Paperiset osakekirjat siirtyvät huoneistotietojärjestelmään

Tämän vuoden alussa on otettu käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä, joka koostuu taloyhtiön ja osakehuoneistojen viranomaistiedoista (esim. omistajatiedot ja panttaukset). Huoneistotietojärjestelmän ylläpidosta vastaava taho on Maanmittauslaitos.

Tietojen siirtäminen järjestelmään tapahtuu kahdella askeleella: ensin taloyhtiö siirtää yhtiön osakeluettelon Maanmittaus­laitokselle ja vasta tämän siirron jälkeen yksittäinen osakas voi hakea omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjan mitätöintiä. Osakehuoneistolle on haettava omistuksen rekisteröintiä viimeistään 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Pakollista omistuksen rekisteröinti on silloin, kun huoneisto ensimmäisen kerran vaihtaa omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen.

Ensimmäisenä huoneistotietojärjestelmän piiriin tulivat 1.1.2019 jälkeen perustetut taloyhtiöt, jotka perustetaan sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa. Palvelusta tiedot siirtyvät suoraan huoneistotietojärjestelmään. Ennen vuotta 2019 perustettujen yhtiöiden siirtyminen huoneistotietojärjestelmään alkoi puolestaan toukokuussa 2019. Ensimmäinen paperiseen osakekirjaan perustuvan omistuksen mitätöinti tehtiin 10.9.2019 ja omistus rekisteröitiin samalla tietojärjestelmään.
Isännöintijärjestelmän ulkopuoliset taloyhtiöt pääsevät käyttämään siirtopalvelua lokakuun 2019 lopulla. Rajapintapalvelut tietojen tuomiseksi isännöintijärjestelmistä huoneistotietojärjestelmään avataan puolestaan loppuvuonna 2019.</p>

Toimitus Author

Vastaa