Kaupunkien merkitys kansainvälisinä toimijoina kasvaa: verkostot tärkeitä

Suomalaisten kaupunkien kansainvälinen toiminta on yleistynyt, ja niiden merkitys kansainvälisinä toimijoina kasvaa. Kaupunkien kansainvälinen ja EU-toiminta on nykyisin entistä suunnitelmallisempaa, määrätietoisempaa ja epämuodollisempaa, osoittaa Kuntaliiton tekemä selvitys. Selvitykseen osallistui 17 suomalaista kaupunkia: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa, Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Salo ja Seinäjoki.

Monissa kaupungeissa ystävyyskuntayhteistyö vähenee, kun taas asiakysymyksissä kansainvälinen yhteistyö kasvaa. Useassa kaupungissa kansainvälinen yhteistyö on arkipäiväistynyt. Selvityksen mukaan esimerkiksi Vantaalla kansainvälinen toiminta on nykyisin kiinteä osa kehitystyötä, ja Lappeenrannassa sen katsotaan olevan luonnollinen osa kaupungin strategiaa. Myös kaupunkien välisten verkostojen merkitys kasvaa. Kansainvälisiin verkostoihin kuuluvat kaupungit toivovat saavansa uusia vaikutteita ja tukea omaan kehitystyöhönsä sekä parempaa näkyvyyttä kansainvälisessä edunvalvonnassa.

Tutkimusraportin Suomalaiset kaupungit kansainvälisinä toimijoina voi ladata maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta.

Toimitus Author

Vastaa