Kehitteillä uusi valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä

Suomeen kehitetään uutta valtakunnallista osoitetiedot yhteen kokoavaa osoitetietojärjestelmää. Tavoitteena on tarjota yhtenäinen järjestelmä, josta tiedot saadaan laadukkaina ja ajantasaisina. Laadukkaat osoitetiedot ovat oleellinen osa toimivaa yhteiskuntaa, sen palveluita ja toimintaa yleensä. Ne esimerkiksi tehostavat navigointia, mahdollistavat logistiikkaketjujen toimimisen ja nopeuttavat avun saantia hätätilanteessa.

On tärkeää kuunnella tiedon käyttäjiä iinä, millaisia tarpeita heillä on tiedolle ja sen laadulle. Kehitystyön yhteydessä tehdyssä pro gradu -tutkielmassaan Suvi Heittola haastatteli muun muassa turvallisuus- ja pelastusviranomaisia, kuljetus-, navigointi- ja tietoliikennealan yrityksiä sekä muita osoitetiedon käyttäjiä. Samalla tutkielmassa haluttiin selvittää, miten osoitetietojärjestelmän laadunhallinta voisi vastata mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeisiin.

Tutkielman perusteella tärkeää on, että osoitenimi, osoitenumero ja sijainti ovat virheettömiä ja yhdenmukaistettuja. Käyttäjien tulee myös voida luottaa valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän sisältävän kaikki voimassaolevat osoitteet kaikilla virallisilla kieliversioilla. Rakennuspaikkojen osoitteet olisivat tarpeellista tietoa esimerkiksi tavaran toimittajille, rakentajille ja tietoverkkojen asentajille jo ennen rakentamisen alkamista.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa