MAL-sopimukset laajenevat Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

Valtio sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut ovat saaneet maankäytön, asumisen ja liikkumisen (MAL) sopimusten neuvottelut päätökseen. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piiri saavuttaa 55 % Suomen asukkaista. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne.

Uudet MAL-sopimukset laaditaan vuosille 2021–2031. Sopimusten tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Toimenpiteet koskevat erityisesti vuosia 2021–2023 ja sopimukset päivitetään vuoden 2023 loppuun mennessä. Sopimuksissa määritellään esimerkiksi tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle.

MAL-sopimuksia on tehty vuodesta 2012 alkaen. Valtio sekä Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut solmivat viimeksi MAL-sopimukset lokakuussa 2020. Hallitusohjelma pidensi MAL-sopimukset 12-vuotisiksi ja linjasi, että sopimuksia voidaan laajentaa yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksiin.

Toimitus Author

Vastaa