YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2004
(Ilmestyi 20.12.2004)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (3 650 kB)

 

 

5 Arvo Vitikainen
TEKNIIKAN KANDIDAATIT TULEVAT!
  
  
  "TKK:n maanmittausosastolla toteutettava tutkinnonrakenneuudistus on haasteellinen mahdollisuus maanmittausalan opetuksen kehittämiseksi. Käytännössä tutkintouudistus näkyy 1.8.2005 alkaen kaksiportaisena tutkintorakenteena. Maanmittausalallekin alkaa Otaniemestä valmistua tekniikan kandidaatteja." Kiinteistötekniikan professori Arvo Vitikainen käsittelee pääkirjoituksessaan tutkintouudistusta. Enemmän aiheesta erillisessä artikkelissa s. 31.
  Avainsanat: tutkintouudistus, TKK, Teknillinen korkeakoulu, opiskelu, kandidaatin tutkinto, tekniikan kandidaatti
6 Pekka Lehtonen
LOHKOMISEN MULLISTUS JATKUU (HAASTATTELUSSA JUHA TUOMAALA JA HARRI KOVANEN)
  
  
  Kehittämispäällikkö Juha Tuomaala ja maanmittausteknikko Harri Kovanen Pekka Lehtosen haastateltavina lohkomisen muutoksia käsittelevässä artikkelissa.
  Avainsanat: lohkominen, rajankäynti, yksityistietoimitus
10 Jürgen Grönfors
MARSSILLA KOHTI UUTTA KIINTEISTöTIETOJäRJESTELMää
  
  
  Uuden kiinteistötietojärjestelmähankkeen tarkoituksena on saada maahan yhtenäinen kattava kiinteistötietojärjestelmä. Sen ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään valtion ja rekisteriä pitävien kuntien kiinteistörekisterit (UKTJkii).
  Avainsanat: UKTJkii, kiinteistötietojärjestelmä, kiinteistörekisteri, kiinteistönhallinta
13 Vesa Rintamäki
MAANKäYTTöSOPIMUS €“ MAAPOLITIIKKAA JA KAAVOITUSTA SAMASSA PAKETISSA
  
  
  Sopimusten väljä lakisääntely lisää maapoliittisia mahdollisuuksia, mutta aiheuttaa ongelmia maanomistajien yhdenvertaisuuden ja osallisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumiselle.
  Avainsanat: maankäyttösopimus, maapolitiikka, maankäyttö
16 Kukka-Maaria LuukkonenPekka V. Virtanen
KARJAA, OIKEA PUUTARHAKAUPUNKI €“ VIIMEISTääN VUONNA 2012!
  
  
  Vajaan tunnin junamatkan ja alle 80 maantiekilometrin päässä Helsingistä sijaitseva nytkin jo vihreä Karjaan kaupunki haluaa olla ”oikeaoppinen” puutarhakaupunki – viimeistään vuonna 2012. Ajatus sisältyy kaupungin kehitysstrategiaan. Kaavoitusinsinööri Kukka-Maaria Luukkonen kävi asiasta sähköpostikirjeenvaihtoa emeritusprofessori Pekka V. Virtasen kanssa.
  Avainsanat: puutarhakaupunki, kaavoittaminen, yhdyskuntasuunnittelu
22 Anna-Liisa Lindholm
KIINTEISTöJOHTAMINEN YRITYKSISSä €“ PAKOLLINEN MENOERä VAI LISäARVOA TUOTTAVA RESURSSI?
  
  
  Kiinteistöjohtaminen on yrityksissä perinteisesti keskittynyt yksittäisiin transaktioihin ja kustannusten alentamiseen huomioimatta yrityksen pitkän tähtäimen tuloksia ja tavoitteita. Kiinteistöjohtaminen onkin ydintoiminnan puolelta monesti nähty vain välttämättömänä pahana, suurena kustannuseränä tai pääomia sitovana tekijänä. Alan ammattilaisille on kuitenkin herännyt halu olla myös jotain muuta – jopa parhaimmillaan lisäarvoa tuottava strateginen resurssi. Onko tämä mahdollista? Voiko kiinteistöjohtamisen keinoin tuoda aitoa lisäarvoa yritysten ydintoiminnalle?
  Avainsanat: kiinteistöjohtaminen, CREM, kiinteistöoppi
25 Jürgen Grönfors
QUO VADIS PAPERIKARTTA (PääKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
  Helsingin kaupungingeodeetti Jürgen Grönfors käsittelee kolumnissaan paperikartan kohtaloa.
  Avainsanat: paperikartta, karttaesitys, formaatti
26 Antti Jakobsson
MAASTOTIETOKANTAA KUNTIEN AINEISTOISTA VAI KUNTIEN AINEISTOT OSANA MAASTOTIETOKANTAA?
  
  
  Artikkelissa esitetään Geodeettisen laitoksen tutkimushankkeen pohjalta mahdollisuuksia tuottaa kuntien aineistoista Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa.
  Avainsanat: maastotietokanta, Geodeettinen laitos, maastotieto, maastotiedot, maastotietojen mallinnus
30 Kaisa Harju
KAIROSSA EGYPTISSä 7.11.2004 (KAISAN PäIVäKIRJA)
  
  
  Kirjoittaja on 27-vuotias TKK:n Maanmittausosastolta valmistunut diplomi- insinööri, joka on työskennellyt puolistoista vuotta Scanagri Finland Oy:n palveluksessa ”GIS Junior Adviserina” Suomen ja Egyptin välisessä kehitysyhteistyöprojektissa Egyptissä. Projekti päättyy, joten tämänkertainen kirjoitus on sarjan viimeinen.
  Avainsanat: kehitysyhteistyö, GIS, Egypti
31 Arvo Vitikainen
MAANMITTAUSOSASTON TUTKINTORAKENNE UUDISTUU
  
  
  Tutkintorakenteen uudistaminen liittyy Suomen ja noin 40 muun Euroopan maan sitoutumiseen niin sanottuun Bolognan prosessiin. Sen tavoitteena on luoda Euroopasta yhtenäinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä.
  Avainsanat: tutkintouudistus, insinöörikoulutus, Teknillinen korkeakoulu, koulutus, opiskelu, insinööritutkinto, DI-tutkinto, kandidaatin tutkinto, Bologna
34 Helka-Marja Kohonen
VESIALUEMARKKINOILLA TYYNTä €“ HINNANMUODOSTUS UUDENMAAN VESIALUEILLA POIKKEAA TOTUTUSTA
  
  
  Uudenmaan maanmittaustoimiston tuoreiden hintatutkimusten mukaan vesialueen hehtaarihinnan eteläisen Suomen vesialueilla määräävät vesialueen pinta-ala, sen sijainti rantaan nähden sekä rannan ja vesialueen omistussuhteet.
  Avainsanat: hinnanmuodostus, hintatutkimus, vesialueet
38 Antti Vertanen
INSPIRAATIOTA PAIKKATIETOJEN YHTEISKäYTTööN
  
  
  Euroopan komissio käynnisti vuonna 2001 ns. INSPIREhankkeen, jonka tavoitteena on ollut selvittää lähtökohtia ja toimenpidetarpeita paikkatietojen yhteiskäytön kehittämiseksi Euroopassa.
  Avainsanat: INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in Europe, EU, direktiivi, paikkatieto, paikkatietojen yhteiskäyttö, GIS, GPS, spatial information
40 Pasi Häkli
VIRTUAALISTA GPS-MITTAUSTA ILMAN TUKIASEMIA
  
  
  Geodeettisessa laitoksessa vuonna 2003 tehdyillä testeillä tutkittiin reaaliaikaisen VRS:n tarkkuutta ja toimintaa.
  Avainsanat: GPS, VRS, virtuaalinen, reaaliaikainen, mittaus, GPS-mittaus, Geodeettinen laitos
44 Esa Wikman
NYKYAIKAISEN TAKYMETRIN ANATOMIA
  
  
  Nykyisin on tarjolla monenlaisia takymetrejä eri käyttötarkoituksiin. Kaikkein edistyneimmät mallisarjat sisältävät monia hienouksia, erilaisia uusia teknologioita ja ratkaisuja. Artikkelissa on tarkoitus hieman selventää nykyaikaisen takymetrin ominaisuuksien terminologiaa ja eri teknologioiden käyttökohteita.
  Avainsanat: takymetri, mittaus, etäisyydenmittaus, prismantunnistus, mittaustyöasema
46 Hanne Junnilainen
POLIGONI MATKASI PERUSSA
  
  
  Kiinnostaisiko bussilla ajelu 4 800 metrissä? Maistuisiko maailman syvimmän kanjonin reunalla kondorikotkien kiikarointi tai vaeltelu sademetsän rajamaastossa? Hämmentäisikö läpitunkeva tuijotus ja minuutteja jatkuva viheltely saapuessasi vierailulle yliopistoon?
  Avainsanat: Poligoni, Peru, opintomatka, geomatiikka, geomatiikan kerho
49 Markku Villikka
MAANMITTARIT ILMAN RAJOJA (RAJALINJALLA)
  
  
  FIG:n toimiston johtaja Markku Villikka tarkastelee kolumnissaan tällä kertaa maanomistuksen ja kiinteistövarallisuuden merkitystä kansantalouden kehittymiselle ja pohtii mm. Hernando Soton teoksessaan Mystery of Capital esittämiä ajatuksia ja argumentteja. "Valitsin tämän kolumnin ristiriitaiselta vaikuttavan otsikon tarkoituksella. Se on muunnelma kansainvälisesti arvotetun Lääkärit ilman rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) -järjestön nimestä. Mielestäni on aiheellista kysyä, pitäisikö meillä olla myös 'Maamittarit ilman rajoja'."
  Avainsanat: maanomistus, Soto, Mystery of Capital, FIG, maarekisteri, kiinteistövarallisuus, kehitysyhteistyö
50 Markku Villikka
FIG:N REGIONAL CONFERENCE JAKARTASSA €“ "MAANMITTAUKSEN TULEVAISUUS" VAHVISTI FIG:N ALUEELLISTA PROFIILIA (FIG-UUTISIA)
  
  
  Markku Villikka uutisoi FIG:n viimeaikaisista tapahtumista käsitellen tällä kertaa pääasiassa Jakartassa 3.–7. lokakuuta 2004 järjestettyä alueellista konferenssia.
  Avainsanat: FIG, alueellinen kokous, regional conference, Jakarta
52 VESIJäTöISTä, VIELä KERRAN (VETURIMIES)
  
  
  Veturimies käsittelee tällä kertaa pakinassaan vesijättöihin liittyviä omituisuuksia.
  Avainsanat: vesijättö, vesijätöt, lunastaminen, lohkominen
53 Kirsi Mäkinen
NAISMAANMITTARIT €“ VERKOSTOITUMISTA JA YHTEISTä TOIMINTAA (MAANMITTAUSALAN SEURAT ESITTäYTYVäT)
  
  
  Maanmittausalan seuroja esittelevässä sarjassa on esittäytymisvuorossa vuonna 1981 perustettu Naismaanmittarit ry. Artikkelissa käydään läpi myös naismaanmittariuden historiaa Suomessa.
  Avainsanat: Naismaanmittari, Liakka, Paatsi, Saverikko, Mustonen, järjestö, yhdistys
54 Risto Peltola
KASVUKESKUSTEN MAAPOLITIIKASTA (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Risto Peltola esittää palautteessaan vasta-argumentteja Maankäytön numerossa 2/2004 esitettyihin maapoliittisiin väitteisiin.
  Avainsanat: maapolitiikka, kasvukeskus, kasvukeskukset, maankäyttö, tonttitarjonta, maanhankinta, lunastus, asuntotuotanto
62 Reino Ruotsalainen
OSMO NIEMELä: MAASTO JA KARTTA €“ KARTANVALMISTAJAN JA KARTANKäYTTäJäN KäSIKIRJA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Reino Ruotsalainen esittelee maanmittausneuvost Osmo Niemelän kartografian oppi- ja käsikirjaa.
  Avainsanat: kartografia, oppikirja, kartanvalmistus, kartat, kartta, kartankäyttö, maastoon merkintä, karttatiede
62 PIENEN PORVOON MITTAUSOSASTO 1956€“1996 PIIRTää PORVOOLAISTA HISTORIAA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Maanmittausteknikko Oiva Vuorion kirjoittama, monin paikon humoristinen historiikki Porvoon mittausosastosta. Teoksessa sivutaan Porvoon kaupunki- ja henkilöhistoriaa sekä tekniikan kehitystä yleisemminkin. Teoksen on postuumina laitoksena toimittanut Antti Vuorio.
  Avainsanat: historiikki, muistelma, Porvoo, mittausosasto, Vuorio
63 Pekka Lehtonen
KIRJA MAAPOLITIIKASTA €“ MINUN, SINUN JA MEIDäN MAA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Pekka V. Virtasen teos "Minun, Sinun ja meidän maa" Pekka Lehtosen esittelyssä.
64 Panu Raninen
BITTI POIKITTAIN (VIERASKYNä)
  
  
  Artikkelissa pohditaan nykyaikaisen toimiston tulostustarpeita.
  Avainsanat: tulostin, tulostimet, tulostaminen
67 Veikko Repo
ESKO JYRäNKI (IN MEMORIAM)
  
  
67 Kyösti Laamanen
SEPPO RAULA (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös