaustekniikka, satelliittipaikannus, Geotrim
14 Pekka Lehtonen
MIKA LEIVO PEKKA LEHTOSEN HAASTATTELUSSA: PAIKKATIETOJEN KYSYNTä KASVAA 10 % VUODESSA
  
  
  ”Vanha Karttakeskus oli karttojen painaja, karttatuotteiden kustantaja ja jakelija; 1990-luvun alusta alkoi murros”, sanoo Mika Leivo, Karttakeskusliiketoimintayksikön johtaja. Graafisten karttatuotteiden perinteinen siivu on enää viidenneksen Karttakeskuksen liikevaihdosta. Muu on paikkatietoihin liittyvää palvelua.
  Avainsanat: Paikkatiedot, paikkatietopalvelut, Karttakeskus, aineistojen hinnoittelu
16 Ari Tella
LIIKKUVASTI MAANMITTAUSTA
  
  
  Maanmittari on aina liikkunut maastossa asianosaisten luona mukanaan erilaisia välineitä. Ajan saatossa kalusto on vaihdellut mittapöydästä tämän päivän GPS-laitteistoon. Kokouspaikalla on pidetty aina kirjaa ja siinäkin ovat välineet vaihdelleet sulkakynästä tämän päivän kannettaviin tietokoneisiin. Nykyajan ismeistä yksi on liikkuva työ. Mitä se pitää sisällään? Muuttaako se jotain päivittäisessä työssä?
  Avainsanat: kannettava tietokone, liikkuva työ, toimitusinsinööri, maanmittaustoimitukset
18 Riitta Vaniala
DIGIROADISTA LAATUTIETOJA €“ ONKO JäRKEE VAI EI?
  
  
  Keväällä 2010 Digiroadaineistosta on julkaistu numeerisia laatutietoja, ensimmäistä kertaa sitten Digiroadin ensi-ilmestymisen 2004. Miksi laatutietoja mitataan, miten niitä mitataan, kuka laatutiedoista oikein hyötyy?
  Avainsanat: Digiroad, INSPIRE, paikkatietoaineiston laatumalli, paikkatietoaineiston laadunarviointi
21 Jukka Otajärvi
ELISALLA PAIKKATIEDOT VALJASTETTIIN TUKEMAAN LIIKETOIMINTAA
  
  
  Järjestelmäuudistus räjäytti pankin paikkaliiketoimintaa tietojen hyödynnettävyydessä. Paikkatiedot tukevat liiketoimintaa ja päätöksentekoa raportein ja analyysein.
  Avainsanat: paikkatiedot, paikkatietojen hyödyntäminen, verkkotietojärjestelmä, Elisa
24 Kimmo Jäppinen
TEOLLISUUSMITTAUS KASVAVA GEODESIAN OSA-ALUE
  
  
  Tässä artikkelissa käsitellään takymetrien käyttöä teollisuusmittausten eri sovelluksissa.
  Avainsanat: teollisuusmittaus, takymetri, mittaustarkkuus, geodesia
27 Markku Villikka
YHDISTYMISESTä LISää POTKUA? (RAJALINJALLA)
  
  
  Seuraavatko julkinen sektori ja yhdistykset yritysten esimerkkiä yhdistämällä maanmittaus- ja paikkatieto-organisaatiot vai vieläkö bunkkereista löytyy riittävästi suojaa?
28 Pentti SiitonenAri-Veikko Anttiroiko
SEUTUYHTEISTYö ETENEE TEKNISELLä SEKTORILLA
  
  
  Seutuistuminen on yksi keskeisimpiä kehitystrendejä kunnissa ja samalla myös kuntien teknisellä sektorilla.
  Avainsanat: seutuistuminen, seudullisuus, seutuyhteistyö, teknisen sektorin kuntayhteistyö
31 Markku Villikka
FIG:N HALLINNOLLA LOPPUKIRI (FIG-UUTISIA)
  
  
  Kansainvälinen maanmittariliitto FIG toimii neljän vuoden sykleissä. Kuluvan nelivuotiskauden huippukohta oli huhtikuussa järjestetty 24. FIG:n kongressi Sydneyssä. Kongressin jälkeinen aika on käytettyvireillä olevien projektien loppuunsaattamiseen. Samaan aikaan valmistellaan jo uusia työohjelmia vuosille 2011–2014.
32 Simo Mikkola
RUOTSIN PAKKOLUNASTUSLAINSääDäNNöN MUUTTAMISESTA
  
  
  Elokuun alusta lähtien Ruotsissa korvataan maanomistajalle lunastuksessa 25 % yli markkina-arvon
  Avainsanat: lunastus, lunastuskorvaus, Ruotsi
34 Matti Holopainen
ASIOIDEN VALMISTELUA JA PääTöKSENTEKOA AIDOSTI KANSALAISEN PARHAAKSIKO?
  
  
  Onko päätösten valmistelu tasapuolista, avointa ja läpinäkyvää sekä päätöksenteko aidosti demokraattista? Jos ei, kyse on harvainvallasta eikä demokratiasta.
36 Raimo Koivistoinen
RANTAKOIVUN ALTA (HäRKää SARVISTA)
  
  
  Joka niemeen, notkohon, saarelmaan kodin tahtoisin nostattaa.
38 Pekka V. Virtanen
MAANMITTAUSINSINööRIEN EXLIBRIKSET €“ OSA 3 (MAANMITTAUSINSINööRIEN EXLIBRIKSET)
  
  
  Pekka V. Virtasen maanmittausinsinöörien exlibriksiä käsittelevän artikkelisarjan edellisessä osassa tarkasteltiin yleisesti tunnettujen taiteilijoiden tekemiä exlibriksiä. Tässä viimeisessä osassa tarkastellaan erityisten exlibristaiteilijoiden töitä.
  Avainsanat: exlibris
40 Jürgen Grönfors
FOTOGRAMMETRIA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
  Fotogrammetria on kohteiden kolmiulotteista mittaamista kuvien avulla. FIG:n historiaselvityksen mukaan laati Henry Fourcade Kapkaupungissa vuonna 1904 ensimmäisen stereofotogrammetrisin menetelmin tehdyn kartan.
41 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
45 MIKSI EI KEHITYTä? (JARRUMIES)
  
  
46 KIINTEISTöNMUODOSTAMISLAIN MUUTOKSET ETENEVäT RISTIRIITAISISSA TUNNELMISSA
  
  
  Kiinteistönmuodostamislain muutokset herättävät keskustelua. Uutisessa lakiesitystä kommentoivat Raimo Vajavaara maa- ja metsätalousministeriöstä, Matti Holopainen Suomen Kuntaliitosta sekä Jyrki Hurmeranta ympäristöministeriöstä.
48 VALTIO MATKUSTAA OJASTA ALLIKKOON (MAANMITTARITOIMISTO ÄYRäVäINEN & KRUGER)
  
  
  Eikö työnteon tehostaminen menisi edelle ja säästöjä olisi helpompi hakea muusta kuin ydintoiminnasta?
50 Vesa Walamies
MAAOIKEUS PULASSA (SATTUMUKSIA)
  
  
56 Paavo Littow
TARVITAAN LAAJOIHIN KOKONAISUUKSIIN PEREHTYNEITä SPESIALISTEJA (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  

Takaisin Ylös