Asunnot turvallisempia, terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä

VTT on selvittänyt, miten uudet asunnot ovat muuttuneet 15 vuodessa. Rakennusten turvallisuus, terveellisyys ja energiatehokkuus ovat parantuneet mm. viranomaisohjauksen ja tuotekehityksen ansioista. Muutos näkyy esimerkiksi asuntojen sisäilman laadussa, ääneneristyksen parantumisena sekä rakennusprosessin kosteudenhallinnassa. Tehostunut lämmitys ja lämmöntalteenotto ovat puolestaan pienentäneet asuntojen energiankulutusta.
Kerrostalojen asuntomäärä taloa kohden sekä keskimääräinen kerrosluku ovat kasvaneet vuosina 2005–2020. Asuntotyyppijakaumassa on tapahtunut suuri muutos: kerrostaloyksiöitä rakennettiin jakson lopussa kuusinkertainen määrä verrattuna jakson alkuun. Pienten asuntojen tuotanto on ollut sijoittajavetoista.
Tilojen jäsentelyn muutos huomioiden asuntojen toiminnallisuus, varustetaso ja asuttavuus ovat pysyneet ennallaan. Makuuhuoneiden pienentyminen erityisesti pienissä asunnoissa on kuitenkin heikentänyt asuntojen joustavuutta muuntua uusien tarpeiden mukaiseksi asukkaan eri elämän vaiheissa.
VTT korostaa, että pienten asuntojen lisääntyessä tarvitaan lisää tutkimusta muun muassa siitä, miten pitkäaikaiset asukkaat kokevat asumisen taajaan vaihtuvien naapurien keskellä. Pienasuntokeskittymiä on tärkeää tarkastella myös esimerkiksi asuinalueiden eriytymistä tutkittaessa.

Toimitus Author

Vastaa