Pertti Saarelainen 1940–2020

Entinen maanmittausjohtaja Pertti Saarelainen kuoli Joensuussa 7. päivänä toukokuuta 2020. Hän oli syntynyt Pielisjärvellä 4.11.1940 ja oli siten kuollessaan 79-vuotias.

Päästyään ylioppilaaksi Lieksan yhteislyseosta ja suoritettuaan asevelvollisuutensa Pohjois-Karjalan rajavartiostossa (RUK-kurssi 108) hän aloitti Helsingin Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla syksyllä 1962. Hän valmistui diplomi-insinööriksi ensimmäisten joukossa vuoden 1968 alussa yli 30 henkisestä kurssista. Maanmittausinsinöörille kuuluvan auskultoinnin hän suoritti Kymen läänissä, Kouvolan maanmittaustoimistossa vuosina 1968–1970 ja jatkoi siellä vielä vuoden toimitusinsinöörinä.

Vuodesta 1971 Pertti toimi maanmittaushallituksessa toimistoinsinöörin tehtävässä maarekisteritoimistossa, josta siirtyi 1979 Porvoon maanmittaustoimiston apulaispiiri-insinööriksi ja 1983 Lahden piirin piiri-insinööriksi. Takaisin synnyinmaakuntaansa hän palasi 1989 tultuaan valituksi Pohjois-Karjalan läänin maanmittauskonttorin johtoon lääninmaanmit­tausinsinööriksi. Lyhyin ajoin seuranneiden organisaatiomuutosten myötä hän oli johtajana ensin Pohjois-Karjalan kartasto- ja tietopalvelutoimistossa ja vuodesta 1994 alkaen maanmittaus­organisaatioiden maakunnassa yhdistyessä maanmittausjohtajana Pohjois-Karjalan maanmittaustoimistossa. Tästä virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 2004.

Pohjois-Karjalassa Pertillä oli johdettavanaan laaja-alainen toimisto. Tehtäväalueita olivat perinteisten maanmittaustoimitusten lisäksi kartastoyksikön yleiset kartastotehtävät aluksi jopa kolmen läänin alueella, maaperäkartoitus ja metsäveroluokitustehtävät. Maaperäkartoitus ja metsäveroluokitustehtävät lopetettiin jo 1990-luvun alkupuolella.

Maanmittaustoiminnan muuttuminen yleisen teknisen kehittymisen vuoksi oli merkittävä tänä aikana, jolloin hän toimi maakuntamme maanmittausalan johdossa. Manuaalisesti ylläpidetyistä maarekisterikirjoista siirryttiin sähköiseen kiinteistörekisteriin, jonka tallennustyö oli mittava tehtävä ja saatiin Pohjois-Karjalassa valmiiksi syksyllä 1992 ensimmäisenä maassamme. Kiinteistörekisteriin liittyvä kartta muuttui numeeriseen muotoon samoin kuin yleisesti käytettävä peruskartta.

Maanmittaustoimiston toiminta valtion budjetilla toimivasta virastosta muuttui 1990-luvulla tulosjohtamisen kautta nettobudjetointiin. Erityisesti silloisen laman aikana valtion budjettirahoitusta leikattiin voimakkaasti. Tällöin omaehtoinen varainhankinta ja kustannusten kasvun kurissapitäminen olivat erinomaisen tärkeitä.

Johtamisen yhdeksi arvoksi Pertti mainitsi säästäväisyyden ja sitä hän noudatti johdonmukaisesti. Toimiston rahoja käytettiin tarkoituksenmukaisesti. Työn tekemisen kannalta välttämättömät asiat saivat aina rahoituksen, vähemmän tärkeät asiat saivat odottaa. Suoritteiden mittaamisen sijaan hän ohjeisti seuraamaan tulojen ja kustannusten suhdetta, jotta kaikesta turhasta kustannuksia aiheuttavasta päästäisiin eroon.

Johtajana Pertti oli delegoiva eikä puuttunut yksityiskohtiin, jos asiat etenivät sopimusten mukaisella tavalla. Työssään hän keskittyi vain johtamiseen ja toimiston voimavarojen varmistamiseen tulosneuvotteluissa esimiestensä kanssa. Tässä hän onnistui erinomaisesti ja Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto oli erinomaisessa kunnossa hänen jäädessä eläkkeelle 2004.

Hän oli aikanaan ollut mukana ammattikuntansa järjestötyössä ja tuli johtajana hyvin toimeen henkilökuntansa kanssa. Hän oli aina perehtynyt asioihin ja hänen sanaansa saattoi luottaa.

Pertin kiinnostus maanmittaukseen ei suinkaan päättynyt eläkkeelle siirtymiseen, vaan hän viestitti jatkuvasti ammattiveljilleen ja -sisarilleen kiinnostavista ammattiimme liittyvistä uutisista. Hän teki sukututkimusta ja tutki vanhojen lehtien avulla maanmittauksen historiaa Pohjois-Karjalassa.
Maanmittarikunta muistaa kaipauksella aktiivista ammattiveljeä.

Pertti Ahtiainen

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa