Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA

Ns. coronapandemian seurauksena on eduskunta antanut väliaikaista lainsäädäntöä, jossa on muun ohel-la mahdollistettu etäosallistuminen kiinteistötoimituksen kokouksiin sekä kirjallinen toimitusmenettely. Viimeksi todetusta on mahdollisesti tulossa kesän 2020 jälkeen hallituksen esitys.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa