Pohjoismaat tiivistävät rakentamisen yhteistyötä EU:ssa

Pohjoismaat tiivistävät entisestään rakentamiseen liittyvää yhteistyötä ja vaikuttamista EU:ssa. Mailla on yhteiset tavoitteet edistää muun muassa kiertotaloutta ja vähähiilistä rakentamista ja siten samalla parantaa kilpailukykyään.

Pohjoismaiden rakentamisesta ja asumisesta vastaavat ministerit ovat syyskuussa 2020 linjanneet, että Pohjoismaiden tulee pitää yhtä erityisesti EU:n rakennustuoteasetuksen uudistuksessa. Ratkaistavana on muun muassa se, miten maiden yhteiset tarpeet huomioidaan mahdollisimman hyvin, kun Euroopan komissio selvittää harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä kansallisia säädöstarpeita. Pohjoismaat haluavat esimerkiksi helpottaa rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Moni EU:n jäsenvaltio valmistelee parhaillaan uutta lainsäädäntöä ja muita toimia vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi. Tulevaisuudessa rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjälki huomioidaan entistä laajemmin aina rakennusmateriaalien valmistuksesta rakennusjätteiden synnyn ehkäisyyn sekä niiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Käytännön haasteeksi ovat nousseet EU-jäsenmaiden keskenään erilaiset rakentamismääräykset, jotka pahimmillaan vaikeuttavat kauppaa EU:n sisällä.

Toimitus Author

Vastaa