Pekka V. Virtanen 1929–2020 – Yhdyskuntasuunnittelun ja maapolitiikan vaikuttaja

Professori Pekka Veikko Virtanen syntyi Lappeenrannassa 1929. Hän kuoli Espoossa 15.8.2020. Viipurista koulunkäynti eteni Imatran yhteiskouluun. Virtanen valmistui Teknillisestä korkeakoulusta (TKK) diplomi-insinööriksi 1951, tohtoriksi 1975. Hän kirjoitti alansa kysymyksistä niin ammattilehtiin kuin mielipidesivuille. Hänen julkaisuistaan on otettu myös uusintapainoksia ja niitä on käytetty oppimateriaaleina.

Virtanen työskenteli 1953–1955 puolustusvoimien topografikunnassa. Sen jälkeen hän toimi kiinteistöinsinöörinä ja kauppalangeodeettina Lauritsalassa 1955–1965. Kymenlaakson Seutusuunnitteluyhdistyksen (myöhemmin Seutukaavaliiton) seutukaavajohtajaksi Virtanen valittiin 1965. Tällöin hän toimi Kymenlaakson kauppakamarin hallituksen ja Seutusuunnittelun keskusliiton hallituksen jäsenenä sekä erikoisopettajana TKK:ssa.

Virtanen nimitettiin Teknillisen korkeakoulun kiinteistöopin professoriksi maanmittausosastolle 1976. Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen, YTK:n professorina ja johtajana TKK:ssa hän toimi 1990–1996. Tässä tehtävässä hän seurasi arkkitehti Olli Kivistä. Virtasen mukaan Suomesta puuttui monialainen yhdyskuntasuunnittelun koulutus eli ns. planner-koulutus. Sen kesto oli ulkomailla kolmesta viiteen vuotta. Esikuvia löytyi Sveitsistä, Britanniassa ja Hollannista. Työssään hän edisti yhdyskuntasuunnittelun kansainvälistymistä. Hänen aloitteestaan Teknillinen korkeakoulu liittyikin AESOP:iin (Association of European Schools of Planning) jo tätä verkostoa perustettaessa 1988.

Virtasen kriittisen näkemyksen mukaan vapaat markkinat eivät hoida parhaiten maa-alueiden hinnanmuodostusta ja saatavuutta. Hän suositteli kunnan omistaman maan kaavoittamista ja vuotuista maanarvoveroa yksityisten rakentamattomille kaavatonteille.

Virtanen päätyi usean yhdistyksen kunniajäseniksi, alan ansiomerkkien ja Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan ritarimerkin saajaksi. Sotilasarvoltaan hän oli insinöörikapteeni. Hänet kukitettiin yhdyskuntasuunnittelun monitieteisen asiantuntijakoulutuksen, ns. Pitkän kurssin 50-vuotisjuhlassa 2018 Dipolissa.

Virtanen harrasti valokuvausta ja sai siitä palkintoja. Hänen töitään on Arjen kuvat -kokoelmassa alan museossa Helsingissä. Hänen kiinnostuksensa kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen ilmeni exlibris-keräilynä. Eräs niistä kuvasi arkkitehti Uno Ullbergin taidemuseota rakkaassa Viipurissa.

Työyhteisöt oppivat tuntemaan Virtasen jämptinä herrasmiehenä, omaperäisenä ajattelijana ja arvostettuna asiantuntijana. Perheen pojat huolehtivat isänsä loppuvuosista palvelukodissa, jossa hän asui Ulla-vaimonsa kanssa.

Hilkka Lehtonen
Kauko Viitanen
Mervi Ilmonen

Lue artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa