Vanhat Suomen kartat luetteloihin

Suomi tuli osaksi Euroopan karttaa 1400-luvun lopulla. Siitä lähtien tietoa vanhoista Suomen kartoista on paljon ja Kansallisarkiston sekä Kansalliskirjaston karttakokoelmat ovat hyvin laajoja. Maanmittauslaitoksessa on toteutettu selvitys, jonka tavoitteena oli saada tiedot kartoista yhteen ja paremmin saataville.

Selvitystyön tuloksena on koostettu Maanmittauslaitoksen verkkosivuille karttaluetteloita, jotka listaavat olemassa olevia karttoja ja karttasarjoja sekä mistä ne löytyvät. Luetteloiden yhteyteen on koostettu linkkejä ja hakuohjeita karttojen etsimistä helpottamaan.

Suurimmaksi haasteeksi selvitystyössä nousi Maanmittauslaitoksen mukaan karttojen puuttuvat metatiedot ja se, että kaikkia karttoja ei ole digitoitu. Lisäksi yksi karttojen saatavuutta vaikeuttava tekijä on, ettei arkistojen hakujärjestelmiä ole suunniteltu karttojen etsimistä varten.

Karttaluettelot ja tietoa vanhoista Suomen kartoista saatavissa osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi/suomenvanhatkartat.

Toimitus Author

Vastaa