Maaseudun näkemykset mukana maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa

Kuntaliitto tuo maaseutualueiden ja pienten kuntien näkemykset mukaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lainvalmistelusta käytävään keskusteluun. Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen ministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla. Tavoitteena on, että laki astuu voimaan ensi vaalikaudella.

Kuntaliitto valmistautuu lakiuudistukseen kartoittamalla kuntien kokemuksia ja näkemyksiä eri toimialoilta. Pääpiirteiltään maankäyttö- ja rakennuslaki on koettu toimivaksi laiksi, joka luo yhdenvertaisen menettely- ja neuvottelukulttuurin. Haasteita luo muun muassa kaavajärjestelmän hierarkkisuuden tuoma jäykkyys prosesseihin ja selvitystarpeiden raskaus. Etenkin pienten kuntien rajalliset resurssit vaikuttavat kaavoitustehtävien ja rakentamisen ohjauksen sujuvuuteen.

Kuntaliiton Maaseutupolitiikan INFRA-verkoston selvitystyön tulokset julkaistaan uudistukseen keskittyvällä Kuntaliiton verkkosivulla ja Maaseutupolitiikan kotisivuilla.

www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/mrl-uudistuu-kunnat-mukaan
www.maaseutupolitiikka.fi/materiaalipankki

Toimitus Author

Vastaa