Luonnon tilaa selvitetty Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupunki haluaa jatkossa säilyttää luonnon mahdollisimman monimuotoisena. Kaupungin viime vuonna tekemästä asukaskyselystä käy ilmi, että lähiluonto kuten luontopolut ja Saimaan rakentamattomat rannat koetaan tärkeiksi. Kyselyä hyödynnettiin osana tuoretta luonnon monimuotoisuusselvitystä. Laajan selvityksen on tarkoitus ohjata jatkossa kaikkea kaupungin toimintaa kaavoituksesta palvelujen ostamiseen.

Lappeenrannan luonnon nykytilan selvittämiseksi kaupungin ympäristösuunnittelija Anna Vuori tarkasteli erilaisia luontotyyppejä, joita ovat esimerkiksi metsät, suot ja rannat. Perehtyi siihen, minkälaisia luontoarvoja Lappeenrannassa on ja missä sijaitsee erityisen arvokkaita ekologisia kokonaisuuksia. Yksi hyvin keskeinen Lappeenrannan monimuotoisuutta luonut geologinen tekijä on Salpausselkä. Myös Saimaan kalliorannat ja lehtimetsät ovat merkittäviä.

Vastaavia selvityksiä luonnon tilasta on aiemmin tehty Suomen suurimmissa kaupungeissa, muun muassa Oulussa ja Tampereella.

Toimitus Author

Vastaa