Kiinteistövero jää ennalleen suuressa osassa kuntia

Juuri päättyneessä Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeessa on tuotettu säähavaintoihin pohjautuvia tietoaineistoja tukemaan kestävää rakentamista. Aineistoja voidaan käyttää laskelmien pohjana arvioitaessa esimerkiksi rakennusten energiantarvetta ja rakennusfysikaalista toimintaa nykyisessä ja tulevassa ilmastossa.

Rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarpeen laskentaa varten tuotettu niin kutsuttu testivuosiaineisto pyrkii kuvamaan mahdollisimman keskimääräisiä sääolosuhteita Suomen neljällä eri energialaskennan ilmastovyöhykkeellä. Vyöhykkeitä edustamaan valittiin tutkimuksessa Vantaa (vyöhyke I), Jokioinen (II), Jyväskylä (III) ja Sodankylä (IV).

Testivuosi koottiin näiden neljän paikkakunnan säähavainnoista 30 vuoden jaksolta. Kootuista havainnoista muodostettiin tutkimuksessa lämpötilan, ilman suhteellisen kosteuden, auringonsäteilyn, tuulen suunnan ja nopeuden sekä sademäärän tuntikohtaiset aikasarjat. Nykyilmaston lisäksi tutkimusaineisto kuvaa tulevaisuuden ilmastoja kolmen eri skenaarion mukaan.

Nykyisissä energiamääräyksissä uusia säätietoja ei vielä huomioida, mutta ne otetaan käyttöön seuraavassa määräysuudistuksessa. Ympäristöministeriön ensi vuonna käynnistyvässä rakentamisen säätietoja käsittelevässä hankeohjelmassa tuloksia jatkojalostetaan ja niistä muodostetaan rakenteiden ja rakennusten mitoittamiseen soveltuvat mitoitussäät eri käyttötarkoituksiin.

Toimitus Author

Vastaa