Suomalaiset kiinnostuneet osuuskunta-asumisesta ja ryhmärakennuttamisesta

Arctic Smart Village Oy:n tekemän Kestävä Asuminen 2020 -kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaiset ovat kiinnostuneet uudenlaisen asumisen vaihtoehdoista. Kyselyn taustalla oli tavoite kartoittaa suomalaisten tiedon tasoa ja mielipiteitä osuuskunta-asumiseen, ryhmärakennuttamiseen ja energiaomavaraisuuteen liittyen. Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui 380 henkilöä koko Suomen alueelta.

Kyselyn mukaan osuuskunta-asuminen ja ryhmärakennuttaminen ovat vielä vieraita suomalaisille. Vastaajista vain noin 10 % kertoi osuuskunnan olevan asumisen muotona tuttu. Lopuista noin puolet oli kuullut osuuskunta-asumisesta, mutta eivät tienneet tarkasti, mitä se tarkoittaa. Ryhmärakennuttaminen oli tuttua puolestaan 12 % vastaajista. Kolmannes oli kuullut, mutta eivät tienneet tarkasti, mitä ryhmärakennuttaminen on. Yli puolelle ryhmärakennuttaminen ei ollut tuttua.

Vaikka sekä osuuskunta-asuminen että ryhmärakennuttaminen ovat vielä vieraita, jopa 40 % vastaajista oli kiinnostunut osuuskunnassa asumiseen ja kolmannes oli kiinnostunut osallistumisesta asumisosuuskuntana perustettavaan ja ryhmärakennuttamisella toteutettavaan rakentamishankkeeseen. Ajoneuvojen, työkalujen ja muiden hyödykkeiden yhteisomistaminen kiinnosti joka toista vastaajaa.

Tutkimuksen perusteella myös energiaomavaraisella alueella asuminen kiinnostaa suomalaisia. Jopa 80 % vastaajista oli kiinnostunut asumisesta alueella, joka tuottaa itse tarvitsemansa energian. Eniten energiaomavaraisuudessa kiinnosti ekologisuus (23 % vastaajista), riippumattomuus sähkömarkkinoista (22 %) ja energian edullinen hinta (20 %).

Toimitus Author

Vastaa