Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -kunniamaininta Tampereen kaupungille

Ympäristöministeriö ja Motiva ovat myöntäneet Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -kunniamaininnan Tampereen kaupungille.

Tuomariston erityiskiitos kohdistui siihen, miten Tampere on onnistunut sitouttamaan ja rohkaisemaan rakennusalan toimijoita siirtymään puukerrostalorakentamiseen. Vuosina 2021–22 kaupunkiin rakennetaan puusta noin tuhat uutta kerrostalokotia.

Vuonna 2020 rakennusluvan saaneista asuinkerrostaloista 14 prosenttia oli puurunkoisia ja Tampereen tavoite on kasvattaa osuutta 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Puukerrostalojen markkinaosuus on koko Suomessa tällä hetkellä 4–5 prosenttia.

Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -kunniamaininnan avulla halutaan nostaa esiin tärkeää ja ansiokasta toimintaa, jota julkinen sektori tekee puurakentamisen edistämiseksi osana rakentamisen vähähiilistä tulevaisuutta. Kunniamaininta jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Tunnustuksen jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 4.11.2021 järjestetyssä Puupäivässä.

Toimitus Author

Vastaa