Imatralla kartoitetaan liito-oravien elinalueita

Eri puolilla Imatraa selvitetään parhaillaan liito-oravan elinalueita ja pesäpuita. Tarkasteluja tehdään alueille, joille on tulossa asemakaavahankkeita. Liito-oravaselvityksiä tehdään yhteensä yhdeksällä eri alueella toukokuun puoliväliin saakka.

Liito-orava on paikkauskollinen eläin se elää koko ikänsä alueella, johon se on syntymävuotensa syksynä asettunut. Liito-orava kättää usein jopa samaa pesäpaikkaakin vuodesta toiseen. Liito-oravien elinalueita paikallistetaan esimerkiksi niiden jätösten avulla.

Toimitus Author

Vastaa