Suunnitelmat tuhansista uusista asunnoista Helsinkiin kaatuivat

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Hernesaaren asemakaavan. Syynä päätökselle oli muun muassa pelko liikennesumpun syntymisestä alueelle. Kaupunki aikoo todennäköisesti hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hernesaareen on suunniteltu esimerkiksi rakentamista 7 600 asukkaalle ja 3 000 uudelle työpaikalle. Mukaan halutaan myös risteily- ja venesatamat sekä lumen vastaanottopaikka. Helsingin hallinto-oikeuteen tehtiin kaavasta kaksi valitusta, joissa käsiteltiin muun muassa Hernesaaren ja sen lähialueiden liikenteen sujuvuudesta.

Oikeus toteaa ratkaisussaan, että suunnitelmat johtavat väistämättä liikenteen lisääntymiseen alueella. Lisäksi Hernesaaren kaikki autoliikenne kulkee käytännössä yhden tien ja vain muutaman risteyksen kautta, mikä hankalaoittaa liikenteen sujumista entisestään. Oikeuden mukaan selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voitu riittävästi vahvistaa sitä, että kaavaratkaisu luo edellytykset liikenteen järjestämiselle.

Toimitus Author

Vastaa