Kannanotto: Päätösvalta kunnalle kaivostoiminnan sijoittamisessa

Savonlinnan kaupunginjohtajan Janne Laineen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia tulee muuttaa niin, että kaivoksen perustaminen edellyttää kunnan hyväksymää kaavoitusta. Lisäksi maanomistajille, alueen asukkaille ja viranomaisille olisi annettava nykyistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaivoshankkeisiin eri vaiheissa, mukaan lukien luvan myöntäminen malminetsintään ja koekairauksiin. Savonlinnan kaupunki suhtautuu kielteisesti tuleviin kaivoshankkeisiin Saimaan alueella.

Savonlinnan kaupunki on toimittanut kannanoton Suomen ministereille ja ympäristöviranomaisille maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Kannanotossaan kaupunki tuo esille, että kaivoslain tarkoituksen toteuttaminen edellyttää yleisten ja yksityisten etujen turvaamista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisua kos­kevan menettelyn soveltamiseen ei kaivoshankkeissa ole edellytyksiä, koska hankkeilla on aina merkittävät haitalliset ja peruuttamattomat vaikutukset ympäristöön ja luontoarvoihin sekä taloudelliset vaikutukset muun muassa matkailu- ja kalastuselinkeinolle.

Toimitus Author

Vastaa