Ympäristövaliokunnan mietintö Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä – yhteentoimivuus hyvä – kallis ennenaikainen raportointijärjestelmä huono

Sain eilisiltana käsiini Ympäristövaliokunnan mietinnön koskien Hallituksen esitystä Eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Mietinnön luettuani tunnelmat olivat kovasti ristiriitaiset. Mitä hyvää ? On nyt Eduskunnan tasolla tunnistettu ja tunnustettu, että rakennetun ympäristön toiminta ja lakisääteiset tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan paikallistasolla kunnissa kuntien ja yritysten toimin. Kunnat päättävät itsenäisesti rakentamisen ja […]

Onko eduskunnan lainsäädäntövaltaa ja hallituksen toimeenpanovaltaa siirretty hallituskauden kuluessa ympäristöministeriöön?

Koko meneillään olevan hallituskauden ajan Ympäristöministeriö on todistellut tarpeelliseksi perustaa kuntien rakennetun ympäristön toiminnalle päällekkäinen hallinto palveluineen Ympäristöministeriön alaisuuteen. Esitys on vastoin eurooppalaisia digitaalisia palveluja ja datapolitiikkaa koskevia linjauksia. Kuntasektori ja yritykset eivät puolla esitettyä RYTJ (Rakennetun Ympäristön Tietojärjestelmä) hanketta. Rakennetun ympäristön operatiiviset toimijat näkevät sen virheinvestointina tässä ajassa. Ratkaisu olisi paluu menneeseen manuaaliaikakauden monikerroksiseen […]

Kopiorekisterin turvallisuusriski

Rakennutun ympäristön tietojen kopiointi keskitetyiksi rekistereiksi on virheinvestointi, mutta myös kestämätön turvallisuusriski – Ympäristöministeriön RYTJ ja Traficomin sijaintitietopalvelu on arvioitava pikaisesti tästä näkökulmasta uudestaan. Globaali, digitaalinen toimintaympäristö rakentuu hajautettuihin ratkaisuihin. Hajautettu ratkaisu rajaa kyberturvallisuusriskiä. Keskitettyjen kopioiden perustaminen hajautetuista tietovarannoista – voidaanko sitä tässä ajassa mitenkään perustella? Suomen tiedonhallintalaki, joka perustuu hajautettujen tietovarantojen käyttöön, onkin hyvin […]

Ympäristöministeriön RYTJ- lakihankevalmistelu tulee keskeyttää

Ympäristöministeriö valmistelema RYTJ (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) olisi toteutuessaan yhteiskunnan toiminnalle ja tietohuollolle merkittävä taka-askel sekä kestämätön uusi riski kansalliselle tietoturvalle. Ympäristöministeriö on valmistellut RYTJ-lainsäädäntöä, jolla se tunkeutuu kuntien lakisääteisiin tehtäviin.  Ministeriön säädösvalmistelu mitätöi kansallisessa lainsäädännössä kunnille annettuja oikeuksia ja velvoitteita. Ministeriö siirtää kuntien ja yritysten rakennetun ympäristön tehtävissä syntyvän tieto-omaisuuden valtion liikelaitoksen määräysvaltaan korvauksetta. Ympäristöministeriön […]

Siirry työkalupalkkiin