Maankäyttöpäätösten digitalisaation valmistelu etenee

Vuoden alussa käynnistetty Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanke on edennyt. Hankkeen tavoitteena on kirkastaa maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation kokonaiskuvaa ja se jalkautuukin tulevana syksynä lukuisiin tilaisuuksiin eri puolella Suomea. Tilaisuudet tarjoavat kaavoituksen ja rakentamisen asiantuntijoille mahdollisuuden kuulla hankkeen etenemisestä ja osallistua tulevaisuuden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen.
Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen taustalla on ajatus, että maankäytön suunnittelun ja rakentamisen prosesseja voidaan kehittää merkittävästi parantamalla tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta digitaalisten ratkaisujen avulla. Lisäksi hankkeen avulla on tarkoitus sujuvoittaa maankäytön kokonaisvaltaista suunnittelua yhdenmukaistamalla mm. kuntakentän moninaisia suunnittelukäytäntöjä.

Toimitus Author

Vastaa