Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittu Suomen parhaana maisemahankkeena

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on palkittu Suomen parhaana maisemahankkeena 2020.

Avoimet rantaniityt ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja perinteiselle maisemalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti Perämeren rantaniittyjen kunnostuksen vuonna 1995, jolloin arvokkaita rantaniittyjä oli alueella jäljellä enää vain parisataa hehtaaria.

Alueita on onnistuttu kunnostamaan ja palauttamaan laidunnuksen piiriin yhteensä 4 000 hehtaaria. Erityisesti linnusto ja kasvillisuus ovat hyötyneet maisemanhoidosta. Hanke on edelleen käynnissä.

Toimitus Author

Vastaa