Satelliittidatalla voidaan ehkäistä ihmisen aiheuttamaa luonnon kulumista

Helsingin ja Tallinnan edustalla sijaitsevilla saarilla on tutkittu ihmisen vaikutusta luonnon hyvinvointiin ja samalla kehitetty uusia digitaalisia työkaluja matkailun tueksi. Helsingin Vallisaareen asennettiin kymmenen sähköomavaraista tukiasemaa, joiden tehtävänä oli havaita matkapuhelinten bluetooth-signaaleja. Niiden avulla seurattiin vierailijoiden saaressa kulkemia reittejä.

Vallisaaresta kerätty bluetooth-tieto havainnollisti, että kävijät kulkivat merkittyjä polkuja ja noudattivat tiemerkintöjä alueella liikkuessaan. Havaintoja voidaan hyödyntää saarimatkailun kehittämisessä selkeästi seurattavien reittien ja merkintöjen rakentamisessa: mitä paremmin retkeilijät pysyvät viitoitetuilla poluilla, sitä paremmin luonto säilyy. Tutkimuksessa kerättiin myös satelliittidataa, jonka avulla selvitettiin Vallisaaren, Vasikkasaaren sekä Tallinnan ulkopuolella sijaitsevan Aegnan saaren vihreän kasvillisuuden määrää.

Tutkimuksen toteuttaneen innovaatioyhtymän Forum Virium Helsingin mukaan mittausmenetelmät voisivat soveltua myös urbaanien viheralueiden kulumisen kartoitukseen.

Tutkimus on osa Urban Eco Islands -hanketta, joka päättyy keväällä 2021. Hankkeen tulokset kootaan kestävän matkailun käsikirjaksi. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Helsingin kaupunki ja sen rahoittaa Interreg Central Baltic.

Toimitus Author

Vastaa