Koordinaattijärjestelmät kykenemättömiä huomioimaan maankuoren liikkeitä ajantasaisesti

Pohjoismainen geodeettinen komissio (NKG) jatkaa dynaamisten koordinaattijärjestelmien tutkimusta tavoitteenaan tehdä suositus Pohjoismaiden karttalaitoksille uudeksi järjestelmäksi vuoteen 2022 mennessä. Monet uudet sovellukset, kuten älyliikenne, vaativat tarkkaa reaaliaikaista koordinaattijärjestelmää. Nykyiset koordinaattijärjestelmät eivät pysty ottamaan maankuoren muutoksia kuten mannerlaattojen liikettä ja maannousua ajantasaisesti huomioon. NKG:n yleiskokouksessa Helsingissä 3.–6.9.2018 esiteltiin käynnissä olevaa pilottiprojektia dynaamisen koordinaattijärjestelmän luomisesta Islantiin, jossa maankuoren liikkeet heikentävät hyvin nopeasti perinteisten koordinaattijärjestelmien tarkkuutta ja luotettavuutta. Islantiin kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Toimitus Author

Vastaa